Εκτύπωση

Κύρια σημεία ανεξάρτητης μελέτης του ΟΟΣΑ για τον εντοπισμό νομοθετικών διατάξεων και κανονιστικών πράξεων, οι οποίες δυνητικά συνιστούν εμπόδιο στην ανταγωνιστική και αποτελεσματική λειτουργία των αγορών σε πέντε τομείς της Ελληνικής οικονομίας: ηλεκτρονικό εμπόριο, κατασκευαστικός τομέας, μέσα μαζικής ενημέρωσης, χονδρικό εμπόριο και επιλεγμένοι κλάδοι της μεταποίησης, όπως τα χημικά προϊόντα και τα φάρμακα. Πατήστε εδώ