header

Τιμές τσιμέντου μετά την άρση της επιδότησης της ενέργειας, εξαγωγές χάλυβα, προϊόντων κεραμευτικής
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΤΥΝΗΣΙΑ
Ημερομηνία: 06/10/2014
Συναπτόμενο αρχείο: rad16EC7PRIX DU CIMENT.pdf
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τύνιδας
Πηγή: Άρθρα στην εφημερίδα La Presse 15ης Ιουλίου (έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση http://www.lapresse.tn/02102014/85518/les-prix-risquent-daffaiblir-la-demande.html) και 11ης Ιουλίου το οποίο επισυνάπτεται.
Κείμενο: Ο κ.Chebili Brahim, Γενικός Διευθυντής Μεταποιητικής Βιομηχανίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Ορυχείων είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Presse της 11ης Ιουλίου 2014 ότι αναμένεται πτώση της τιμής για το σακί τσιμέντο από τα 8 δηνάρια την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου (περίοδος αιχμής κατασκευαστικής δραστηριότητας) στα 7,5 έως και 7 δηνάρια το σακί. H επιδότηση στην ενέργεια που χρησιμοποιούσαν οι τσιμεντοβιομηχανίες φαιού τσιμέντου στην Τυνησία μειώθηκε κατά το ήμισυ την 1η Ιανουαρίου 2014 και στη συνέχεια καταργήθηκε εξ ολοκλήρου την 1η Ιουνίου 2014 οπότε και οι τσιμεντοβιομηχανίες αύξησαν τις τιμές. Κατά τη χρονική περίοδο 2011 - 2013 δεν επεβλήθη η αύξηση 6% ετησίως που απαιτούσαν οι τσιμεντοβιομηχανίες. Ο Δ/ντής στον τομέα των δομικών υλικών του ίδιου Υπουργείου, ενημέρωσε υπογράφουσα ότι οι τιμές του φαιού τσιμέντου, οι οποίες ορίζονται από την Ομοσπονδία Τσιμεντοβιομηχανιών και στις οποίες περιλαμβάνεται η μεταφορά κυμαίνονται στα ακόλουθα επίπεδα: α) CEM I (95% κλίνκερ, 5% προσμίξεις): 8 δηνάρια/σακί 50 κιλών β) CEM ΙΙ (80% κλίνκερ, 20% προσμίξεις): 7,4 δηνάρια/σακί. Όσον αφορά το λευκό τσιμέντο το οποίο παράγεται αποκλειστικά από την εταιρία SOTACIB στην περιοχή Feriana στο κέντρο της Τυνησίας και για την οποία συνεχίζει να ισχύει η επιδότηση της ενέργειας (ένα δηνάριο περίπου/σακί) στην κατηγορία Ι ανέρχεται στα 14 δηνάρια/σακί και στην κατηγορία ΙΙ 13 δηνάρια/σακί. Στις τιμές περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς. Σύμφωνα με το στέλεχος του Υπουργείου, η εταιρία SOTACIB χρησιμοποιεί φυσικό αέριο και θα συνεχίσει να επιδοτείται για τα επόμενα 3 χρόνια οπότε και θα αρχίσει να χρησιμοποιεί petcoke. Η SOTACIB διαθέτει το 35% της παραγωγής της στην τοπική αγορά και το 65% στις εξαγωγές. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το κόστος της ενέργειας είναι πολύ υψηλότερο σε σχέση με αυτό που χρειάζεται για την παραγωγή φαιού τσιμέντου.
Ο κ.Chebili υποστήριξε στο άρθρο της 11ης Ιουλίου ότι απαγορεύεται η εισαγωγή τσιμέντου στη χώρα. Κατόπιν έρευνας Γραφείου Ο.Ε.Υ. Τύνιδας, προκύπτει ότι δεν υπάρχει νόμος που να απαγορεύει την εισαγωγή του προϊόντος αλλά οι πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες απαγορεύουν de facto την εισαγωγή του γεγονός που δημιουργούσε προβλήματα στην κάλυψη της εγχώριας ζήτησης έως ότου η κρατική τσιμεντοβιομηχανία Carthage Cement μπει στην παραγωγή. Εξαιρούνται ειδικές κατηγορίες τσιμέντου που εισάγονται απ’ευθείας από πετρελαϊκές εταιρίες όπως η ENI, η OMV, η Schlumberger. Το τσιμέντο αντιπροσωπεύει έως το 7% της τιμής του συνόλου των οικοδομικών υλικών και το 1% της συνολικής τιμής της οικοδομής.
Στο άρθρο γίνεται ακόμα αναφορά στο χάλυβα, στα προϊόντα κεραμευτικής και στα είδη υγιεινής. Ειδικότερα:
Χάλυβας οπλισμού σκυρoδέματος: Θεωρείται προϊόν στρατηγικής σημασίας, γίνεται συστηματικός έλεγχος στις εισαγωγές από τον φορέα INNORPI (www.innorpi.tn), 5 εταιρίες παράγουν χάλυβα οπλισμού σκυρoδέματος στην Τυνησία μεταξύ των οποίων η El Fouladh (www.elfouladh.com.tn). Εισάγονται μόνο τα προϊόντα που δεν παράγονται εγχωρίως π.χ. διαμέτρου 32 και 35 και RB 500 για δημόσια έργα όπου χρησιμοποιείται 20% λιγότερος χάλυβας π.χ. στα φράγματα. Πρόβλημα το λαθρεμπόριο χάλυβα από την Αλγερία, με αποτέλεσμα το 2012 οι πωλήσεις των τυνησιακών εταιριών να μειωθούν κατά 40% ενώ περίπου το 30% των εταιριών του κλάδου κόντεψαν να κλείσουν. Οι τιμές του χάλυβα δεν έχουν αυξηθεί από το 2011. Οι Τυνήσιοι αποδίδουν την παράνομη εισαγωγή χάλυβα από την Αλγερία στους υψηλούς δασμούς και άλλους φόρους που επιβάλλονται στις εισαγωγές στην Τυνησία.
Προϊόντα κεραμευτικής: 14 μονάδες παραγωγής, εισαγωγές σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές «cahier des charges» οι οποίες περιλαμβάνουν έλεγχο της εισαγωγικής εταιρίας, αναλύσεις ποιότητας του προϊόντος, κ.τ.λ. Η αγορά δεν επηρεάζεται από την παράνομη διακίνηση προϊόντων τα οποία προέρχονται κυρίως από τη Λιβύη.
Είδη υγιεινής: οι εισαγωγές είναι ελεύθερες (δεν απαιτείται πρωθύστερη αδειοδότηση κατά την εισαγωγή), προβλήματα από τις μαζικές εισαγωγές ειδών υγιεινής από Τουρκία, Κίνα, Αίγυπτο, συχνά χαμηλής ποιότητας. Χωρίς περιορισμούς οι εισαγωγές πλίνθων (στην Τυνησία δραστηριοποιούνται 40 εγχώριες βιομηχανίες), τα έπιπλα, η δομική ξυλεία, τα προϊόντα στεγάνωσης, τα καλώδια.
Σύμφωνα με τον κ.Chebili, περίπου 5700 εταιρίες (εκ των οποίων 2600 εξ ολοκλήρου εξαγωγικές) δραστηριοποιούνται στους κλάδους του τσιμέντου, των ειδών υγιεινής, της προϊόντων κεραμευτικής, του χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος. Απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει τα 10 άτομα (500.000 θέσεις εργασίας). Ο κλάδος βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης (αύξηση του κύκλου εργασιών 4% την περίοδο 2012-2013). Άξονες της βιομηχανικής στρατηγικής: νέες μέθοδοι για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, υποδομές, εργαστήρια, τεχνικά κέντρα, logistics, ζώνες ελευθέρου εμπορίου, απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών. Προκλήσεις εγχώριας βιομηχανίας δομικών υλικών: Aυξήσεις στο κόστος παραγωγής η οποία οφείλεται στην αύξηση του κόστους της ενέργειας ή στην κατάργηση της επιδότησης και στην αύξηση των μισθών κατόπιν συνδικαλιστικών διεκδικήσεων), στις εισαγωγές πρώτων υλών, στην πτώση του δηναρίου έναντι των βασικών νομισμάτων, και κυρίως στην παράνομη εισαγωγή εμπορευμάτων.
exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov