Εκτύπωση

 Πληροφορίες για το διαγωνισμό:

http://www.gamtenders.gov.jo/Tenders/TendersList.aspx?cat=Inter