Εκτύπωση

Τη δέσμευσή τους για εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του ΣΕΒ, με στόχο τη στήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, επιβεβαίωσαν ο Πρέσβυς κ. Φραγκίσκος Βέρρος, Β’ Γενικός Διευθυντής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του ΥΠΕΞ, και ο κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, σε εκδήλωση γνωριμίας και δικτύωσης των νέων στελεχών Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών με τη Διοίκηση και τα μέλη του ΣΕΒ, που διοργανώθηκε στις 17 Ιανουαρίου στις εγκαταστάσεις του τελευταίου.

Ακολούθησε παρουσίαση των αναγκών υποστήριξης των επιχειρήσεων στην προσπάθεια δραστηριοποίησής τους στο εξωτερικό, ενώ ανταλλάχθηκαν απόψεις και προτάσεις για τη βελτιστοποίηση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις δομές Οικονομικής Διπλωματίας του ΥΠΕΞ.
Στη συνέχεια τα νέα στελέχη Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του ΥΠΕΞ επισκέφθηκαν τη ΧΑΛΚΟΡ, όπου και ενημερώθηκαν για τις δραστηριότητες της εταιρίας από τον κ. Παναγιώτη Λώλο, Εμπορικό Διευθυντή. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ξενάγησή τους στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρίας.

IMG 20180117 095001