header

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Χρηματοδοτικές δυνατότητες μέσω κοινοτικών επενδυτικών προγραμμάτων για επιχειρήσεις στη Βουλγαρία (Σχέδιο Juncker & Πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ)
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Ημερομηνία: 23/01/2017
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σόφιας
Κείμενο:

Χρηματοδοτήσεις ύψους BGN 1,4 δις λέβα ή 2% του ΑΕΠ της χώρας έχουν προσελκύσει οι βουλγαρικές τράπεζες από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), γνωστό ως σχέδιο «Juncker», για τη χορήγηση ευνοϊκών πιστώσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Πρόκειται κυρίως για πιστώσεις με σκοπό τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό παραγωγικών μονάδων και κεφαλαιουχικές επενδύσεις, που χορηγούνται μέσω του αποκαλούμενου «παραθύρου» του σχεδίου «Juncker» για τις ΜΜΕ (EFSI SME Window). Παράλληλα, το Ταμείο διεξάγει τώρα συνομιλίες με τρεις μεγάλες βουλγαρικές επιχειρήσεις από τους κλάδους των τροφίμων και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας για τη χρηματοδότηση των σχεδίων τους, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια διευθύντρια του Ταμείου, κα Ilyana Tsanova, μιλώντας σε διάσκεψη στη Σόφια.

Στην τόνωση της χρηματοδότησης των ΜΜΕ μέσω παροχής μερικής κάλυψης κινδύνου σε χαρτοφυλάκια δανείων προερχόμενων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποσκοπεί και η Πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ (SME Initiative), ένα κοινό πρόγραμμα με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και των κρατών της ΕΕ. Η Πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ συγχρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία, τα προγράμματα COSME & «Ορίζοντας 2020», αλλά και από πόρους του Ομίλου ΕΤΕπ. Είναι δε ήδη ενεργή σε Βουλγαρία, Ισπανία, Μάλτα και Φινλανδία, με σκοπό να επεκταθεί και σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Ενδεικτική των συνδυαστικών χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που αναπτύσσονται είναι η συμφωνία, που υπέγραψε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) με την UniCredit για τη διοχέτευση € 160 εκατ. σε ΜΜΕ οκτώ χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Οι εν λόγω εγγυοδοτικού χαρακτήρα συμφωνίες με τις τράπεζες στη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Τσεχία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία θα υποστηρίζονται από το EFSI, ενώ για τις θυγατρικές του ομίλου σε Σερβία και Βοσνία αντίστοιχη στήριξη θα παράσχει το ΕΤαΕ, με αξιοποίηση κονδυλίων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Εταιρείες που αναπτύσσουν προϊόντα, διαδικασίες ή καινοτόμες υπηρεσίες ή που εστιάζουν στους τομείς έρευνας και ανάπτυξης (R&D), καθώς και εταιρείες που κατά τους τελευταίους 24 μήνες έχουν κατοχυρώσει τουλάχιστον ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή έχουν λάβει βραβείο καινοτομίας από ευρωπαϊκό οργανισμό, είναι επιλέξιμες για παροχή δανείου στο πλαίσιο του προγράμματος. Βάσει της συμφωνίας, η β/θυγατρική του ομίλου, UniCredit Bulbank, θα διαθέσει στους δικαιούχους στη Βουλγαρία συνολικά € 15 εκατ. με προνομιακό επιτόκιο και μειωμένες απαιτήσεις εγγύησης. Το μέγιστο ποσό κάθε δανείου στη Βουλγαρία ανέρχεται σε € 3,75 εκατ., ενώ το ελάχιστο δάνειο ορίζεται σε € 25.000. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει δύο έτη με πρόβλεψη παράτασης κατά ένα ακόμη έτος.

Ανάλογες συμφωνίες, εντασσόμενες στην Πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ, σύναψε ως προς τη Βουλγαρία το ΕΤαΕ με τις τράπεζες Postbank και Societe Generale Expressbank. Αναλυτικότερα:

Το ΕΤαΕ υπέγραψε εγγυητική συμφωνία με την Postbank, θυγατρική του ομίλου Eurobank EFG, η οποία θα επιτρέψει στην τράπεζα να παροχετεύει συνολικά € 70 εκατ. σε πιστώσεις προς μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Το μέγιστο ποσό δανείου ανέρχεται στα € 5 εκατ., με διάρκεια μεταξύ 2 και 12 ετών. Η συμφωνία προβλέπει την παροχή εγγύησης από την τράπεζα με 60% κάλυψη από το ΕΤαΕ (για αναλυτικότερες πληροφορίες, βλ. http://mediacenter.postbank.bg/нови-70-млн-евро-и-преÑ">http://mediacenter.postbank.bg). Ανάλογη συμφωνία υπέγραψε το ΕΤαΕ και με τη Societe Generale Expressbank, μέλος του γαλλικού τραπεζικού ομίλου Societe Generale, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων της χώρας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από δάνεια για επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης, τα οποία θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση έργων για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους ή για την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών.

Σημειώνουμε, τέλος, ότι σύμφωνα με τον απερχόμενο Υπουργό Οικονομικών, κ. Vladislav Goranov, αυξημένο εμφανίζεται το ενδιαφέρον β/επιχειρήσεων για την ευρωπαϊκή ηλεκτρονική πύλη επενδυτικών σχεδίων, που άρχισε τη λειτουργία της στα μέσα της περασμένη χρονιάς. Ο κ. Goranov  επεσήμανε ότι στην πύλη καταχωρήθηκαν ήδη επτά βουλγαρικά σχέδια στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορικών υποδομών, του φυσικού αερίου, του τουρισμού και άλλους. Στα τέλη Μαρτίου τ.έ., αναμένεται, επίσης, να λειτουργήσει ειδική Συμβουλευτική Πλατφόρμα για με σκοπό την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε τοπικά έργα δημόσιων αρχών αλλά και άλλων ιδιωτικών φορέων. Η συμφωνία για τη δημιουργία της εν λόγω πλατφόρμας υπεγράφη στα τέλη του 2016 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Δημοκρατία της Βουλγαρίας στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Κέντρου Επενδύσεων (European Investment Advisory Hub – EIAH). Η συμβουλευτική πλατφόρμα θα έχει ως στόχο την υποστήριξη των φορέων υλοποίησης έργων στην επιλογή, προετοιμασία, διάρθρωση και υλοποίηση στρατηγικών σχεδίων. Θα εστιάζει στις ΜΜΕ και σε εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, προσπαθώντας να συμβάλει στην αντιμετώπιση δυσκολιών σχετικά με την πρόσβασης τους σε χρηματοδοτικά μέσα. Η συνεργασία μεταξύ του EIAH και της βουλγαρικής κυβέρνησης ξεκίνησε στα τέλη του 2015 με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την κρατική Βουλγαρική Αναπτυξιακή Τράπεζα ως εταίρου του EIAH στο πλαίσιο του δικτύου Εθνικών Ιδρυμάτων Προώθησης (National Promotional Institutions).

IM

Ο Προϊστάμενος

Γεώργιος Κουτσοδήμος

Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Α'

exports

Gefyres Ypourgeio logo 02highrez    ktp 1