header

Slide1

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ/ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Ημερομηνία: 12/10/2005
Έκδοση: Super User
Κείμενο:
Το εξωτερικό εμπόριο της χώρας απελευθερώθηκε το 1990 και γενικά ακολουθεί τις οδηγίες που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως αποτέλεσμα αυτής της απελευθέρωσης και της διαδικασίας εναρμόνισης της Ρουμανικής τελωνειακής νομοθεσίας με αυτήν της ΕΕ οι εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών δεν υπόκεινται σε παροχή άδειας. Εξαιρέσεις υπάρχουν μόνον με την μορφή ποσοτικών περιορισμών ή άλλων διαδικασιών ελέγχου που προβλέπονται από διμερείς συμφωνίες τις οποίες έχει υπογράψει η Ρουμανία.

Ραδιενεργά υλικά και εκρηκτικές ύλες, χημικά προϊόντα, κατάλοιπα, όπλα, πυρηνικό υλικό και σχετικά προϊόντα υπόκεινται σε ειδικό νομοθετικά καθορισμένο καθεστώς. Ειδική νομοθεσία απαγορεύει την εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών.


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Την 1η Φεβρουαρίου 1995 τέθηκε σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Συμφωνία Σύνδεσης της Ρουμανίας με την Ε.Ε

Ως αποτέλεσμα καταργήθηκαν όλοι οι τελωνειακοί δασμοί που αφορούν τα βιομηχανικά προϊόντα.. Συγκεκριμένα όλα τα. εισαγόμενα βιομηχανικά προϊόντα στη Ρουμανία προελεύσεως Ε.Ε απολαμβάνουν του πλεονεκτήματος της εξαίρεσης των τελωνειακών δασμών και του προτιμησιακού καθεστώτος των ποσοστώσεων που προβλέπονται από την Συμφωνία Ε.Ε.-Ρουμανίας . Επίσης οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων από την Ρουμανία προς τα κράτη-μέλη πραγματοποιούνται ελεύθερα, χωρίς κανένα περιορισμό, με εξαίρεση ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, όπως: ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προϊόντα διύλισης αργού πετρελαίου και όπλα, πυρομαχικά.

Για όλα τα προελεύσεως Ε.Ε εισαγόμενα βιομηχανικά προϊόντα στη Ρουμανία που απολαμβάνουν των ανωτέρω πλεονεκτημάτων, υπάρχουν συγκεκριμένες τελωνειακές διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούν οι εξαγωγείς

Τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από:

· πιστοποιητικό EUR1 ή δήλωση αναγνωρισμένου εξαγωγέα της Ε.Ε., δηλ. τιμολόγιο εξαγωγής (invoice) με αναγνωρισμένο αριθμό φορολογικού μητρώου εξαγωγέα Ε.Ε.

· παραστατικό μεταφοράς εμπορεύματος (Bill of Lading).

· επίσης στο προϊόν θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του εισαγωγέα, η προέλευση του προϊόντος και τα συστατικά του στα ρουμανικά. Το προϊόν πρέπει να φέρει τα προαναφερόμενα σε ετικέτα πριν τον εκτελωνισμό

Σημειωτέον ότι τα δείγματα προϊόντων εισάγονται ελεύθερα στην Ρουμανία με πιστοποιητικό ΑΤΑ.

Τέλος για μερικά προϊόντα όπως τα τσιγάρα, καπνά, αυτοκίνητα, αλκοολούχα ποτά, κρασιά, ηλεκτρικές συσκευές, φωτογραφικές μηχανές, οπτικά, καλλυντικά επιβάλλονται υψηλοί φόροι καταναλώσεως που εξαρτώνται από το προϊόν καθώς επίσης σε όλα τα προϊόντα γενικά μετά τον υπολογισμό των ανωτέρω φόρων επιβάλλεται πάντα επιπροσθέτως Φ.Π.Α που ανέρχεται σε 19%. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με κυβερνητικό διάταγμα ,από 1.1.2005 οι εταιρείες που πραγματοποιούν συναλλαγές σχετικές με ακίνητα ,ξυλεία ,ζωντανά ζώα,scrap μετάλλων και απορρίμματα δεν υποχρεούνται σε καταβολή Φ.Π.Α

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αρκετά ακόμα γεωργικά προϊόντα προέλευσης ή προορισμού Ε.Ε υπόκεινται σε δασμούς ή και σε ποσοστώσεις που κυμαίνονται από 10% έως και 90% ανάλογα με το προϊόν. Η Ρουμανία διατήρησε το δικαίωμα να επιβάλει δασμούς ή και ποσοστώσεις για τη πλειονότητα των γεωργικών προϊόντων μέχρι την ημερομηνία ένταξής της στην Ε.Ε . Τούτο ισχύει για μία σειρά από ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα για τα οποία έκρινε ότι θα πρέπει να προστατέψει την εγχώρια παραγωγή της

Παραθέτουμε ενδεικτικό κατάλογο κατηγοριών προϊόντων με τις δασμολογικές επιβαρύνσεις εισαγωγής στη Ρουμανία καθώς περιπτώσεις ποσοστώσεων :


· Ζωντανά ζώα 18,8% ή 25% ή ελεύθερο ανάλογα του είδους

· Προϊόντα κρέατος 18,8%

· Χοιρινό κρέας 20%-45%

· Ζωντανά ιχθυηρά 25%

· Κατεψυγμένα ιχθυηρά 18%,20% ή 25% ανάλογα με το προϊόν

· Ζάχαρη 60% ή 90% ενώ στη ποσόστωση 20000 τόννων ο δασμός μειώνεται στο 18,8%

· Γάλα 35% ενώ με ποσόστωση 1500 τόνων 15% ή 18.8%

· Βούτυρο 45%

· Αυγά 40%

· Πατάτες 40% ή 50% και με ποσόστωση 20.000 τόνων 18.8%

· Ντομάτες 40% ή 60% εξαρτώμενο από τη χρονική περίοδο της εισαγωγής

· Ελιές για τη παραγωγή ελαιόλαδου 18,8% και ελιές εμπορίου 25% και με ποσόστωση 5000 τόνων ελεύθερα

· Αλεύρι 40% ή ελεύθερο για ποσόστωση 3000 τόνων

· Παρθένο Ελαιόλαδο 18,8 %

· Ζυμαρικά 15%, 18% ή 25%

· Προϊόντα ζαχαροπλαστικής 15%-25%

· Δημητριακά προϊόντα 10%-30%

· Προϊόντα καπνού 30% ή 18% με ποσόστωση 2500 τόνων

Ανάλογες δασμολογικές επιβαρύνσεις ή και ποσοστώσεις εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη της Ε.Ε για κάποια γεωργικά προϊόντα προέλευσης ΡουμανίαςΟι δασμοί υπολογίζονται ως ποσοστό επί της αξίας CIF (Cost, Insurance, Freight) των εμπορευμάτων. Άλλοι φόροι και επιβαρύνσεις μπορεί να χρειάζεται να πληρωθούν μαζί με τους δασμούς κατά την εισαγωγή ενός προϊόντος. Τέτοιοι είναι ο ΦΠΑ, φόροι κατανάλωσης, τέλη εκτελωνισμού κ.α.

Προνομιακό καθεστώς εφαρμόζεται για μία σειρά προϊόντων που περιλαμβάνονται σε σχετικές συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου τις οποίες έχει υπογράψει η Ρουμανία.

Υπάρχουν διεθνώς αναγνωρισμένοι κανόνες που εφαρμόζονται για την επιλογή του σχετικού δασμού, της αξίας που δηλώνεται στο τελωνείο και την χώρα προέλευσης των προϊόντων.

Η Ρουμανία έχει υιοθετήσει το «Εναρμονισμένο Σύστημα των Βρυξελλών» για την ονομασία των αγαθών και ακολουθεί τους κανονισμούς του ΠΟΕ για την εκτίμηση και δήλωση της αξίας των αγαθών στα τελωνεία.


Η σχετική νομοθεσία προβλέπει δύο διαδικασίες, την εισαγωγή για ελεύθερη κυκλοφορία και την εξαγωγή. Στην περίπτωση της εισαγωγής επιβάλλεται δασμός, εκτός της περίπτωσης όπου υπάρχει εξαίρεση, ενώ κατά την εξαγωγή δεν επιβάλλεται δασμός.


Ο Ρουμανικός Τελωνειακός Κώδικας προβλέπει την αναστολή πληρωμής δασμών για διάφορες χρονικές περιόδους στις παρακάτω περιπτώσεις:  • Εσωτερική μεταποίηση


  • Εξωτερική μεταποίηση


  • Αποθήκευση


  • Προσωρινή εισαγωγή


  • Τράνζιτ μεταφορά


Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται πληρωμή δασμών αλλά μπορεί να απαιτηθεί τραπεζική εγγύηση ίση με το ποσό δασμών που οφείλονται.

Εκτός από τους γενικούς κανόνες εκτελωνισμού η Ρουμανία έχει υιοθετήσει απλοποιημένους κανόνες εκτελωνισμού όμοιους με αυτούς που εφαρμόζονται στην ΕΕ.


ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΑΣΜΟΥΣ

Ειδικοί τελωνειακοί κανόνες μπορεί να επιτρέπουν την αναστολή πληρωμής, εξαίρεση ή επιστροφή των τελωνειακών ή άλλων επιβαρύνσεων.


ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ειδικοί κανόνες αντιμετωπίζουν τις περιπτώσεις της τελωνειακής μεταχείρισης για τις οικοσκευές ατόμων που αποκτούν κατοικία ή διαμονή στην Ρουμανία, αγαθά που εισάγονται στην Ρουμανία λόγω γάμου ή κληρονομιάς ή για την επίπλωση δεύτερης κατοικίας στην χώρα ή αποστέλλονται από φυσικά πρόσωπα με το ταχυδρομείο.


Ειδική εξαίρεση από την επιβολή δασμού υπάρχει για αγαθά που περιλαμβάνονται στις αποσκευές ταξιδιωτών που έρχονται στην Ρουμανία όχι για εμπορικούς σκοπούς. Αυτή η εξαίρεση δίδεται για αξία έως 175 € ανά ταξιδιώτη και ισχύει για αγαθά εκτός από τα παρακάτω:


Προϊόντα καπνού: 200 πούρα ή 100 τσιγάρα (πούρα με βάρος έως 3 γραμμάρια το καθένα) ή 250 γραμμάρια καπνού,

Αλκοόλ: 1 λίτρο ποτών των οποίων η περιεκτικότητα σε αλκοόλ ξεπερνάει το 22% σε όγκο, 2 λίτρα ποτών ή απεριτίφ που βασίζονται σε οινόπνευμα ή κρασί, σάκε η παρόμοια ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλ κάτω του 22%, αφρώδη κρασιά, ελαφριά κρασιά,

Αρώματα: 50 ml ή 250ml για eau de toilette

Φάρμακα: Ποσότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ταξιδιωτών


Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται πιο πάνω για τα προϊόντα καπνού και αλκοόλ δεν ισχύουν για ταξιδιώτες με ηλικία κάτω των 18 ετών.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports