Εκτύπωση

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε μια νέα, διαδικτυακή βάση δεδομένων, την eAmbrosia, στην οποία συγκεντρώνονται όλες οι ονομασίες των Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και των Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ) ανά κράτος - μέλος. Η eAmbrosia απλοποιεί τη διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών σχετικά με ΠΟΠ - ΠΓΕ ενώ συγκεντρώνει  όλη τη διαθέσιμη πληροφορία σε μια ενιαία πλατφόρμα, ενοποιώντας τις υπάρχουσες βάσεις δεδομέων e-Bacchus (για οίνους), Door (για Τρόφιμα) και e-Spirit-Drinks (για αλκοολούχα - οινοπνευματώδη). 

 

Περισσότερες Πληροφορίες:

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ