Εκτύπωση

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2016, οι εξαγωγές του κλάδου του αλουμινίου αντιπροσώπευαν το 5,5% περίπου των συνολικών εξαγωγών της χώρας και τον κατατάσσουν ως εξής, ανάμεσα στους 99 κλάδους της συνδυασμένης ονοματολογίας.

2ος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας με 1395 εκατ.€ περίπου παρουσιάζοντας μείωση κατά 1% περίπου σε σχέση με το 2015.
2ος καλύτερος από πλευράς θετικού εμπορικού ισοζύγιο, 640 εκατ.€ περίπου παρουσιάζοντας πτώση κατά 3,5% σε σχέση με το 2015.
Πρώτες ύλες (Πρωτόχυτο & Δευτερόχυτο αλουμίνιο)
Οι πωλήσεις πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου το 2016 αυξήθηκαν πάνω από 4% σε σχέση με το 2015.

Η εγχώρια αγορά που απορρόφησε το 45% των πωλήσεων, σημείωσε αύξηση κατά 10%, ενώ οι εξαγωγές παρέμειναν αμετάβλητες και αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο 55%.

Πρώτη Μεταποίηση (Έλαση, Διέλαση)
Οι πωλήσεις προϊόντων έλασης τo 2016 παρουσίασαν αύξηση λίγο πάνω από 4%. Η εγχώρια αγορά -που απορρόφησε το 13% των συνολικών πωλήσεων- σημείωσε αύξηση κατά 4,5% περίπου σε σχέση με το 2015, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν και αυτές κατά 4% περίπου.
Οι πωλήσεις προϊόντων διέλασης το 2016 σημείωσαν αύξηση πάνω από 16% σε σχέση με το 2015. Η εγχώρια αγορά -που απορρόφησε το 29% των συνολικών πωλήσεων- σημείωσε αύξηση κατά 9% περίπου σε σχέση με το 2015, με τις οι εξαγωγές που απορροφούν πλέον το 71% των πωλήσεων να αυξάνονται εντυπωσιακά κατά 20% περίπου.