Εκτύπωση

 

Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο διοργανώνει το 8ο Αραβο-Ελληνικού Οικονομικό Φόρουμ, στις 27 - 28 Νοεμβρίου 2019. Το Φόρουμ, στοχεύει στη δημιουργία διμερών επιχειρηματικών σχέσεων αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη των υφισταμένων, εστιάζοντας σε τομείς που άπτονται του ενδιαφέροντος τόσο της ελληνικής όσο και της αραβικής πλευράς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνεδρίες με παρουσιάσεις και διαβουλεύσεις επί στρατηγικών θεμάτων και διμερείς συναντήσεις Β2Β σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς.

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ