Εκτύπωση

Αμφιθέατρο Γ. Κρανιδιώτη (Υπουργείο Εξωτερικών, Ακαδημίας 1), Πέμπτη 19.03.2015

Θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015, ώρα 9.30-12.30, στο αμφιθέατρο Γ. Κρανιδιώτη στο κτήριο της Ακαδημίας 1 του Υπουργείου Εξωτερικών, σεμινάριο με θέμα «Επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις Ελληνικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σεμινάριο συνδιοργανώνουν η Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και η Β΄ Γενική Διεύθυνση.

Το σεμινάριο, στο οποίο έχουν προσκληθεί ως ομιλητές ανώτερα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απευθύνεται σε Έλληνες επιχειρηματίες και φορείς προκειμένου να ενημερωθούν εγκύρως για τους «παραδοσιακούς» αλλά και «καινοτόμους» χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της ΕΕ σε τρίτες χώρες. Η σχετική πληροφόρηση αφορά σε χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα κυρίως στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και της αγροτικής ανάπτυξης στις περιοχές της Ν.Α. Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Βόρειας και Υποσαχαρικής Αφρικής, αλλά και αναπτυσσόμενες περιοχές της Ασίας και Λατινικής Αμερικής.

Στο πλαίσιο αυτό, θα εξετασθούν, επίσης, και θέματα καλύτερων εφαρμόσιμων πρακτικών, επιτυχημένων περιπτώσεων αλλά και ζητήματα δυσκολιών που ενδεχομένως μπορεί να αντιμετωπίσει ο Έλληνας επιχειρηματίας στις συγκεκριμένες περιοχές