header

Slide1

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Σχέσεις Ρουμανίας - Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Ημερομηνία: 05/08/2004
Συναπτόμενο αρχείο: romania_files_39.doc
Έκδοση: Super User
Κείμενο:
Η Ρουμανία υπέγραψε τη Συμφωνία Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ενωση την 1.2.1993 η οποία ετέθη σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 1995. Μετά την έναρξη της ενταξιακής διαδικασίας (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Λουξεμβούργου 12/12/1997), η Ρουμανία εντάχθηκε στο β΄ ενταξιακό κύμα καθώς εκτιμήθηκε ότι δέν δύναται να εκπληρώσει μεσοπρόθεσμα τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κοπεγχάγης.


Εμπορικές διαφορές μεταξύ Ρουμανίας και Ευρωπαϊκής Ενώσεως


Οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ Ε. Ε. και Ρουμανίας συνοψίζονται κυρίως στα ακόλουθα:


Ως γνωστό τα προβλήματα που υπήρχαν παλαιότερα μεταξύ της Ρουμανίας και της ΕΕ αρχίζουν να μειώνονται με την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την αντίστοιχη κοινοτική. Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κοινοτικές ελληνικές επιχειρήσεις έιναι :


- το ασταθές νομοθετικό επενδυτικό πλαίσιο και η έκδοση αλληλοκάλυψη πολλών διαταγμάτων. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία για τους ξένους επενδυτές δεν είναι τα διάφορα κίνητρα αλλά το σταθερό επενδυτικό κλίμα

- η χορήγηση φοροαπαλλαγών, κινήτρων σε υπανάπτυκτες περιοχές σε τοπικές εταιρείες με σκοπό τη δημιουργία αθέμιτου ανταγωνισμού σε κοινοτικές επιχειρήσεις.

- Η μη εφαρμογή της νομοθεσίας όσον αφορά τη βιομηχανική ιδιοκτησία

- Εμπόδια στην ελεύθερη κίνησης κεφαλαίων.

- Προβλήματα κατά την ίδρυση εταιρειών (πολλαπλότητα πιστοποιητικών, τεχνικών προδιαγραφών, πολύπλοκη διαδικασία).


Πρέπει να σημειωθεί ότι η Κυβέρνηση καταβάλλει σημαντικές προσπάθεις για την επίλυση των προβλημάτων μέσω της συνεχούς εναρμόνισης της νομοθεσίας με την αντίστοιχη της Ε.Ε.


Χρηματοδότηση - Χρηματοδοτικά Προγράμματα.


Οι κυριότερες πηγές χρηματοδότησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη Ρουμανία προέρχονται από τα ακόλουθα προγράμματα:


Κοινοτικά: Η κοινοτική χρηματοδότηση που σήμερα ανέρχεται σε 660 εκ. ευρώ ετησίως θα αυξηθεί την περίοδο 2004-2006 και θα ανέλθει σε 933 εκ. ετησίως (ή κατά 2,8 δις. συνολικά).


· Πρόγραμμα PHARE: που αποτελεί το κυριότερο εργαλείο βοήθειας προς τις Ανατολικές χώρες και το οποίο προέβλεψε για την Ρουμανία βοήθεια της τάξεως 317 εκατ Euros.

· Πρόγραμμα ISPA : που αποτελεί εργαλείο για χρηματοδότηση μεγάλων έργων στον τομέα προστασίας περιβάλλοντος και μεταφορών. Το πρόγραμμα παρουσιάζει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά τη δημοπράτηση και απορρόφηση των κονδυλίων.

· Πρόγραμμα SAPARD: αφορά στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στη γεωργία και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα για την χρονική περίοδο 2002-2006. Η Κοινοτική ενίσχυση ανέρχεται σε 150 εκατ. Ευρώ ετησίως και η συμμετοχή της Ρουμανίας σε 37,5 εκατ. Ευρώ ή 25% περίπου της κονοτικής. Η εφαρμογή του προγράμματος ξεκίνησε στις 01.08.2002. Παρά την καθυστερημένη έναρξή του παρουσιάζει πρόοδο.

· Πρόγραμμα RICOP: αφορά στην βιομηχανική ανασυγκρότηση και την κοινωνική απασχόληση, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. Ευρώ και βασικό στόχο την αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων που προκάλεσε η εφαρμογή του προγράμματος εξυγίανσης των μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων. Παράλληλα το RICOP προβλέπει την χορήγηση κινήτρων για τη δημιουργία νέων ΜΜΕ καθώς και την ανάπτυξη των ήδη υφισταμένων. Μετά την ιδιωτικοποίηση της SIDEX και τις σχετικές θετικές εισηγήσεις διεθνών οικονομικών οργανισμών η ΕΕ έδωσε την συγκατάθεσή της για την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος.


Πορεία των κοινοτικών προγραμμάτων κατα το 2003


Απο τα ανωτέρω προγράμματα η πορεία τους ήταν η εξής:


Οσον αφορά στην πορεία των κοινοτικών προγραμμάτων στην Ρουμανία παρατηρούμε τα εξής:


SAPARD : Το πρόγραμμα αυτό αρχίζει να εφαρμόζεται στη χώρα μετά την έγκριση της Υπηρεσίας SAPARD την 01.08.2002. Αν και εφαρμόζεται με καθυστέρηση στη Ρουμανία σε σχέση με άλλες προς ένταξη χώρες παρουσιάζει πρόοδο. Εκτός απο τα πρώτα 3 μέτρα (βιομηχανία –επεξεργασία τροφίμων, έργα υποδομής και τεχνική βοήθεια) εκρίθηκαν τον Νοέμβριο 2003 απο την Ε.Ε. τα νέα τρία μέτρα που αφορούν τις καλλιέργιες, την κτηνοτροφία και την οργάνωση συνεταιρισμών. Η απορρόφηση των κονδυλίων των ετών 2000 και 2001 για τα τρία πρώτα μέτρα θα επεκταθεί μέχρι τέλος του 2004.


ISPA : Το πρόγραμμα αφορά έργα υποδομής στον τομέα των μεταφορών και της
προστασίας περιβάλλοντος και παρουσιάζει μεγάλη πρόοδο στην δημοπράτηση των σχετικών έργων και στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων.Παρόλα αυτά το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων είναι αρκετά χαμηλό και η Επιτροπή τωνΕ.Ε απέστειλε στην Ρουμανία ειδικό ‘audit” , το οποιο θα ελέγξει το εσωτερικό κεντρικό σύστημα, να εξειδικεύσει το πρόβλημα, ώστε να διατεθούν διορθωτικά μέτρα για την καλλίτερη οργάνωση και απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. Τον Φεβρουάριο αναμένεται εκ νέου η Αντιπροσωπεία της Επιτροπής της Ε.Ε. να ξαναεπανέλθει στο Βουκουρέστι, ούτως ώστε να εξακριβώσουν την καλλίτερη οργάνωση των νέων δομών και ενδεχομένως να δωθούν νέες οδηγίες στις νέες δομές.


Το PHARE 2001 είχε ως γνωστόν υπογεγραμμένα συμβόλαια και απορροφητικότητα γύρω στο 96,5%. Σημειώνουμε επίσης ότι υπεγράφη το τελικό σχέδιο για το Phare 2003. Παράλληλα παρατηρήσαμε ότι υπάρχουν μερικές κινήσεις κεφαλαίων σε άλλες χρήσεις ιδιαίτερα για μικρά έργα υποδομής.

Ως γνωστόν μερικά αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα Phare 2001 έχουν ως εξής:

-οικονομικά κριτήρια 2,5 εκατ. Ευρώ.

-ενδυνάμωση δημόσιας διοίκησης 16,7 εκ. Ευρώ.

-κοινοτικό κεκτημένο 108,5 εκ. Ευρώ,

-τεχνική βοήθεια 1,5 εκ. Ευρώ.


Παρατηρήσαμε ότι για το Phare υπάρχει η πρωτοβουλία εφαρμογής διασυνοριακών προγραμμάτων, τα οποία αποφασίσθηκαν στις Βρυξέλλες και τα οποία άρχισαν το 2002 με χ
ορήγηση ποσού 7 εκ. Ευρώ.


Για όλα τα ανωτέρω προγράμματα οι Ελληνικών συμφερόντων εταιρείες δύνανται να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα της επιτροπής της Ε.Ε. http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/ και της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Ρουμανία www.infoeuropa.ro.


Στο συνημμένο αρχείο περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ρουμανίας - Ε.Ε.
exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports