Εκτύπωση

Η Βάση Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  "MaDB", (Market Access Database) περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να εξάγουν προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς Τρίτες Χώρες.

Πιο συγκεκριμένα, περιέχει πληροφορίες για εισαγωγικούς δασμούς προϊόντων Τρίτων Χωρών καθώς επίσης και διοικητικές διαδικασίες που αφορούν την εισαγωγή προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς Τρίτες Χώρες.

 

 Σύνδεσμος: Exporting from the EU - what you need to know