header

Η Ινδική θέση σε ζητήματα διαχείρισης περιβαλλοντικών πόρων
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΙΝΔΙΑ
Ημερομηνία: 22/03/2011
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Νέου Δελχί (Αρμοδιότητα και για Μαλδίβες, Μπανγκλαντές, Νεπάλ, Σρι Λάνκα)
Πηγή: India Ministry of Environment, Delhi Sustainable Development Summit
Κείμενο: Η θέση της Ινδίας για το περιβάλλον και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχει γίνει λιγότερο αιχμηρή με στόχο την επίτευξη συμφωνίας στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής, μετά τις δύο μη αποτελεσματικές Συνόδους για το Κλίμα, της Κοπενχάγης το 2009 και του Κανκούν το 2010. Ο ινδός Π/Θ, κ. Manmohan SINGH, έχει επανειλημμένως επιβεβαιώσει της δέσμευση της χώρας του στις αρχές και επιταγές του Πλαισίου που έχει καθορίσει ο ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) εμμένοντας όμως στη θέση περί αποτίμησης του προβλήματος σε όρους εκπομπών αερίου ανά κάτοικο, στοιχείο που διευκολύνει την Iνδία στην άσκηση ηπιότερης πολιτικής, λόγω της εκ του αποτελέσματος, χαμηλής αποτίμησης του δείκτη αυτού σε σχέση με τις πληθυσμιακά μικρότερες ανεπτυγμένες χώρες ή ακόμα και με τον αυτονόητα συγκρίσιμα οικονομικό γίγαντα της Ασίας, τη ΛΔ της Κίνας, που με ποσοστό 23% (πενταπλάσιο της Ινδίας) κατέχει τα πρωτεία στην παγκόσμια εκπομπή ρύπων, σύμφωνα με έρευνα (2008), του Υπ.Ενέργειας των ΗΠΑ, για λογαριασμό του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το Ινδικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, η συνολική πρόκληση για την Ινδία, είναι η μείωση, κατά 90 εκ. τόννους, των αερίων του θερμοκηπίου, δηλαδή του αποτυπώματος άνθρακα της χώρας, μέχρι το 2020, στοιχείο που αντιστοιχεί σε επενδύσεις συναφών υποδομών της τάξης των 20 δισ.δολλαρίων και που καθιστά ελκυστική τη χώρα για προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Σύμφωνα με τη μελέτη “Earth:Vision 2050-The new Agenda for Business” του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη (World Business Council for Sustainable Development), τα φαινόμενα που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής του πλανήτη, είναι η σταδιακή μεταφορά οικονομικής δύναμης από τις αναπτυγμένες χώρες στις αναπτυσσόμενες, η από πλευράς μεγέθους προσέγγιση του αστικού πληθυσμού, στις αναπτυσσόμενες χώρες, προς τον αντίστοιχο αγροτικό, δημιουργώντας μη εύκολα διαχειρίσιμες μεγαλουπόλεις ένεκα και της ραγδαίας ποσοστιαίας αύξησης της μεσαίας τάξης. Τα φαινόμενα αυτά δημιουργούν προκλήσεις επιχειρηματικών συνεργασιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες εστιάζονται στους τομείς της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και του αστικού περιβάλλοντος, της μεταφοράς τεχνογνωσίας για μείωση των βιομηχανικών ρύπων και εξοικονόμηση κατανάλωσης ηλ.ρεύματος (για οικιακή και βιομηχανική χρήση) και υπό το πρίσμα αυτό, η Ινδική θέση παραμένει ότι μόνον υπό τις προϋποθέσεις αποδοτικής μεταφοράς διεθνών πόρων και συναφούς τεχνογνωσίας η Ινδική κυβέρνηση θα μπορούσε να δεχθεί αξιολόγηση επί τη βάσει διεθνών μεθόδων Μέτρησης, Υποβολής και Επαλήθευσης των στοιχείων που θα οδηγούσαν στην υιοθέτηση του κατάλληλου μίγματος πολιτικής προς την ανάληψη δράσεων μετριασμού των αρνητικών επιδράσεων των παρατηρηθεισών αντι-οικονομιών.
Από πλευράς συνεργασίας ΕΕ-Ινδίας, η Ευρ.Επιτροπή, από το 2000, έχει διαθέσει περίπου μισό δισ.ευρώ για τη βελτίωση των συνθηκών περιβάλλοντος στην Ινδία μέσω δράσεων στις οποίες συγκαταλέγονται δανεισμός από την Ευρ.Τράπεζα Επενδύσεων, απ’ευθείας υποστήριξη κυβερνητικών προγραμμάτων καθώς και ΜΚΟ, ένταξη προγραμμάτων στο 6ο και 7ο Προγράμματα-Πλαίσιο. Ειδικότερα, ο ινδο-ευρωπαϊκός διάλογος εστιάζεται στην ανταλλαγή πρακτικών εντός ενός πλαισίου τεχνολογικής υποστήριξης που περιλαμβάνει δύο κύρια Επιχειρηματικά Σχέδια (APSF) το πρώτο για το περιβάλλον και το δεύτερο για την ενέργεια.

Βαϊανός Ωραιόπουλος-Κελένης, Γρμ.ΟΕΥ Α'
exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov