header

Slide1

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Προοπτικές Διμερούς Συνεργασίας Ελλάδας - Ρουμανίας
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Ημερομηνία: 28/07/2004
Έκδοση: Super User
Κείμενο:
Οι προοπτικές συνεργασίας μεταξύ Ελληνικών και Ρουμανικών επιχειρήσεων δεν περιορίζονται στις επενδύσεις και το εμπόριο. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη διεύρυνση των οικονομικών δεσμών των δύο χωρών.


Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τις Ελληνικές επιχειρήσεις στον επενδυτικό τομέα αφορούν κυρίως τους στρατηγικούς τομείς υποδομής και λοιπούς όπως:


Ο τομέας των Τηλεπικοινωνιών

Οι ανάγκες στον τομέα είναι τεράστιες λόγω υπανάπτυξης (16 τηλέφωνα/ ανά 100 κατοίκους) (Ελλάδα 61/ ανά 100 κατοίκους). Υπάρχουν σήμερα 5.000 κοινότητες που δεν διαθέτουν ακόμη τηλεφωνική σύνδεση. Ο Ρουμανικός Οργανισμός Tηλεπικοινωνιών (Romtelecom) εξαγοράσθηκε το 1998 (ποσοστό 35%) από τον Ελληνικό ΟΤΕ και από το 2002 μετά την εξαγορά πακέτου μετοχών έναντι 273 εκ. δολ. ο ΟΤΕ κατέχει το 54% της Romtelecom.

Ο τομέας ενέργειας

Δεδομένης της βαρύνουσας σημασίας του ενεργειακού τομέα στη Ρουμανία, θα πρέπει να εξετασθεί σοβαρά το ενδεχόμενο εξαγοράς ή συνεργασίας στον τομέα του πετρελαίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Η εξαγορά και συνεργασία της ΔΕΗ με τις ρουμανικές δημόσιες επιχειρήσεις ηλεκτρικού ρεύματος (μετά την ιδιωτικοποίηση εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας) θα πρέπει να είναι απο τους πρώτους στόχους της ελληνικής πλευράς. Η σύνδεση δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος και αγωγών φυσικού αερίου της Ρουμανίας με τις χώρες της Ε.Ε. θα είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική για την χώρα μας. Μεγάλης σημασίας για την Ελλάδα είναι η κατασκευή αγωγού πετρελαίου Κωνστάντζας – Omisalif που θα κατασκευαστεί από το 2005 ή 2006 και αποτελεί εναλλακτική δίοδο μεταφοράς πετρελαίου μέσω Fyrom όπου υπάρχουν τα ΕΛΠΕ.

Ο τομέας Μεταφορών

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση έχει εγκρίνει 26 συγκεκριμένα σχέδια για την αναβάθμιση του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας. Είναι γνωστή η σημασία που έχει για την Ελλάδα η βελτίωση του οδικού δικτύου της Ρουμανίας για την σύνδεση της χώρας μας με την Ευρώπη. Επιπλέον η κατασκευή της Εγνατίας οδού θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην οδική σύνδεση των δύο χωρών. Υπάρχουν για τον σκοπό αυτό τα παρακάτω στάδια για την κατασκευή και καλυτέρευση του οδικού δικτύου της χώρας:


1ο στάδιο: αποκατάσταση της εθνικής οδού Βουκουρεστίου-Πιτέστι (έχει ήδη ολοκληρωθεί), Βουκουρεστίου-Κωνστάντζας (211 χλμ), Βουκουρεστίου-Giurgiu (44 χλμ).

2o στάδιο: 2001-2006 αφορά σε 7 συνολικά σχέδια κατασκευής οδών από 60-688 χλμ καθώς και στη σύνδεση του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος και των αγωγών φυσικού αερίου της Ρουμανίας με τις χώρες της Ε.Ε.

Ο Τραπεζικός τομέας

΄Ηδη στον τομέα αυτόν 6 Ελληνικές Τράπεζες δραστηριοποιούνται στην Ρουμανία (Ομιλος ALPHA, Εθνική, Εμπορική, Πειραιώς, Εγνατία, EFG Eurobank).

Ο τομέας κατασκευών

Tα έργα οδοποιίας και υποδομής στην χώρα, τα οποία χρηματοδοτούνται από Διεθνείς Οργανισμούς έχουν προξενήσει το ενδιαφέρον πολλών Ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών, που ήδη είναι εγκατεστημένες στην Ρουμανία (ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, Προοδευτική, ΕΚΤΕΡ, Κ. Μπαλάφας, ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ, ΔΙΕΚΑΤ, Ολυμπιακή Τεχνική, PROODEFTIKI, ΑΘΗΝΑ, LAMDA INVESTMENTS) και έχουν αναλάβει την εκτέλεση σημαντικών έργων.

Ο τομέας των κλωστοϋφαντουργικών

Στην Ρουμανία ο τομέας των κλωστοϋφαντουργικών και των ενδυμάτων καταλαμβάνει σημαντικό μερίδιο στην βιομηχανική παραγωγή και ειδικότερα στις εξαγωγές της χώρας (πλέον του 26% του συνόλου). Ο τομέας των ενδυμάτων δεν έχει αναπτυχθεί σημαντικά, κυρίως λόγω της ανυπαρξίας καλής ποιότητας υφασμάτων. Παρόλα αυτά επιχειρήσεις από την Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία έχουν δημιουργήσει σημαντικές παραγωγικές μονάδες.


΄Αλλοι τομείς ιδιαίτερης σημασίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι οι τομείς της βιομηχανίας ξυλείας. Ως γνωστόν η Ρουμανία έχει σημαντικό πλούτο σε ξυλεία και οι ελληνικές βιομηχανίες ξυλείας, χάρτου και επίπλων θα έπρεπε να εξετάσουν την δυνατότητα παραγωγής στην Ρουμανική αγορά.


Επίσης ο τομέας αλουμινίου, πληροφορικής, ηλεκτρικών συσκευών, φαρμάκων, ιατρικών μηχανημάτων, τροφίμων, δημιουργίας καναλιών διανομής, υποδημάτων, προστασίας περιβάλλοντος κ.λ.π.


ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ


Οι προοπτικές για διεύρυνση της Ελληνο-Ρουμανικής οικονομικής συνεργασίας είναι πολύ ευνοϊκές και ιδιαίτερα στους κατωτέρω τομείς:

Πλην των ισχυρών τομέων της ελληνικής παρουσίας στη Ρουμανία όπως τηλεπικοινωνίες, τρόφιμα, τράπεζες όπου θα έπρεπε να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια ενδυνάμωσής τους άλλοι τομείς μεγάλου ενδιαφέροντος είναι :


Βιομηχανία
Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να συνεργασθούν με τις αντίστοιχες ρουμανικές για παραγωγή προϊόντων, λόγω χαμηλού εργατικού κόστους και εξαγωγή τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Γεωργία

Οι Ελληνικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να συνεργασθούν με τις αντίστοιχες ρουμανικές ιδιαίτερα στους τομείς μηχανοποίησης, θερμοκηπίων, άρδευσης, παραγωγής ζωοτροφών, ιχθυοκαλλιέργειών κ.α. Παράλληλα η χρησιμοποίηση κονδυλίων από ευρωπαϊκά και άλλα Προγράμματα (SAPARD, ASAL) θα ήταν δυνατόν να ωφελήσει τις Ελληνικές επιχειρήσεις.


Μεταφορές
Η συμμετοχή των ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων στις μεταφορές προσώπων και εμπορευμάτων θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη στην Ρουμανία. Ιδιαίτερη σημασία έχει για την Ρουμανία και την Ελλάδα η κατασκευή των Εθνικών Οδών - Διαδρόμων ΙV και IX, η αναγκαιότητα καλυτέρευσης του οδικού δικτύου της Ρουμανίας και η διευκόλυνση της ταχύτερης σύνδεσης με τις χώρες της Ε.Ε.


Συνεργασία για από κοινού εκμετάλλευση κοινοτικών προγραμμάτων

Στην Ρουμανία υπάρχουν πολλά χρηματοδοτικά προγράμματα της Ε.Ε.(PHARE, ISPA, SAPARD), τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν στήριγμα για την μελλοντική ανάπτυξη της ρουμανικής οικονομίας. Δεδομένου ότι η χώρα μας είναι η μόνη κοινοτική χώρα και συγχρόνως βαλκανική χώρα η κοινή εκμετάλλευση προγραμμάτων της Ε.Ε. και άλλων Διεθνών Οργανισμών θα μπορούσε να επιφέρει πολλά οφέλη για τις Ελληνικές και Ρουμανικές επιχειρήσεις.

Τουρισμός

Παρότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των Οργανισμών τουρισμού των δύο χωρών, η συνεργασία θα μπορούσε να γίνει στενότερη για την δημιουργία κοινών τουριστικών πακέτων και την αύξηση του τουριστικού ρεύματος και από τις δύο πλευρές. Η χώρα μας με την τεχνογνωσία, που διαθέτει στον τουριστικό τομέα θα μπορούσε να αξιοποιήσει την συνεργασία αυτή.


Προετοιμασία της Μικτής Ελληνορουμανικής Επιτροπής στην Ρουμανία.

Ως γνωστόν μετά την 17η Σύνοδο Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 2000 δεν έχει πραγματοποιηθεί στο Βουκουρέστι άλλη σύνοδος. Το Γραφείο μας θα συνεισφέρει στην προετοιμασία της εν λόγω διακυβερνητικής επιτροπής, η οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον.


Οργάνωση επενδυτικών σεμιναρίων προς τις Ελληνικές επιχειρήσεις γενικά και τις εγκατεστημένες στην Ρουμανία Ελληνικές Επιχειρήσεις.

Γνωρίζοντας το μεγάλο ενδιαφέρον των Ελληνικών επιχειρήσεων για την Ρουμανική αγορά και για την καλλίτερη ενημέρωσή τους για εκμετάλευση των κοινοτικών προγραμμάτων για την Ρουμανία, κρίνεται απαραίτητη η διοργάνωση ειδικού σεμιναρίου πρός ενημέρωσή τους για τα υπάρχοντα κοινοτικά προγράμματα.


Πραγματοποίηση Ελληνικών Επιχειρηματικών αποστολών στην Ρουμανία.

Μετά την επιλογή ορισμένων τομέων ειδικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να προγραμματισθούν ελληνικές επιχειρηματικές αποστολές όπως και στο παρελθόν :

Α) Ελληνική Επιχειρηματική Αποστολή του ΕΒΕΑ (2001).

Β) Ελληνική Επιχειρηματική Αποστολή του ΣΕΒΕ (2001).

Γ) Ελληνική Επιχειρηματική αποστολή ΥΠΕΘΟ σε συνδυασμό με την επίσημη επισκεψη του πρωθυπουργού


Συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις στην Ρουμανία

Παρά το γεγονός ότι οι κλαδικές εκθέσεις στην Ρουμανία δεν είναι οι καθαρά επαγγελματικές εκθέσεις όπως σε άλλες Δυτικο-Ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανίας-Γαλλίας), εν τούτοις λόγω της γειτνιάσεως και των μεγάλων δυνατοτήτων της Ρουμανικής αγοράς ενδείκνυται η συμμετοχή μας μόνο σε κλαδικές εκθέσεις : EXPO CONSTRUCT (κατασκευές), INDAGRA – ALLPACK – EXPODRINKS (γεωργικά προϊόντα, συσκευασία), BIFE (έπιπλα).


Πρόσκληση Ρουμάνων εισαγωγέων σε κλαδικές εκθέσεις και σε ειδικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα.

Στα πλαίσια της μεγαλύτερης προβολής των Ελληνικών προϊόντων στην Ρουμανία είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για την πρόσκληση αγοραστών και δημοσιογράφων σε κλαδικές εκθέσεις της HELEXPO (ιδιαίτερα στις ΔΕΘ, AGROTICA, INFACOMA, FURNIDEC, INFOSYSTEM, ) και σε άλλες εκδηλώσεις. Το Γραφείο μας ήδη προετοίμασε τέτοιες προσκλήσεις σημαντικών εισαγωγέων στην AGROTICA, INFACOMA, INFOSYSTEM, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ.


Συνεργασία στον τομέα έρευνας και τεχνολογίας.

Δεδομένου ότι ο τομέας της υψηλής τεχνολογίας δεν είναι πολύ ανεπτυγμένος στην Ρουμανία είναι δυνατή η συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών Ιδρυμάτων των δύο χωρών και των επιχειρήσεων δεδομένου ότι η χώρα μας συμμετέχει σαν πλήρες μέλος στο 6ο χρηματοδοτικό Πρωτόκολλο.

Ως εκ τούτου, είναι υπό διερεύνηση η δυνατότητα πραγματοποίησης επιχειρηματικής αποστολής από την Ελλάδα και ημερίδας βιομηχανικής συνεργασίας και δημιουργίας ‘joint ventures’. Παράλληλα θα πρέπει να διερευνηθούν οι δυνατότητες εκμεταλλεύσεως κοινοτικών προγραμμάτων.


Πραγματοποίηση ερευνών αγοράς.

Πέραν των ερευνών αγοράς που πραγματοποιούνται απο το Γραφείο κατόπιν σχετικού αιτήματος διαφόρων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, προγραμματίζεται και η εκπόνηση άλλων σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντός μας (κατασκευές και υλικά).


Πέραν των προαναφερομένων, στις δραστηριότητες του Γραφείου θα περιληφθούν επίσης οι τακτικές εργασίες ενημέρωσης της Κ.Υ. και υπολοίπων Υπουργείων, Οργανισμών, φορέων κα επιχειρήσεων, υποβολής εκθέσεων κ.λ.π. καθώς και η διοργάνωση μηνός Ελληνικών τροφίμων στη μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων τροφίμων σε συνεργασία και με τον ΟΠΕ, το προσεχές φθινόπωρο.


Δυνατότητες προωθήσεως ελληνικών προϊόντων

Παρά το γεγονός ότι η αγοραστική δύναμη του Ρουμάνου καταναλωτή είναι μικρή προς το παρόν, υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για την ανάπτυξη των εξαγωγών μας σε ένα μεγαλύτερο φάσμα προϊόντων, ιδιαίτερα μετά την πάροδο της μεταβατικής αυτής περιόδου και την ένταξη της Ρουμανίας στην Ε.Ε. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής προϊόντα : Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τρόφιμα, οικοδομικά υλικά, προϊόντα αλουμινίου, είδη οικιακής χρήσεως, ηλεκτρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικός και νοσοκομειακός εξοπλισμός, έπιπλα-φωτιστικά, ενδύματα και υποδήματα με την αύξηση της αγοραστικής δύναμης του ρουμάνου καταναλωτή.


Επαναλειτουργία εξαγωγικής πίστωσης

Λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά προϊόντα στον τομέα της ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να επεναξετασθεί σοβαρά το θέμα της επαναλειτουργίας της εξαγωγικής πίστωσης.
exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports