Εκτύπωση

 Δείτε Πρόσκληση της ΕΛΣΤΑΤ στην παρουσίαση με θέμα :"Ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου των επιχειρήσεων για την παροχή στατιστικών στοιχείων στον τομέα των επιχειρήσεων και στον τομεα του Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών" στην 82η Δ.Ε.Θ