header

Slide1

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Σχέσεις ΣκΜ με την Ε.Ε.
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΣΕΡΒΙΑ
Ημερομηνία: 18/07/2005
Έκδοση: Super User
Κείμενο:
Από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι θετικές αντιδράσεις απέναντι στη δημοκρατική μεταπολίτευση του Οκτωβρίου 2000 ήταν άμεσες: Στις 09/10/2000 αποφασίσθηκε η άρση της απαγόρευσης πώλησης πετρελαίου και προιόντων αυτού, καθώς και η οριστική άρση απαγόρευσης πτήσεων.Στις 14/11/2000 ήρθη το σύνολο των οικονομικών κυρώσεων. Στις 31/10/00 η Ευρωπαική Επιτροπή χορήγησε μονομερές προτιμησιακό καθεστώς στην ΟΔΓ, όσον αφορά την εξαγωγή του 95% των βιομηχανικών και αγροτικών γιουγκοσλαβικών προιόντων, στήν κοινοτική αγορά. Με τον τρόπο αυτό, η ΟΔΓ (νυν ΣκΜ) υπήχθη στο προτιμησιακό εμπορικό σχήμα που ισχύει και για τις άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Κροατία, ΠΓΔΜ).

Πρόσφατα υπεγράφη συμφωνία Ε.Ε.-Σερβίας για εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Η εν λόγω συμφωνία προβλέπει την από 01.06 τ.έ. άρση δασμών και ποσοστώσεων στις εξαγωγές κλωστ/κών προϊόντων καταγωγής Σερβίας προς την Ε.Ε. Η σερβική πλευρά υποχρεούται να έχει απελευθερώσει μέχρι 01.01.08 τις εισαγωγές κλωστ/κών προϊόντων καταγωγής Ε.Ε. Η εν λόγω απελευθέρωση προβλέπεται να γίνει σταδιακά με μείωση των δασμών κατά 25% ανά εξάμηνο.

Επίσης στις αρχές του έτους ήρθη η απαγόρευση της εξαγωγής σερβικής ζάχαρης προς την Ε.Ε. Η ποσόστωση διαμορφώθηκε τελικά στους 180.000 τον. Το σχετικό αίτημα της σερβικής κυβέρνησης για αύξηση της ποσόστωσης υπεστήριξε ενεργά η χώρα μας σε όλα τα επίπεδα της Ε.Ε.


Η πολιτική της Ε.Ε. έναντι των πέντε χωρών των Δυτ. Βαλκανίων έχει κωδικοποιηθεί στη λεγόμενη «Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης». Η διαδικασία αυτή αποβλέπει στη σταθεροποίηση των 5 κρατών της περιοχής των δυτικών Βαλκανίων μέσω πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων στο εσωτερικό τους και μέσω ενθάρρυνσης της μεταξύ τους συνεργασίας. Βασικό μέσο για την πραγματοποίηση της πολιτικής αυτής είναι η σύναψη Συμφωνιών Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (“Stabilization and Association Agreements”) της Ε.Ε. με κάθε μιά από αυτές τις χώρες. Απώτερος στόχος είναι η προετοιμασία των κρατών αυτών για μελλοντική ένταξη στην Ε.Ε. Ήδη η Κροατία έχει λάβει επίσημο καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας. Οι λοιπές τέσσερις – άρα και η ΣκΜ – αναγνωρίζονται από την Ε.Ε. ως εν δυνάμει υποψήφιες (“potential candidates for EU membership”).


Όσον αφορά ειδικά την πορεία της ΣκΜ στο πλαίσιο της Διαδικασίας Σταθεροποίησης & Σύνδεσης , η κατάσταση εμφανίζεται σήμερα ως εξής:


·Τον Σεπτέμβριο 2004 οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ε.Ε. απεφάσισαν ότι η ΣκΜ θα υπογράψει μία ενιαία Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με την ΕΕ η οποία όμως θα περιλαμβάνει χωριστές ρυθμίσεις (υπό μορφή δυο χωριστών Πρωτοκόλλων) για τη Σερβία και το Μαυροβούνιο επί πολλών θεμάτων εμπορικής και οικονομικής πολιτικής, αναγνωρίζοντας έτσι τις διαφορές και ιδιαιτερότητες των δύο Δημοκρατιών. Η πολιτική ονομάζεται «διττή προσέγγιση» (“twin track approach”) και έγινε δεκτή από το Βελιγράδι και την Ποντγκόριτσα. Υπαγορεύθηκε από το γεγονός ότι οι δυο συνιστώσες Δημοκρατίες δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία ώστε να εναρμονίσουν πλήρως τα οικονομικά και τελωνειακά συστήματά τους.


· Η Ε. Επιτροπή ενέκρινε (12.4) Μελέτη Σκοπιμότητας (Feasibility Study) η οποία εκπονήθηκε στο πνεύμα της προαναφερθείσης διττής προσέγγισης και σηματοδοτεί την έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τη σύναψη Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Στις 25 Απριλίου επικυρώθηκε η Μελέτη από το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. Η υπογραφή αυτής της Συμφωνίας προϋποθέτει, εκτός από τη πλήρη συνεργασία της Σ/Μ με το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τη Πρώην Γιουγκοσλαβία, επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων, αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα, αλλαγή και απλούστευση της νομοθεσίας που διέπει το καθεστώς και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και γενικότερη εφαρμογή του κράτους δικαίου.

Στο πλαίσιο της διπλής και παράλληλης προσέγγισης (twin track approach), η E.E. θα ξεκινήσει χωριστές διαπραγματεύσεις με κάθε μία Δημοκρατία σε σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η οικονομία.

Η υπογραφή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης αναμένεται στο μέσον του 2006. Όταν αυτή υπογραφεί, η χώρα θα θεωρείται πλέον επισήμως υποψήφια προς ένταξη στην Ε.Ε., οπότε η οικονομική/αναπτυξιακή βοήθεια της Ε.Ε. προς την Σ/Μ θα διαφέρει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά από τις δράσεις που χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος CARDS.


· Η υπογραφή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης θα αποτελέσει νέου τύπου συμβατικό πλαίσιο σχέσεων ανάμεσα στην Ε.Ε. και την ΣκΜ, κύρια στοιχεία του οποίου θα είναι: Α) Θεσμοθέτηση συστηματικού πολιτικού διαλόγου ανάμεσα στις δυο πλευρές. Β) Σταδιακή απελευθέρωση του εμπορίου μεταξύ Ε.Ε. και ΣκΜ. Η απελευθέρωση θα είναι αρχικά «ασύμμετρη» υπέρ της ΣκΜ, στο τέλος όμως της μεταβατικής περιόδου που θα συνομολογηθεί θα πρέπει να έχει επιτευχθεί πλήρης, σχεδόν, απελευθέρωση και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη. Γ) Προσέγγιση νομοθεσιών και βαθμιαία ενσωμάτωση του κοινοτικού κεκτημένου από τη ΣκΜ. Δ) Συνεργασία στα πεδία της Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Ε) Συστηματική χορήγηση αναπτυξιακής βοήθειας που θα στοχεύει στη χρηματοδοτική ενίσχυση των εσωτερικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται σήμερα μέσω του προγράμματος CARDS

Προκειμένου να ενδυναμωθεί η περιφερειακή συνεργασία στα Δ. Βαλκάνια και να διευκολυνθεί η διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (SAP), η Ε.Ε. έχει θεσμοδετήσει το χρηματοδοτικό πρόγραμμα CARDS , η διαχείριση του οποίου γίνεται άμεσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόγραμμα CARDS προβλέπει την ενδυνάμωση της περιφερειακής συνεργασίας σε τομείς όπως η δημόσια διοίκηση , η υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου , η Δικαιοσύνη, η διασυνοριακή συνεργασία και οι υποδομές. Για το 2005 εγκρίθηκε η διάθεση μέσω CARDS 184 εκατ. ευρώ για τη Σ/Μ και 54 εκατ. ευρώ για το Κόσσοβο.


Από τον Ιανουάριο 2001, λειτουργεί στο Βελιγράδι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης (“European Agency for Reconstruction”). Η ανωτέρω υπηρεσία είναι όργανο της Ευρωπαικής Επιτροπής. Αποστολή της είναι να αξιολογεί και εκτελεί στην Σερβία και το Μαυροβούνιο την πλειονότητα των προγραμμάτων αναπτυξιακής βοήθειας που χρηματοδοτούνται με κοινοτικά κονδύλια. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης έχει την διοικητική της έδρα στη Θεσσαλονίκη και διαθέτει επιχειρησιακά κέντρα στο Βελιγράδι, την Ποντγκόριτσα, την Πρίστινα και τα Σκόπια.
exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports