header

Επισκόπηση της κινεζικής οικονομίας - Ιανουάριος 2011
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΚΙΝΑ
Ημερομηνία: 12/01/2011
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πεκίνου (Αρμοδιότητα και για Μογγολία)
Κείμενο:

Επισκόπηση της κινεζικής οικονομίας


Ιανουάριος 2011

Παρά τη διεθνή οικονομική συγκυρία, η κινεζική οικονομία εξακολούθησε την ανοδική της πορεία και το 2010. Το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στα 39,8 τρισ. γιουάν, που αντιπροσωπεύει ρυθμό μεγέθυνσης 10,3%, από 8,7% το 2009. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2010, η Κίνα ξεπέρασε την οικονομία της Ιαπωνίας και κατατάχθηκε πλέον δεύτερη παγκόσμια, επίδοση που δεν αναμένεται να αναστραφεί με το κλείσιμο του έτους. Για να αντικατοπτρίσει την αυξανόμενη σημασία της Κίνας στην παγκόσμια οικονομία, η Παγκόσμια Τράπεζα αύξησε το μετοχικό της μερίδιο και της απέδωσε το 4,42% των ψήφων, από 2,78%, γεγονός που φέρνει τη χώρα τρίτη σε δικαίωμα λόγου, μετά τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, σε σύνολο 186 χωρών.

Σε σημαντική πρόκληση για τη μακροοικονομική πολιτική της Κίνας αναδείχθηκε το 2010 ο πληθωρισμός. Το Δεκέμβριο 2010 ο ΔΤΚ ανήλθε σε 4,6% (από 5,1% το Νοέμβριο, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 28 μηνών) πολύ περισσότερο από στόχο του 3%, που αποδίδεται κυρίως στις τιμές τροφίμων και ακινήτων και ενισχύεται από τη ρευστότητα στην αγορά. Η συγκράτηση του πληθωρισμού θα απασχολήσει την κινεζική Κυβέρνηση και το 2011, η οποία θα προσπαθήσει να αποφύγει αλυσιδωτές αυξήσεις σε μισθούς και τιμές, με κίνδυνο περαιτέρω υπερθέρμανσης της οικονομίας.

Ήδη έχει εξαγγελθεί περιορισμός της νομισματικής χαλαρότητας και στροφή σε «συνετή» νομισματική πολιτική, που εφαρμόζεται με μέτρα όπως η αύξηση του συντελεστή ελάχιστων αποθεματικών των τραπεζών έξι φορές το 2010 και η, για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια, αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων και δανεισμού. Αντίστοιχα, εφαρμόζονται ή βρίσκονται στο στάδιο διερεύνησης διοικητικά μέτρα για τη συγκράτηση της τιμής των ακινήτων, όπως περιορισμοί στο δανεισμό για την αγορά δεύτερης και πλέον κατοικίας, επιβολή φόρου ακινήτων πιλοτικά στις μεγάλες πόλεις, κ.α.

Καθώς αίρεται σταδιακά η νομισματική χαλαρότητα και παράλληλα υποχωρεί η επίδραση του πακέτου τόνωσης της κινεζικής οικονομίας ύψους 4 τρισ. γιουάν (586 δισ. $ ΗΠΑ), το οποίο υιοθετήθηκε από την κινεζική Κυβέρνηση στο τέλος του 2008 για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης και έληξε στο τέλος του 2010, η πορεία των εσωτερικών πυλώνων της ανάπτυξης – εγχώριες επενδύσεις και κατανάλωση – παρουσίασε μικρή κάμψη το 2010, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την εφαρμογή περιοριστικής νομισματικής πολιτικής, ειδικά σε μια περίοδο που η παγκόσμια ζήτηση είναι επίσης συγκρατημένη.

Έτσι, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου το 2010 αυξήθηκαν κατά 9%, έναντι 26% το 2009. Ο τομέας των ακινήτων προσέλκυσε τις περισσότερες από αυτές, έναντι των κλάδων στους οποίους είχε διοχετευθεί το πακέτο τόνωσης τον προηγούμενο χρόνο, ενώ για το 2011 εκτιμάται ότι η έμφαση θα δοθεί στη βιομηχανία. Εξάλλου, η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι η συνεισφορά της εγχώριας κατανάλωσης στο ΑΕΠ μειώθηκε από 12,8% το 2009 σε 7,8% το 2010. Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τη συγκριτικά πιο σφιχτή νομισματική πολιτική, το 2011 η κινεζική Κυβέρνηση αναμένει αύξηση της κατανάλωσης κατά 9,8%, ως αποτέλεσμα της αύξησης μισθών σε αστικά κέντρα και εισοδημάτων σε αγροτικές περιοχές, λόγω της ανόδου στις τιμές των αγροτικών προϊόντων, καθώς και της σχεδιαζόμενης αύξησης της κρατικής δαπάνης για συντάξεις και ιατρική περίθαλψη. Είναι γεγονός ότι ο σταθερά υψηλός ρυθμός μεγέθυνσης της κινεζικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και συνεπώς της αγοραστικής τους δύναμης. Έτσι, το 2010 το διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα στις αστικές περιοχές ανήλθε σε 19.109 γιουάν (+11,3%). Το αντίστοιχο στις αγροτικές περιοχές, 5.919 γιουάν (+14,9%). Ανάλογη πορεία ακολούθησε και η κατά κεφαλήν καταναλωτική δαπάνη. Ανήλθε σε 13.471 γιουάν στις αστικές περιοχές (+6,4%) και σε 4.382 γιουάν στις αγροτικές (+5,9%).

Αντίθετα οι εξαγωγές εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική κινητήρια δύναμη της κινεζικής οικονομίας. Το έτος έκλεισε με αύξηση 31,3%, ανεβάζοντας το εμπορικό πλεόνασμα στα 183,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ, αν και λόγω του ταχύτερου ρυθμού αύξησης των εισαγωγών (38,7%), το πλεόνασμα συρρικνώθηκε ελαφρά σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το 2010 έκλεισε επίσης με νέο ρεκόρ συναλλαγματικών αποθεμάτων, 2,85 τρισ. δολάρια ΗΠΑ, αύξηση 18,7% σε σχέση με το 2009.

Προκειμένου να περιορίσει το εμπορικό πλεόνασμα και να αποθαρρύνει την εισροή κερδοσκοπικών κεφαλαίων, που σύμφωνα με την κινεζική Κυβέρνηση προκαλούν υπερβολική ρευστότητα και οδηγούν σε πληθωριστικές πιέσεις, η Κρατική Αρχή Ξένου Συναλλάγματος έχει ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει σε περαιτέρω ελαστικοποίηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του γιουάν. Το 2010 το νόμισμα ανέλαβε κατά περίπου 3% σε σχέση με το δολάριο ΗΠΑ, ενώ για το 2011 εκτιμάται «μέτρια αλλά ορατή» ανατίμησή του.

Μια σημαντική εξέλιξη των τελευταίων χρόνων υπήρξε η ανάδειξη της Κίνας ως σημαντικής πηγής επενδυτικών κεφαλαίων, πέμπτη δύναμη το 2010 με 59 δισ. δολάρια ΗΠΑ εκροή ΞΑΕ (σε τομείς εκτός του χρηματοπιστωτικού), από τη δωδέκατη θέση που κατείχε, μόλις το 2008. Σημαντικότεροι επενδυτικοί προορισμοί το 2010 ήταν το Χονγκ Κονγκ, η Αυστραλία, οι χώρες του ASEAN και η ΕΕ (με επενδύσεις ύψους 2,13 δισ. δολαρίων ΗΠΑ). Περισσότερο από το 40% των επενδύσεων αυτών, υλοποιήθηκε μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, ενώ έμφαση δόθηκε στους τομείς εμπορίου (47,3%), εξόρυξης (20,2%), βιομηχανίας (10,2%), λιανικής και χονδρικής πώλησης (9,3%). Εκτιμάται ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον της Κίνας θα συνεχισθεί με αυξανόμενο ρυθμό και τα επόμενα χρόνια, στοχεύοντας κυρίως σε αναδυόμενες αγορές, αλλά και χώρες που διαθέτουν άφθονους φυσικούς πόρους και πρώτες ύλες.

Η Κίνα εξακολουθεί να αποτελεί προτιμητέο επενδυτικό προορισμό διεθνώς, με την εισροή ΞΑΕ να φτάνει τα 105,74 δισ. δολάρια ΗΠΑ το 2010, αύξηση 17,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Βασικές πηγές επενδυτικών κεφαλαίων ήταν το Χονγκ Κονγκ, η Ταϊβάν, η Σιγκαπούρη, η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ.
exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov