header

Slide1

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ημερομηνία: 14/07/2005
Έκδοση: Super User
Κείμενο:

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
Ο Νόμος «Εξωτερικού Εμπορίου» όπως τροποποιήθηκε το 1997 ρυθμίζει τις διαδικασίες εξωτερικού εμπορίου της πΓΔΜ. Οι εισαγωγές είναι γενικά ελεύθερες σε ποσοστό περίπου 90% των προϊόντων. Η Κυβέρνηση όμως διατηρεί το δικαίωμα όταν το κρίνει σκόπιμο, να θέτει περιορισμούς (quotas) στην ποσότητα ή την αξία των εισαγόμενων προϊόντων (κυρίως προϊόντα που παράγονται στην χώρα και γεωργικά) ή / και να ζητά την έκδοση ειδικής άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλα αρμόδια Υπουργεία για την εισαγωγή ορισμένων ειδών. Ειδικά για τα τρόφιμα και τα αγροτικά προϊόντα επιβάλλεται ένα επιπλέον τέλος που ονομάζεται prelevman. Ο μέσος όρος δασμολογικής προστασίας είναι 15% (1997) και ο σταθμισμένος δασμός 6,5%. Η διασπορά των δασμολογικών συντελεστών ανά προϊόν και κατηγορία έχει μειωθεί.
ΔΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ: Οι οικονομικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή είναι οι ακόλουθες:
ΔΑΣΜΟΙ: Δασμό πληρώνουν όλα τα προϊόντα με βάση τη δασμολογική τους κλάση. Δασμούς δεν πληρώνουν τα προϊόντα προέλευσης των άλλων πρώην Γιουγκοσλαβικών Δημοκρατιών, βάσει των ειδικών Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου. Για την κωδικοποίηση των προϊόντων χρησιμοποιείται το εναρμονισμένο σύστημα.
Ο Νέος Τελωνειακός Κώδικας (σε ισχύ από 01/04/2000), προβλέπει περιπτώσεις εισαγωγών όπου το εμπόρευμα απαλλάσσεται μερικώς ή ολικώς από δασμούς ή δικαιούται επιστροφή των δασμών που έχουν καταβληθεί. Ειδικότερα:
- Ο εξοπλισμός και τα ανταλλακτικά που εισέρχονται στη χώρα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε ξένη επένδυση, απαλλάσσονται από δασμούς (αρθρ. 183).
- Εμπόρευμα που εισάγεται προσωρινά στη χώρα για κατεργασία, απαλλάσσεται εφόσον το τελικό προϊόν ή το ίδιο το εισαχθέν εμπόρευμα, επανεξάγεται στην καθορισμένη προθεσμία (αρθρ. 97).
- Επιστροφή δασμού (draw back system) δικαιούται κάθε εμπόρευμα (πλην αυτών που υπόκεινται σε quotas ή προτιμησιακές διατάξεις) εφόσον το τελικό προϊόν εξάγεται, αρκεί να ζητηθεί στην ίδια τη διασάφηση εισαγωγής και να αποδεικνύεται (αρθρ. 107).
- Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εξάγει το προσωρινά εισαχθέν εμπόρευμα, για περαιτέρω επεξεργασία και τα προϊόντα που θα προκύψουν να τα επανεισάγει και να τα θέσει στο εμπόριο με μερική ή ολική απαλλαγή από καταβολή δασμών. (αρθρ.119).
- Εμπόρευμα που εισάγεται προσωρινά στην πΓΔΜ έχει δικαίωμα μερικής ή ολικής απαλλαγής από δασμούς όταν δεν χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία η δεν διατίθεται στην αγορά (πχ. συμμετοχή σε Εκθέσεις) (αρθ.113).
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ (prelevman): Τα αγροτικά προϊόντα και τα τρόφιμα εκτός από το δασμό και το τέλος τελωνείου, επιβαρύνονται επίσης με ένα επιπλέον ειδικό τέλος που ονομάζεται prelevman και εκφράζεται συνήθως σε δηνάρια ανά μονάδα προϊόντος (κιλό, λίτρο).
ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΣΜΩΝ: Αναφέρουμε μείωση τελωνειακών δασμών από 01/01/2005, κατά 2,5% ετησίως, έως την οριστική εξάλειψή τους το 2011, με επίδραση σε μείωση τιμών 3.716 προϊόντων σε πΓΔΜ. Ανωτέρω απόφαση εντάσσεται σε πλαίσια Συμφωνίας χώρας με Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και εφαρμογής της Συμφωνίας Σύνδεσης και Σταθεροποίησης με ΕΕ. Ειδικότερα αναμένεται μεγαλύτερη μείωση τιμών αναμένεται σε τρόφιμα, γεωργικά προϊόντα, οινοπνευματώδη και λοιπά ποτά (αναψυκτικά, φυσικοί χυμοί και μεταλλικό νερό) και μικρότερη μείωση αναμένεται σε τιμές πρώτων υλών χημικής βιομηχανίας.
Ανωτέρω μείωση τιμών θα οδηγήσει σε περιορισμό κρατικών εσόδων και συνεπώς σε ανάγκη εξεύρεσης επιπροσθέτων δημοσιονομικών εσόδων και ειδικότερα:
- Σε επίπεδο λειτουργίας αγοράς (ολοκλήρωση διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων, πώληση γης και παραχωρήσεις εκμεταλλεύσεων εξόρυξης).
- Σε επίπεδο δημοσιονομικής πολιτικής (αύξηση φορολογίας, βελτίωση συστήματος είσπραξης ΦΠΑ, υϊοθέτηση μέτρων καταπολέμησης παραοικονομίας, περιορισμός μεγέθους δημοσίου τομέα, βελτίωση λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών και ενίσχυση της υπό ανάπτυξης εγχώριας βιομηχανίας).
Θα ενισχυθεί η πίεση σε προϊόντα εγχώριας παραγωγής για βελτίωση ποιότητας, λόγω ανταγωνισμού φθηνότερων εισαγομένων.
Από ελληνικής πλευράς σημειώνουμε ότι οι ανωτέρω εξελίξεις θα συμβάλουν στην περαιτέρω προώθηση των ήδη σε υψηλό επίπεδο διμερών εμπορικών σχέσεων, μέσω εξαγωγής φθηνότερων ελληνικών προϊόντων και συνεπώς ανταγωνιστικότερων των εγχωρίων και ειδικότερα: τροφίμων, γεωργικών προϊόντων, οινοπνευματωδών και λοιπών ποτών (αναψυκτικών, φυσικών χυμών και μεταλλικού νερού.
ΦΟΡΟΙ-Φ.Π.Α.
Από την 1η Απριλίου άρχισε να εφαρμόζεται ο ΦΠΑ (18%).
ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΠΑ 5% ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ
Είδη ανθρώπινης διατροφής και ζωοτροφές, βασικά αγροτικά προϊόντα (γεωργίας, ιχθυοτροφίας και μελισσοκομικής), νερό, ηλεκτρική ενέργεια, κάρβουνο, καυσόξυλα, μαζούτ, φυσικό αέριο, θέρμανση, φάρμακα και ορθοπεδικά μέσα και όργανα, καθαριστικά, σαπούνι, οδοντόπαστες, σαμπουάν, εκδόσεις, μεταφορά προσώπων, δικηγορικές, λογιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διατήρησης της δημόσιας καθαριότητας, Αγοραπωλησίες κατοικιών (εκτός πρώτη πώληση κατοικίας σε νεόκτιστο κτίριο), ενοικίαση χώρων για κατοικία, υπηρεσίες ταχυδρομικές, τραπεζικές, χρηματοοικονομικές, ασφάλισης και αντασφάλισης, εμπόριο υπηρεσιών στους τομείς πολιτισμού &κοινωνικής μέριμνας και προστασίας, υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, διεθνείς μεταφορές επιβατών.ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ (akciza): Για τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων προβλέπεται και πληρωμή ειδικού φόρου πολυτελείας (akciza) ο οποίος ρυθμίζεται στη βάση κάποιων χαρακτηριστικών του προϊόντος: προϊόντα πετρελαίου (βενζίνη, ντίζελ, κλπ),, προϊόντα καπνού (τσιγάρα, υποκατάστατα καπνού, κλπ), οινοπνευματώδη ποτά, μπύρα, καφές, αυτοκίνητα, κοσμήματα και άλλα σχετικά είδη πολυτελείας .
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Νέοι φόροι για αγορά αυτοκινήτου ισχύουν σε πΓΔΜ από 01/01/2005, κατόπιν ψήφισης τροποποίησης σχετικού νόμου από Βουλή της χώρας, ως κατωτέρω. Η υϊοθέτηση νέου φόρου αυτοκινήτων θα οδηγήσει σε αύξηση της τιμής των αυτοκινήτων στην πΓΔΜ.
Κυβισμός 1000-1500 κυβικά 1500-2000 κυβικά 2000-2500 κυβικά
Φορολόγηση €250 €1200 €2700


ΜΗ-ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΤΙΚΕΤΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Στα εισαγόμενα προιόντα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του εισαγωγέα, η προέλευση του προϊόντος και τα συστατικά του στην τοπική γλώσσα. Το προϊόν πρέπει να φέρει τα προαναφερόμενα σε ετικέτα πριν τον εκτελωνισμό.
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ Ε.Ε.
Τα εισαγόμενα προϊόντα προέλευσης Ε.Ε. για να απολαμβάνουν του πλεονεκτήματος της εξαίρεσης των τελωνειακών δασμών και του προτιμησιακού καθεστώτος των ποσοστώσεων που προβλέπονται από τη Συμφωνία Ε.Ε.-πΓΔΜ, πρέπει να συνοδεύονται από: πιστοποιητικό EUR1 ή δήλωση αναγνωρισμένου εξαγωγέα της Ε.Ε., δηλαδή τιμολόγιο εξαγωγής (invoice) με αναγνωρισμένο αριθμό φορολογικού μητρώου εξαγωγέα Ε.Ε. -και παραστατικό μεταφοράς εμπορεύματος (Bill of Lading). Τα δείγματα προϊόντων εισάγονται ελεύθερα σε πΓΔΜ με πιστοποιητικό ΑΤΑ.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Η χώρα έχει μεγάλες δυνατότητες αποθήκευσης τόσο απο τελωνειακής όσο και απο φορολογικής άποψης, αφού έχει δοθεί τέτοιο δικαίωμα όχι μόνο στα τελωνεία, αλλά και σε σαράντα (40) ιδιωτικές εταιρείες μεταφορών, εισαγωγέων και χονδρεμπόρων. Οι εταιρείες αυτές έχουν το δικαίωμα να διατηρούν ειδικό τελωνειακό χώρο καταβάλλοντας εγγύηση περίπου 5 εκατ. δηναρίων. Παράλληλα μερικές εταιρείες έχουν αποκτήσει άδεια απλουστευμένης τελωνειακής διαδικασίας καταβάλλοντας τους δασμούς μετά από επτά ημέρες. Σήμερα λειτουργούν στην ελληνική μεθόριο τρία τελωνεία (Ευζώνων, Δοϊράνης και Νίκης). Προτιμότερη για τους έλληνες εξαγωγείς είναι η διέλευση των εμπορευματοκιβωτίων από το τελωνείο της Δοϊράνης, το οποίο παρουσιάζει τη μικρότερη κίνηση (υπό την προϋπόθεση ότι η διέλευση εξυπηρετεί τον εξαγωγέα). Τις περισσότερες φορές παρατηρούνται σχoλαστικοί έλεγχοι και καθυστερήσεις στις διαδικασίες εκτελωνισμού, γεγονός που οφείλεται σε ελλειιπή κατάρτιση των τελωνειακών υπαλλήλων της πΓΔΜ (σχετικά με τις τροποποιήσεις της τελωνειακής νομοθεσίας της χώρας στα πλαίσια εναρμόνισής της προς την ευρωπαϊκή) και στην ανεπαρκή επικοινωνία των τελωνείων με το Υπουργείο Οικονομικών για την έκδοση αδειών. Παρότι τα τελωνεία λειτουργούν έξι εργάσιμες ημέρες, οι κανονισμοί προβλέπουν οτι σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των εγγράφων διασάφισης μέχρι τις 11.45 πμ, η διαδικασία εκτελωνισμού συνεχίζεται την επόμενη ημέρα. Στα θετικά του συστήματος συμπεριλαμβάνεται η χορήγηση αδειών απλουστευμένης διαδικασίας για ελληνικές εταιρείες που πραγματοποιούν συχνά δρομολόγια και χρησιμοποιούν μεγάλο στόλο εμπορευματοκιβωτίων (containers). Προς την ίδια θετική κατεύθυνση, σημειώνεται η ετήσια μείωση των δασμών κατά 2,5 %. Από ελληνικής πλευράς, επισημαίνεται οτι απαιτείται διαρκής ενημέρωση των Ελλήνων εξαγωγέων, αλλά και συμμόρφωσή τους προς τους ισχύοντες κανονισμούς, σε συνεργασία με διαμεταφορείς και εκτελωνιστές. Μεταξύ των πρόσφατων αλλαγών, σημειώνεται οτι η νομοθεσία (για λόγους επιτάχυνσης και ασφάλειας των διαδικασιών εκτελωνισμού) υποχρεώνει τους Ελληνες εξαγωγείς να επικολλούν στα εξαγόμενα προϊόντα ειδική σήμανση (sticker) στη σλαβομακεδονική τις προδιαγραφές και τα συστατικά του προϊόντος. Αυτά τα στοιχεία πρέπει οι εισαγωγείς να τα αποστείλουν μεταφρασμένα στη σλαβομακεδονική. Ο ανά τρίμηνο συστηματικός θεσμοθετημένος διάλογος μεταξύ των Αρχών των δύο χωρών αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και στην περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών.exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports