Εκτύπωση

Η κολομβιανή Κρατική Εταιρία Επιστήμης και Τεχνολογίας για την Ανάπτυξη της Θαλάσσιας και Ποτάμιας Βιομηχανίας, COTECMAR (www.cotecmar.com/en) ενδιαφέρεται να εισάγει ναυτιλιακό εξοπλισμό.