header

Slide1

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Προτάσεις για την Ενίσχυση των Διμερών Σχέσεων Ελλάδας - Η.Α.Ε.
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
Ημερομηνία: 29/07/2004
Έκδοση: Super User
Κείμενο:
Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προώθηση των ελληνικών οικονομικών συμφερόντων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αφορούν ένα μείγμα πρωτοβουλιών τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα:


1) Οργάνωση Επιχειρηματικών Αποστολών: Η τελευταία ελληνική αποστολή πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2000 από το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο. Κατάλληλη εποχή για την προσεχή εμπορική αποστολή θεωρούμε τον Μάιο και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 2004. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε δύο τομείς:

α) Υλικά, υπηρεσίες κατασκευών και
β) Τρόφιμα.


2) Συμμετοχή με εθνικό περίπτερο σε ορισμένες μεγάλες Εμπορικές Εκθέσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Οι Εμιρατιανοί δίνουν μεγάλη σημασία στην ύπαρξη εθνικών περιπτέρων κάτι που η Τουρκία και άλλες χώρες το έχουν εκμεταλλευτεί ιδιαίτερα. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι κατά το 2003 η χώρα μας μετείχε με εθνικό περίπτερο σε τρείς εκθέσεις προϊόντων: την Index,για έπιπλα και εσωτερική διακόσμηση, την Big 5 Show, για μηχανές και υλικά κατασκευών καθώς επίσης και στην έκθεση τροφίμων Gulf food. Προτείνουμε την εκ νέου συμμετοχή στις εκθέσεις αυτές με την προσθήκη της Arabian Travel Market για τουριστικές υπηρεσίες καθώς και την συμμετοχή μας στις κλαδικές εκθέσεις του κατασκευαστικού κλάδου.


3) Χάρις στη συνεργασία της Helexpo πραγματοποιήθηκαν επιχειρηματικές αποστολές στις διεθνείς εκθέσεις AGROTICA 2003, DETROP 2003, FURNIDEC 2003. Οι ενέργειες αυτές ήδη απέδωσαν αποτελέσματα και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστούν. Επιδιώκουμε παράλληλα να προσελκύσουμε συμμετοχές από τα Η.Α.Ε. σε διεθνείς εκθέσεις της χώρας μας.


4) Τα τελευταία χρόνια οι ενέργειες προβολής του τουρισμού μας στα Η.Α.Ε. και σε άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου υπήρξαν περιορισμένες. Η Ελλάδα δεν είναι αρκετά γνωστή σαν τουριστικός προορισμός στα ΗΑΕ, παρότι οι Εμιρατιανοί διαθέτουν υψηλό εισόδημα και ταξιδεύουν συχνά στο εξωτερικό. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού άνοιξε γραφείο στο Ντουμπάϊ. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 μπορούν να μας προσφέρουν την ευκαιρία, με κατάλληλα μέσα προβολής, να γνωρίσουμε στους επισκέπτες μας, τον ελληνικό πολιτισμό, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας.


5) Κρίνουμε απαραίτητη την διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων προβολής για τα ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα, ιδιαίτερα για το ελαιόλαδο, τις ελιές, και τα γαλακτοκομικά. Δημοσιεύματα στον τοπικό Τύπο ή εκδηλώσεις προβολής της ελληνικής κουζίνας θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Στο είδος αυτό παρατηρείται έντονη δραστηριότητα από την πλευρά της Ισπανίας, της Ιταλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Θα πρέπει να προβλεφθούν τα οικονομικά μέσα διαφημιστικής εκστρατείας για τα παραδοσιακά μας προϊόντα και η προβολή τους να επεκταθεί σταδιακά σε όλη την Αραβική Χερσόνησο.


6) Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των διμερών οικονομικών σχέσεων μπορεί να παίξει η στενή παρακολούθηση μειοδοτικών ή πλειοδοτικών διαγωνισμών, μεγάλων έργων στο πλαίσιο του Εθνικών Προγραμμάτων (π.χ. χρηματοδότηση μελετών σκοπιμότητας, δίκτυα μεταφορών, αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου κ.α.) εφόσον σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, οι ελληνικές εταιρείες διαθέτουν μόνιμο γραφείο ή θυγατρική εταιρεία στα Η.Α.Ε. Βέβαια τα ανωτέρω εμπόδια αναμένεται να καταργηθούν σε μερικά χρόνια με την εφαρμογή όλων των κανόνων του Π.Ο.Ε από τα Η.Α.Ε..


7) Αξιοποίηση των συντελεστών παραγωγής, όπως το σχετικά περιορισμένο εργατικό κόστος (το εργατικό δυναμικό αποτελείται αποκλειστικά από χαμηλά αμοιβόμενους μετανάστες ) και το εξειδικευμένο προσωπικό (μηχανικοί, ηλεκτρονικοί κά ευρωπαικής ή αραβικής προέλευσης), προσφέρουν δυνατότητα δημιουργίας οικονομιών κλίμακος μέσω σύστασης μεικτών επιχειρήσεων (joint-ventures), μονάδων συμπαραγωγής ιδιαίτερα τις ΕΖΕ.


8) Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους Έλληνες και Εμιρατιανούς επιχειρηματίες και επενδυτές. Για παράδειγμα η σύναψη Συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας θα μπορούσε να προωθήσει τις ελληνικές επενδύσεις στα Η.Α.Ε.και την ενδεχόμενη τοποθέτηση στην Ελλάδα μέρους των τεράστιων κεφαλαίων των Η.Α.Ε. (άνω των 250 δις δολ. ΗΠΑ στο εξωτερικό).


9) Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προϋποθέτει αφενός οι επιχειρήσεις να διαθέτουν μόνιμο αξιόπιστο αντιπρόσωπο στα Η.Α.Ε. (για την προώθηση & παράδοση των προϊόντων αλλά και την επίλυση των ενδεχόμενων προβλημάτων εκτελωνισμού, πληρωμών κλπ.) και αφετέρου να δρομολογηθεί μία πολιτική διείσδυσης για την αγορά αυτή, σύμφωνα με τα επιτυχημένα παραδείγματα ιταλικών, τούρκικων (κ.ά.) εταιρειών.


10) Πρέπει να τονιστεί ότι η πρόσβαση στην αγορά είναι δύσκολη για νεοεισερχόμενες αλλοδαπές εταιρείες, οι οποίες θα πρέπει να δημιουργήσουν στοιχειώδες γραφείο στα Η.Α.Ε., να το στελεχώσουν με έμπειρα και εξοικειωμένα με τις ιδιαιτερήτητες της Μ. Ανατολής στελέχη, και στη συνέχεια να διερευνούν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Η επένδυση είναι δαπανηρή και το αποτέλεσμα αβέβαιο.

Η ανάθεση αντιπροσώπευσης, από τον αλλοδαπό εξαγωγέα σε ημεδαπή εταιρεία είναι συνήθης πρακτική για την πραγματοποίηση εξαγωγών και στα Η.Α.Ε. Η εταιρεία θα πρέπει να ανήκει σε Εμιρατινούς, ή εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα να είναι υπήκοοι των ΗΑΕ.

Για την αποφυγή δυσάρεστων εμπειριών οι Έλληνες επιχειρηματίες θα πρέπει, πριν λάβουν κάποια απόφαση σύναψης συνεργασίας για δραστηριοποίηση στη αγορά των Η.Α.Ε., να ενημερωθούν για τις ιδιαιτερότητές της από τους κατάλληλους φορείς, να απευθύνονται σε σοβαρά δικηγορικά και λογιστικά γραφεία για να συνάπτουν διαφανείς συμφωνίες προβλέποντας, μεταξύ άλλων, ρήτρες δικαστικής προσφυγής σε αξιόπιστα διαιτητικά δικαστήρια των Η.Α.Ε. ή του εξωτερικού.


Ως προς τους εξαγωγείς, εκτός από την υιοθέτηση ειδικής πολιτικής τιμών, να επιμένουν για τη προπληρωμή (προ-φόρτωσης ή μέσω ανέκκλιτης πίστωσης) των προϊόντων τους σε τράπεζες της επιλογής τους και να τα ασφαλίζουν έναντι διαφόρων κινδύνων (βλ. ΟΑΕΠ). Αναφορικά με τη δημιουργία μεικτών εταιριών να επιδιώκουν να κατέχουν άνω του 51% του μετοχικού κεφαλαίου όπου αυτό είναι δυνατόν (π.χ. στις ελεύθερες ζώνες), για τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, και κυρίως όπως προαναφέρθηκε, να αναζητούν ένα τοπικό, σοβαρό επαγγελματία συνεργάτη, ή μόνιμο αντιπρόσωπο.


11) Επισκέψεις Ελλήνων επισήμων και υπογραφές συμφωνιών, θα δημιουργούσαν πρόσφορο κλίμα για τη δραστηριοποίηση και του ιδιωτικού τομέα. Περισσότερες επαφές μεταξύ Εμιρατιανών και Ελλήνων οικονομικών παραγόντων με την υποστήριξη της πολιτείας θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Μετά το διπλωματικό επεισόδιο που δημιουργήθηκε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού προ ολίγων ετών μεταξύ Έλληνα αστυνομικού και του Εμιρατιανού Υπουργού Αμύνης, τα Η.Α.Ε. σταμάτησαν την επαγγελματική κατάρτηση 300 περίπου Εμιρατιανών τεχνικών από την Ε.Α.Β. και την υιοθέτηση ή υπογραφή πολλών διμερών συμφωνιών. Ταυτόχρονα τόσο η ΕΑΒ όπως και η ΠΥΡΚΑΛ (κ.α.) έχουν απωλέσει σημαντικό μερίδιο της εδώ αγοράς. Συνεπώς μια επίσημη επίσκεψη του Υπουργού ΥΠΕΘΑ θα ήταν χρήσιμη για την βελτίωση του κλίματος.


12) Η ίδρυση Μεικτού Επιμελητηρίου ή Συνδέσμου, και η οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών, ή επιχειρηματικών συμποσίων, με συμμετοχή των ΟΠΕ, ΣΕΒ, (κά) θα διευκόλυναν την ανάπτυξη του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών.


13) Η πλήρης στελέχωση ενός σύγχρονου Γραφείου ΟΕΥ στο Ντουμπάϊ όχι μόνο με υπαλλήλους καριέρας αλλά και με το απαραίτητο επιτόπιο βοηθητικό προσωπικό (διερμηνέα, ειδικό σε έρευνες αγοράς- marketing, κλητήρα, οδηγό) καθώς και με μέσα (επαρκή προυπολογισμό τηλεπικοινωνιών, δημοσίων σχέσεων, υπηρεσιακών μετακινήσεων). Μια ανάλογη ενίσχυσή του θα συνέβαλε δυναμικά στη στρατηγική προβολής μας και διείσδυσης των προιόντων μας στα Η.Α.Ε. Αντίστοιχα είναι τα μέσα των Ομολόγων Γραφείων άλλων χωρών (Κύπρου, Βελγίου, Τουρκίας και λοιπών χωρών ΟΟΣΑ) με ικανοποιητικά αποτελέσματα ως προς την αποτελεσματικότητα τους στην προβολή των προιόντων και υπηρεσιών τους.


Σημειώνουμε ότι οι ανωτέρω χώρες ίδρυσαν τα εν λόγω Γραφεία τους την δεκαετία του 70’ και οι εταιρείες τους καθιερώθηκαν πριν πολλά έτη στην τοπική αγορά, καθιστώντας πολύ δύσκολη τη διείσδυση των καθυστερημένα αφιχθέντων ανταγωνιστών τους.


14) Τέλος θα πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικοί τρόποι στην αντιμετώπιση του ακριβού Ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες μας τόσο η Ιταλία όσο και η Γερμανία αλλά και άλλες χώρες, χρησιμοποιούν ήδη μεθόδους έμμεσης υποστήριξης, είτε της παραγωγής, είτε της προβολής των προιόντων τους στα Η.Α.Ε. Βέβαια η συμβατότητα τους έναντι των κανόνων του Π.Ο.Ε και της Ε.Ε. είναι συζητήσιμη αλλά επιτρέπουν τη διατήρηση των μεριδίων τους στην αγορά των Η.Α.Ε..
exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports