header

Φορολογικός Νόμος Τυνησίας 2014 - Φόρος κατανάλωσης στα δομικά υλικά ΕΠΕΙΓΟΝ
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΤΥΝΗΣΙΑ
Ημερομηνία: 17/01/2014
Συναπτόμενο αρχείο: rad25144MARBRE TUNISIEN.zip
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τύνιδας
Κείμενο: H πλέον πρόσφατη διαθέσιμη εκδοχή του Φορολογικού Νομοσχεδίου Τυνησίας για το 2014, έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών:
http://www.finances.gov.tn/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=721&view=finish&cid=507&catid=9&lang=fr
Τα άρθρα τα οποία αφορούν το φόρο κατανάλωσης στα δομικά υλικά είναι πλέον τα 69 και 70 στις σελίδες 47 έως 49. Εδώ αντιπροσωπεία της Ε.Ε. διερευνά αν αυτή είναι η εκδοχή που υιοθετήθηκε από την Εθνική Συντακτική Συνέλευση τέλη Δεκεμβρίου. Σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, ο νόμος που ψηφίστηκε από τη Βουλή δεν δημοσιεύτηκε στη γαλλική γλώσσα. Αναμένεται η ψήφιση τροποποιήσεων.
1. Η Εθνική Συντακτική Συνέλευση ψήφισε, κατά πληροφορίες που μας περιήλθαν από την Ε.Ε. και Έλληνες εξαγωγείς αλλά και όπως αναφέρεται στις σελίδες 47-49 του παραπάνω συνδέσμου, την επιβολή του φόρου κατανάλωσης σε όλα τα δομικά υλικά, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, που χαρακτηρίζονται γενικότερα ως "μάρμαρο" με την επιστημονική (ασβεστιτικό μάρμαρο, δολομίτης) και την εμπορική έννοια του όρου (γρανίτης, τραβερτίνης, αλάβαστρο, ασβεστόλιθος). Στην ακατέργαστη μορφή τους (σε μπλοκ), οι φόροι κατανάλωσης ανέρχονται σε 50% και στην κατεργασμένη σε 75%. Υπενθυμίζεται ότι έως και 31/12/2013, η επιβολή των φόρων κατανάλωσης αφορούσε μόνο το ασβεστιτικό μάρμαρο (100% στην ακατέργαστη μορφή του και 150% στην κατεργασμένη). Η Τυνησία δεν έχει μάρμαρα, σύμφωνα με την επιστημονική έννοια του όρου (βλ. β΄σχετικό, σελ. 4 μελέτης Ηνωμένων Εθνών, http://www.unido.org/fileadmin/import/81836_lienLe_marbre_en_Tunisie.pdf, http://www.marbrerie-sassi.com/index.php?id=9, http://www.atoumarble.com). Διαθέτει ασβεστόλιθο π.χ. “thala” και “matmata” που αναφέρονται στην προαναφερθείσα μελέτη.

ΚΣΟ Περιγραφή Φόρος κατανάλωσης
25.15 Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή χτίσιμο, φαινομενικής πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 2,5 και αλάβαστρο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου- φόρος κατανάλωσης 50%
25.16 Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, ψαμμίτης και άλλες πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου - φόρος κατανάλωσης 50%
25.18 Δολομίτης ούτε πυρωμένος ούτε φρυγμένος, με την ονομασία "ωμός" με την κωδικοποίηση 251810000 - φορος κατανάλωσης 50%
68.02 Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου) επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, με εξαίρεση εκείνες της κλάσης 6801 κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), έστω και πάνω σε υπόθεμα, κόκκους, μικρά θραύσματα και σκόνες από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), τεχνητά χρωματισμένα - φόρος κατανάλωσης 75%
69.07 Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, από κεραμευτική ύλη. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, με κωδικό 690790200 φόρος κατανάλωσης 10%
69.08 Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, από κεραμευτική ύλη. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, με κωδικούς 690890911 και 690890919- φόρος κατανάλωσης 10%
Πηγή για την απόδοση των όρων από τα γαλλικά στα ελληνικά: διαβούλευση TARIC, http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=el&Taric=&QuotaAuthorities=false&EndPub=&MeasText=&Area=&Regulation=&LangDescr=&MeasType=&SimDate=20111029&StartPub=&OrderNum=&GoodsText=&ContextPath=&Level=&Expand=false.


2. Οι ελληνικές εξαγωγές στην Τυνησία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και της Στατιστικής Υπηρεσίας Τυνησίας την τριετία 2009 – 2012 εντάσσονται στις κατηγορίες 25.15, 25.18 και 68.02. Οι εισαγωγές της Τυνησίας ανα προϊόν έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας Τυνησίας http://www.ins.nat.tn/indexfr.php (επιλογή Commerce Exterieur, και στη συνέχεια echange par produit αριστερά.)
3. Κατόπιν επικοινωνίας στις 16/12/2013 με έναν από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς μαρμάρου στην Τυνησία, η εδώ αντιπροσωπεία της Ε.Ε. μας ενημέρωσε ότι σύμφωνα με τα όσα ίσχυαν έως και 31.12.2012 (φόρος κατανάλωσης μόνο στο ασβεστιτικό μάρμαρο) το τετραγωνικό μέτρο για το ασβεστιτικό μάρμαρο ξεπερνούσε τα 80 τυνησιακά δηνάρια, ο δολομίτης κυμαινόταν μεταξύ 50 και 80 δηναρίων, ενώ ο τυνησιακός ασβεστόλιθος μεταξύ 30 και 80 δηναρίων.
4. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της εδώ Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας τα οποία συναντήθηκαν με εκπροσώπους του εδώ Υπουργείου Οικονομικών στις 17/12/2013, η επιβολή φόρου κατανάλωσης έχει ως στόχο την προστασία της τοπικής βιομηχανίας ασβεστόλιθου και τη μείωση των εισαγωγών.
5. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τύνιδας και εδώ αντιπροσωπεία της Ε.Ε. επικοινώνησαν με εισαγωγείς μαρμάρου σύμφωνα με τους οποίους η δασμολογική κατηγορία για τον τοπικό ασβεστόλιθο είναι η 68029200001 (Autres pierres calcaires autrement travaillés et autres ouvrages en ces pierres) Ενδεχομένως ο κωδικός αυτός να αναφέρεται σε μερικά μόνο είδη του τυνησιακού ασβεστόλιθου.
Έως και 31/12/2013 επιβάλλονταν δασμοί 30% (δεν επιβάλλονται σε προϊόντα προέλευσης κρατών-μελών της Ε.Ε.), φόρος FODEC 1%, Φ.Π.Α. 18%.

6. O κωδικός 68029200001 εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία 68.02 (βλ. παρ.1) - δεν προβλέπονται εξαιρέσεις στην επιβολή των φόρων κατανάλωσης για τις υποκατηγορίες – παρόλαυτά η εδώ Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. δεν αποκλείει η έκδοση των εφαρμοστικών εγκυκλίων να αναφέρει εξαιρέσεις. Επιπλέον, ενώ υπάρχουν αντιδράσεις που αφορούν άλλα φορολογικά μέτρα του Νομοσχεδίου, δεν έχουν αναφερθεί διαμαρτυρίες των τυνησιακών εταιριών εξόρυξης και εμπορίας ασβεστολιθου. Σύμφωνα με Τυνήσιο εισαγωγέα ασβεστιτικού μαρμάρου και δολομίτη με τον οποίο επικοινώνησε υπογράφουσα αρχές Ιανουαρίου, δεν πρόκειται να επιβληθούν φόροι κατανάλωσης στον τυνησιακό ασβεστόλιθο. Ελληνική εταιρία εξαγωγής δολομίτη ανέφερε ότι απέστειλε ήδη κοντέινερ με δολομίτη στην Τυνησία και ο Τυνήσιος εισαγωγέας με τον οποίο συνεργάζεται ενημέρωσε τους αρμοδίους ότι θα επιβληθεί φόρος κατανάλωσης 75%. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να εκληφθούν ως ανεπίσημες.
7. Η επιχειρηματολογία της Ε.Ε. για την κατάργηση του φόρου κατανάλωσης θα βασιστεί, αν αυτό μπορεί να αποδειχτεί, στη μη επιβολή του φόρου κατανάλωσης στα εγχώρια προϊόντα κατ’αντιστοιχία με τα εισαγόμενα (μέτρα προστατευτισμού). Πρέσβυς της Ε.Ε. στην Τυνησία κα Laura Baeza απεύθυνε επιστολή στις 20/12/2013 στον Υπουργό Οικονομικών κ.Elyes Fakhfakh, στον Υπουργό Εμπορίου Abdelwaheb Maatar, και στον κ.Ferjani Doghmane Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Εθνικής Συντακτικής Συνέλευσης ζητώντας διευκρινίσεις όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των φόρων κατανάλωσης, και θέτοντας το ερώτημα αν ο τοπικός ασβεστόλιθος θα εξαιρεθεί, γεγονός που θα ερχόταν σε αντίθεση με το πνεύμα της Συμφωνίας Σύνδεσης Ε.Ε.-Τυνησίας και το άρθρο ΙΙΙ:2 της GATT.
8. Επισημαίνεται ότι στην προηγούμενη εκδοχή του φορολογικού νομοσχεδίου (βλ.γ΄σχετικό) η αιτιολογική έκθεση αναφερόταν στην επιβολή του φόρου κατανάλωσης σε προϊόντα που έχουν την ίδια χρήση με το μάρμαρο. Στο Νομοσχέδιο προτεινόταν η προσαρμογή της φορολογίας που εφαρμόζεται σε διαφορετικά προϊόντα ίδιας χρήσης, με την επιβολή δασμού και φόρου κατανάλωσης αποκλειστικά στο δολομίτη όπως στο μάρμαρο. Όπως είχε παρατηρήσει η εδώ αντιπροσωπεία της Ε.Ε., εκείνη η εκδοχή του νομοσχεδίου επέβαλε φόρο κατανάλωσης στο δολομίτη θεωρώντας τον υποκατάστατο του ασβεστιτικού μαρμάρου όχι όμως και στον τοπικό ασβεστόλιθο ο οποίος επίσης χρησιμοποιείται ως δομικό υλικό (βλ. συνημμένη παρουσίαση thala). Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τύνιδας σε συνεργασία με Έλληνες εξαγωγείς δολομίτη απέστειλε διαφορές μεταξύ δολομίτη και ασβεστιτικού μαρμάρου στην εδώ αντιπροσωπεία της Ε.Ε.:. 1) Σύσταση: ασβεστιτικό μάρμαρο CaCO3, δολομίτης CaMg(CO3)2 2) ο δολομίτης παρουσιάζει μεγαλύτερη απορροφητικότητα και είναι πιο ανθεκτικός 3) ο δολομίτης είναι κυρίως λευκός, τα ασβεστιτικά μάρμαρα έχουν πολλά χρώματα 4) τα δυο πετρώματα αντιδρούν διαφορετικά στο υδροχλωρικό οξύ.
9. Προς συμπλήρωση της εικόνας, αποστέλλονται, συνημμένως, α) παρουσίαση του αρμοδίου φορέα Agence de Promotion de l’Industrie (API) για τον τυνησιακό ασβεστόλιθο τον οποίο η τυνησιακή δημόσια διοίκηση αποκαλεί «μάρμαρο» με την εμπορική έννοια του όρου. Στην τελευταία σελίδα της παρουσίασης αναφέρεται ότι πρέπει να ενισχυθεί η παρουσία των τυνησιακών επιχειρήσεων σε διεθνείς εκθέσεις προκειμένου να γίνει ευρύτερα γνωστό το «τυνησιακό μάρμαρο.» β) διαφημιστικό φυλλάδιο που αφορά τον τοπικό ασβεστόλιθο «thala» και τις χρήσεις του.

Παρακαλούμε όπως, προς καλύτερο συντονισμό των ενεργειών μας, προωθήσετε ανωτέρω πληροφορίες στα μέλη σας ώστε να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τύνιδας (00216 71846632, grtradetun@mfa.gr) όσο το δυνατόν συντομότερα, εφόσον διαθέτουν επιπλέον στοιχεία για την επιβολή του φόρου κατανάλωσης στα δομικά υλικά και ιδιαίτερα όσον αφορά στον τοπικό ασβεστόλιθο.
exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov