Εκτύπωση

Αντικείμενό της μελέτης είναι η καταγραφή και η ανάλυση της κατάστασης που επικρατεί στο χώρο του φαρμάκου, δίνοντας βαρύτητα στις παραμέτρους που επηρεάζουν τη λειτουργία και τη δομή του κλάδου.

Κατεβάστε το αρχείο της έρευνας, σε μορφή Adobe Acrobat.