header

Slide1

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Εισαγωγικό και δασμολογικό καθεστώς
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ημερομηνία: 06/12/2004
Έκδοση: Super User
Κείμενο:
Α. Γενικό καθεστώς εισαγωγών

· Ο Νόμος που ρυθμίζει το Εξωτερικό Εμπόριο της ΠΓΔΜ, είναι ο «Νόμος Εξωτερικού Εμπορίου» όπως τροποποιήθηκε το 1997.


· Οι εισαγωγές είναι γενικά ελεύθερες σε ποσοστό περίπου 90% των προϊόντων.


· Η Κυβέρνηση όμως διατηρεί το δικαίωμα όταν το κρίνει σκόπιμο, να θέτει:

1. περιορισμούς (quotas) στην ποσότητα ή την αξία των εισαγόμενων προϊόντων (κυρίως προϊόντα που παράγονται στην χώρα και γεωργικά) ή / και

2. να ζητά την έκδοση ειδικής άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλα αρμόδια Υπουργεία για την εισαγωγή ορισμένων ειδών.


· Ειδικά για τα τρόφιμα και τα αγροτικά προϊόντα επιβάλλεται ένα επιπλέον τέλος που ονομάζεται prelevman.


· Ο μέσος όρος δασμολογικής προστασίας είναι 15% (1997) και ο σταθμισμένος δασμός 6,5%. Η διασπορά των δασμολογικών συντελεστών ανά προϊόν και κατηγορία έχει μειωθεί.Β. Επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή του προϊόντος στην ΠΓΔΜ


Οι οικονομικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή είναι οι ακόλουθες:


1. Δασμός:

· Δασμό πληρώνουν όλα τα προϊόντα με βάση τη δασμολογική τους κλάση.


· Δασμούς δεν πληρώνουν τα προϊόντα προέλευσης των άλλων πρώην Γιουγκοσλαβικών Δημοκρατιών, στη βάση ειδικών Συμφωνιών Ελευθέρου Εμπορίου.

· Για την κωδικοποίηση των προϊόντων χρησιμοποιείται το εναρμονισμένο σύστημα.

· Ο Νέος Τελωνειακός Κώδικας (σε ισχύ από 01.04.2000), προβλέπει περιπτώσεις εισαγωγών όπου το εμπόρευμα απαλλάσσεται μερικώς ή ολικώς από δασμούς ή δικαιούται επιστροφή των δασμών που έχουν καταβληθεί. Ειδικότερα:

O Ο εξοπλισμός και τα ανταλλακτικά που εισέρχονται στη χώρα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε ξένη επένδυση, απαλλάσσονται από δασμούς (αρθρ. 183)

O Εμπόρευμα που εισάγεται προσωρινά στη χώρα για κατεργασία, απαλλάσσεται εφόσον το τελικό προϊόν ή το ίδιο το εισαχθέν εμπόρευμα, επανεξάγεται στην καθορισμένη προθεσμία (αρθρ. 97).

O Επιστροφή δασμού (draw back system) δικαιούται κάθε εμπόρευμα (πλην αυτών που υπόκεινται σε quotas ή προτιμησιακές διατάξεις) εφόσον το τελικό προϊόν εξάγεται, αρκεί να ζητηθεί στην ίδια τη διασάφηση εισαγωγής και να αποδεικνύεται (αρθρ. 107)

O Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εξάγει το προσωρινά εισαχθέν εμπόρευμα, για περαιτέρω επεξεργασία και τα προϊόντα που θα προκύψουν να τα επανεισάγει και να τα θέσει στο εμπόριο με μερική ή ολική απαλλαγή από καταβολή δασμών. (αρθρ.119)

O Εμπόρευμα που εισάγεται προσωρινά στην π.Γ.Δ.Μ. έχει δικαίωμα μερικής ή ολικής απαλλαγής από δασμούς όταν δεν χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία η δεν διατίθεται στην αγορά (πχ. συμμετοχή σε Εκθέσεις) (αρθ.113)


2. Ειδικό τέλος τελωνείου (evidencia)

· Στο ποσοστό του δασμού προστίθεται επιπλέον 1% που λέγεται evidencia και το οποίο είναι ίδιο για όλα τα προϊόντα.

· Τα προϊόντα από τις άλλες Πρώην Γιουγκοσλαβικές Δημοκρατίες, τα οποία απαλλάσσονται από τους δασμούς, καταβάλουν μόνο το συγκεκριμένο αυτό ειδικό τέλος.


3. Ειδικό τέλος για αγροτικά προϊόντα & τρόφιμα (prelevman)

· Τα αγροτικά προϊόντα και τα τρόφιμα εκτός από το δασμό και το τέλος τελωνείου, επιβαρύνονται επίσης με ένα επιπλέον ειδικό τέλος που ονομάζεται prelevman και εκφράζεται συνήθως σε Δηνάρια ανά μονάδα προϊόντος (κιλό, λίτρο).


Γ. Φόροι για την διάθεση του προϊόντος στον αγοραστή


1. Φ.Π.Α.

Από την 1η Απριλίου άρχισε να εφαρμόζεται ο Φ.Π.Α. Ειδικότερα ισχύουν τα εξής:

· Γενικά φόρος 18% για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

· Ειδική ρύθμιση 5% προβλέπεται όμως για τα εξής:

1. Είδη ανθρώπινης διατροφής και ζωοτροφές

2. Βασικά αγροτικά προϊόντα (γεωργίας, ιχθυοτροφίας και μελισσοκομικής)

3. Νερό

4. Ηλεκτρική ενέργεια, κάρβουνο, καυσόξυλα, μαζούτ, φυσικό αέριο, θέρμανση

5. Φάρμακα και ορθοπεδικά μέσα και όργανα

6. Καθαριστικά, σαπούνι, οδοντόπαστες, σαμπουάν κ.α.

7. Εκδόσεις

8. Μεταφορά προσώπων

9. Υπηρεσίες δικηγορικές, συμβολαιογραφικές, λογιστικές

10. Υπηρεσίες διατήρησης της δημόσιας καθαριότητας

· Απαλλαγή από ΦΠΑ:

1. Αγοραπωλησίες κατοικιών (εκτός πρώτη πώληση κατοικίας σε νεόκτιστο κτίριο)

2. Ενοικίαση χώρων για κατοικία

3. Υπηρεσίες ταχυδρομικές, τραπεζικές, χρηματοοικονομικές, ασφάλισης και αντασφάλισης

4. Εμπόριο υπηρεσιών στους τομείς πολιτισμού &κοινωνικής μέριμνας και προστασίας

5. Υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης

6. Διεθνείς μεταφορές επιβατών


2. Φόρος πολυτελείας (akciza)

Για τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων προβλέπεται και πληρωμή ειδικού φόρου πολυτελείας (akciza) ο οποίος ρυθμίζεται στη βάση κάποιων χαρακτηριστικών του προϊόντος:

· Προϊόντα πετρελαίου (βενζίνη, ντίζελ κα.)

· Προϊόντα καπνού (τσιγάρα, υποκατάστατα καπνού κα.)

· Οινοπνευματώδη ποτά, μπύρα

· Καφές

· Αυτοκίνητα
-
Κοσμήματα και άλλα σχετικά είδη πολυτελείας
exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports