Εκτύπωση

Στις 14 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  ενημερωτική ημερίδα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα μέτρα του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα της περιόδου 2019 - 2023. Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας, πατήστε εδώ.

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στοΥπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμωνγια ένταξη προγραµµάτων στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης του αµπελοοινικού τοµέα «Ενηµέρωση στα Κράτη Μέλη» βρίσκεται εδώ.