header

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Σαουδαραβικό καθεστώς προτύπων, διαδικασίες πιστοποίησης
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
Ημερομηνία: 13/06/2005
Έκδοση: Super User
Κείμενο:
Στον τομέα των προτύπων, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα που γεννώνται κυρίως από υιοθέτηση προδιαγραφών σε επίπεδο G.C.C. Συγκεκριμένα, και κατ? εφαρμογή προτύπων του G.C.C., τα τελευταία χρόνια ο SASO έχει μειώσει τις διάρκειες ζωής (shelf life) σειράς προϊόντων, μεταξύ των οποίων και οι επιτραπέζιες ελιές που είναι συσκευασμένες σε μεταλλικά ή πλαστικά δοχεία (από 18 μήνες σε ένα έτος), γεγονός που δημιούργησε δυσάρεστες συνέπειες και προβλήματα στους Έλληνες εξαγωγείς και τους εδώ συνεργάτες τους. Ως μέρος της διαδικασίας τελωνειακής ένωσης των χωρών G.C.C., και μέσω της δημιουργίας του Standardization Organization for G.C.C., που είναι ο κεντρικός οργανισμός διαμόρφωσης και εποπτείας του συστήματος προτύπων, οι χώρες-μέλη επιδιώκουν να εγκαθιδρύσουν ένα εναρμονισμένο σύστημα προτύπων, με τη συνδρομή και της Ε.Ε.
Γενικά, οι διαδικασίες πιστοποίησης προϊόντων προς εισαγωγή είναι πολύπλοκες, δαπανηρές, χρονοβόρες, σχετικά αδιαφανείς και παρέχουν διακριτική μεταχείριση σε προϊόντα προέλευσης της περιοχής του Κόλπου. Η διαδικασία ελέγχου κατά την εισαγωγή μπορεί να αποδειχθεί αρκετά χρονοβόρος, στην πράξη όμως συνήθως τα εμπορεύματα παραδίδονται γρήγορα στον ντόπιο εισαγωγέα / διανομέα ο οποίος τα αποθηκεύει, δεν έχει όμως δικαίωμα να τα πουλήσει έως ότου ολοκληρωθεί ο δειγματοληπτικός έλεγχος. Για την εισαγωγή φαρμακευτικών και συναφών προϊόντων, οι διαδικασίες χορήγησης αδειών προ της εισαγωγής από το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας είναι συνήθως χρονοβόρες και μη επαρκώς τεκμηριωμένες. Πέραν των ανωτέρω, οι διαδικασίες εκτελωνισμού είναι επίσης χρονοβόρες, και δημιουργούν προβλήματα στη συντήρηση και εν συνεχεία διάθεση των προϊόντων. Η συντριπτική πλειονότητα των εισαγομένων φαρμακευτικών δεν επιβαρύνεται με δασμούς.
Tο 1995, η Σ. Αραβία ξεκίνησε πρόγραμμα πιστοποίησης πριν τη φόρτωση (International Conformity Certification Program) προκειμένου να ελέγχει προκαταβολικά ?μέσω γραφείων και εργαστηρίων εξουσιοδοτημένων από τον SASO- την ποιότητα 66 κατηγοριών προϊόντων που εισάγονται, για λόγους προστασίας του καταναλωτή, της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος κλπ., αλλά και με στόχο την ταχεία και απρόσκοπτη διαδικασία εκτελωνισμού τους. Το 2004, η αρμοδιότητα του προγράμματος μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας, ενώ ταυτόχρονα άρχισε με αργούς ρυθμούς η αναμόρφωσή του, αλλά και γενικότερα του συστήματος προτύπων, με στόχο την προσθήκη πολλών κατηγοριών προϊόντων που θα ρυθμίζονται από πρότυπα και διαδικασίες πιστοποίησης πριν τη φόρτωση. Τα προϊόντα που σήμερα καλύπτονται από το πρόγραμμα περιλαμβάνουν καταναλωτικά προϊόντα που προορίζονται για οικιακή, επαγγελματική ή άλλη χρήση (όπως ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, συσκευές, καλλυντικά, παιχνίδια, εξοπλισμός παιδότοπων κλπ.), τα οχήματα και εξαρτήματά τους, ορισμένα δομικά υλικά περιλαμβανομένων χημικών, χρωμάτων, στόκων κλπ. Δεν καλύπτονται προς το παρόν από το πρόγραμμα τα φαρμακευτικά προϊόντα, ο ιατρικός εξοπλισμός, τα τρόφιμα και το στρατιωτικό υλικό. Μία αλλαγή που επήλθε στο σύστημα από πέρσι είναι ότι ενώ μέχρι τότε υπήρχαν εξουσιοδοτημένα από τον SASO γραφεία σε διάφορες χώρες προέλευσης που εκτελούσαν τις διαδικασίες πιστοποίησης, και τα οποία ήταν παραρτήματα συγκεκριμένης διεθνούς εταιρείας (Intertek Testing Services), σήμερα γίνονται δεκτά πιστοποιητικά και από ανεξάρτητα εργαστήρια της χώρας προέλευσης, υπό τον όρο ότι αυτά έχουν εγκριθεί από το σαουδαραβικό Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας. Τα στοιχεία του ?μόνου προς το παρόν- εξουσιοδοτημένου για την Ελλάδα γραφείου στην Αθήνα είναι: ITS Caleb Brett Greece Ltd., Λεχόβου 1 & Σεπολίων, 10445 Αθήνα, κ. Βογιατζόγλου, τηλ.: 210-8230140, 8230720, φαξ: 210-8230604, e-mail: caleb@hol.gr. Οι προσφερόμενες δυνατότητες πιστοποίησης στους ξένους εξαγωγείς συνίστανται σε: (α) Διαπίστωση συμβατότητας (?compliance verification?, για μη συστηματικές εξαγωγές), (β) εγγραφή και επιθεώρηση πριν τη φόρτωση (?registration & pre-supply inspection?) και (γ) μόνιμη άδεια (?type approval licensing?, όπου τα εισαγόμενα προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τα σαουδαραβικά πρότυπα, ενώ προηγουμένως υπόκειται σε επιθεώρηση και η παραγωγική μονάδα του εξαγωγέα).
Η σαουδαραβική κυβέρνηση ενέκρινε εξάλλου το Μάρτιο του 2003 τη θέσπιση αυτόνομης ενιαίας Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων, η οποία θα διαχειρίζεται ολόκληρο το σύστημα προτύπων και προδιαγραφών ασφάλειας, και θα διενεργεί τους σχετικούς ελέγχους σε όλες τις κατηγορίες τροφίμων και φαρμάκων, αλλά και προϊόντων όπως καλλυντικά, εντομοκτόνα κλπ. Η υπηρεσία πρόκειται να αντλήσει αρμοδιότητες από τους 4 μέχρι σήμερα συναρμόδιους κυβερνητικούς οργανισμούς, δηλ. τον Οργανισμό Πιστοποίησης, και τα Υπουργεία Εμπορίου / Βιομηχανίας, Γεωργίας και Υγείας και αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2008.
Για τα τρόφιμα απαιτείται η προσκόμιση υγειονομικών πιστοποιητικών, εκδιδόμενων από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές της χώρας προέλευσης, ενώ για ορισμένες κατηγορίες τροφίμων απαιτείται προσκόμιση ειδικών πιστοποιητικών, όπως μη περιεκτικότητας αυτών σε επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία συστατικά (π.χ. ορμόνες, διοξίνη, ζωικά κατάλοιπα, σφαγής σύμφωνης με τις ισλαμικές αρχές στην περίπτωση κρεάτων κ.α.). Όλα τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι θεωρημένα από τις κατά τόπους αρμόδιες σαουδαραβικές αρχές. Η Σ. Αραβία απαιτεί τα εισαγόμενα στη χώρα τρόφιμα να μην έχουν διανύσει κατά την άφιξή τους περισσότερο από το ήμισυ της διάρκειας ζωής τους, η οποία υπολογίζεται από την ημερομηνία τυποποίησής τους. Εξαιρετικά χρήσιμη αποδεικνύεται η συνεργασία Ελλήνων εξαγωγέων με πεπειραμένους εδώ εισαγωγείς, οι οποίοι θα μεριμνούν για την ομαλή και απρόσκοπτη εισαγωγή των ελληνικών προϊόντων. Γενικά, στην ετικέτα των προϊόντων αναγράφονται οπωσδήποτε στα αραβικά το όνομα του προϊόντος, ο εξαγωγέας ή παραγωγός, η χώρα καταγωγής, η σύνθεση, το βάρος, καθώς και τυχόν οδηγίες προς τους καταναλωτές. Οι ημερομηνίες παραγωγής / λήξης πρέπει να αναγράφονται και με αραβικά ψηφία. Για λεπτομέρειες σχετικά με προδιαγραφές σήμανσης διαφόρων προϊόντων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν είτε με το Γραφείο μας, ή και απ? ευθείας με τον αρμόδιο Οργανισμό Πιστοποίησης (SASO), στα εξής στοιχεία: τηλ.: 9661-4520132, φαξ: 9661-4520196.
Από το 2001, με προσθήκη και νέων κανονισμών στη διάρκεια του 2003 (από το Υπουργείο Γεωργίας, σχετικά με χύδην αγροτικά προϊόντα, όπως ζωοτροφές, πολλαπλασιαστικό υλικό για τη γεωργία, φρούτα και λαχανικά), το σαουδαραβικό Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας απαιτεί υποχρεωτική πιστοποίηση και σήμανση σε περίπτωση που περιέχονται γενετικά μεταλλαγμένα συστατικά φυτικής προέλευσης σε τυποποιημένα τρόφιμα και λοιπά αγροτικά προϊόντα, ενώ απαγόρευσε τις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν γενετικά τροποποιημένα συστατικά ζωικής προέλευσης. Απαγόρευση υπάρχει εξάλλου στις εισαγωγές προϊόντων βοοειδών από την Ε.Ε., λόγω της νόσου σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας από το 2000 και τις αρχές του 2001. Η εδώ ομάδα εμπορικών συμβούλων των χωρών μελών της Ε.Ε., σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρ. Επιτροπής, το Σεπτέμβριο 2004 κατέθεσε κοινό διάβημα για κατάργηση της απαγόρευσης εισαγωγής προϊόντων βοοειδών. Τον Αύγουστο 2004, οι σαουδαραβικές αρχές ήραν απαγόρευση στις εισαγωγές προϊόντων αιγοπροβάτων από την Ε.Ε. που είχαν επιβάλει το 2001, εξαιτίας της νόσου του αφθώδους πυρετού. Απορρίπτονται εξάλλου εισαγωγές γαλακτοκομικών και σειράς άλλων τροφίμων από την Ε.Ε., που περιέχουν συστατικά από ζωικά ένζυμα (βασικά, εξαιτίας της νόσου της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας). Το 2002, το σαουδαραβικό Υπουργείο Εμπορίου επέβαλε υποχρεωτική πιστοποίηση στις εισαγωγές κρέατος και προϊόντων πουλερικών, καθώς και ανθρακούχων αναψυκτικών και χυμών προέλευσης Ε.Ε., περί μη ύπαρξης συνθετικών ορμονών, ζωικών πρωτεϊνών, λιπών και ζωικών υποπροϊόντων που αντιμετωπίζονται ως επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία.
exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports