Εκτύπωση

Δείτε το Μηνιαίο Οικονομικό Δελτίο του ΣΕΒ  σύμφωνα με το οπίο η συμφωνία για την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης φαίνεται ότι επηρέασε θετικά το
οικονομικό κλίμα τον Ιούνιο του 2017, γεγονός το οποίο δημιουργεί ισχυρότερες προοπτικές για ανάκαμψη