header

Έναρξη διαπραγματεύσεων για την σύναψη σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ALECA μεταξύ Ε.Ε.&Τυνησίας – ημερίδα γερμανικού ιδρύματος Konrad Adenauer Stiftung (Τύνιδα, 12/10/2015)
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΤΥΝΗΣΙΑ
Ημερομηνία: 19/10/2015
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τύνιδας
Κείμενο: Στο πλαίσιο της επίσκεψης της Επιτρόπου Εμπορίου κας Cecilia Malmstrom στην Τύνιδα κατά την έναρξη των εν θέματι διαπραγματεύσεων, το Γερμανικό ίδρυμα Konrad Adenauer Stiftung οργάνωσε ημερίδα παρουσίασης της εν Συμφωνίας στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εμπορίου κ.Ridha Lahouel, o Υφυπουργός Εξωτερικών της Τυνησίας κ. Chelaifa, πρώην Υπουργοί, εκπρόσωπος της Ένωσης Εργατών Τυνησίας και επιχειρηματίες.
Συγκρατούνται ακόλουθα:
• Η Επίτροπος τόνισε ότι η εναρμόνιση στο κοινοτικό κεκτημένο θα έχει ως αποτέλεσμα την προσέλκυση επενδύσεων στην Τυνησία και ότι προβλέπονται ασυμμετρία και συνοδευτικά μέτρα για την γεωργία, τις υπηρεσίες και τον ιδιωτικό τομέα.
• Ο Υπουργός Εμπορίου κ.Lahouel υπογράμμισε ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων αποτελεί στρατηγική επιλογή της χώρας του, με προσέγγιση “win-win” και προσδοκώμενα αποτελέσματα την αύξηση του ανταγωνισμού, τον εκσυγχρονισμό των Τελωνείων, την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων με τεχνική και οικονομική υποστήριξη.
• Ο κ.Chelaifa επέμεινε στην «οικονομική ολοκλήρωση» που αναφέρεται στην συμφωνία καθώς και στα μέτρα που προβλέπονται προς αυτή την κατεύθυνση στο πενταετές οικονομικό πρόγραμμα της Τυνησίας. Αναφέρθηκε στην σύσταση Εθνικής Επιτροπής για την διαπραγμάτευση της συμφωνίας, στην ασυμμετρία, στην ανάγκη για στήριξη και στην παροχή συνοδευτικών μέτρων. Ανήγγειλε την πρόθεση της Κυβέρνησης για εκπόνηση τομεακών μελετών (π.χ. για τις υπηρεσίες, τους διεθνείς διαγωνισμούς, τα γεωργικά προϊόντα, την βιομηχανική ιδιοκτησία, τις φυτο-υγειονομικές διατάξεις, την αειφόρο ανάπτυξη). Οι διαφορές μεταξύ της τυνησιακής νομοθεσίας και του κοινοτικού κεκτημένου θα διευκρινιστούν στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Εναρμόνισης. Η Κοινωνία των Πολιτών θα συμμετάσχει στις διαδικασίες.
• Ο Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για οικονομικά θέματα κ.Mosbah τόνισε ότι η οικονομία θα είναι στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων. Σκοπός θα είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των εξαγωγών και η ένταξη της Τυνησίας σε περιφερειακές αλυσίδες αξίας, η αύξηση του ΑΕΠ, η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος.
• Ο κ.A.Mazouz, πρώην Υπουργός Εμπορίου του Μαρόκου, τόνισε την ανάγκη για εκπόνηση τομεακών στρατηγικών (και όχι πενταετών προγραμμάτων) π.χ. για την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και αξιοποίηση των υπαρχουσών Συμφωνιών π.χ. της Συμφωνίας του Agadir. Τόνισε ότι η Συμφωνία με το Μαρόκο είχε θετικά αποτελέσματα στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην αεροναυτική, στην μείωση του ποσοστού της φτώχειας, στην μείωση των τιμών και του πληθωρισμού, αλλά και στην διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος για τη χώρα.
• Η κα Patricia Augier, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου FEMISE (Forum Euro-mediterraneen des Instituts des Sciences Economiques) τόνισε την ανάγκη αξιολόγησης των υφισταμένων Συμφωνιών, ότι η νέα Συμφωνία θα συμβάλλει στην κατάργηση των παραδασμολογικών εμποδίων και πρότεινε την διοργάνωση εκστρατείας ενημέρωσης για θέματα εναρμόνισης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
• Ο εκπρόσωπος της UGTT (Union générale tunisienne du travail) τόνισε ότι οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από προγράμματα εκσυγχρονισμού, ότι θα πρέπει να υιοθετήσουν πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο εκπρόσωπος της UTICA (φορέας αντίστοιχος του ΣΕΒ) υπογράμμισε ότι η UTICA πρέπει να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις.
• Ο κ.Mahjoub, καθηγητής οικονομικών τόνισε ότι η Συμφωνία θα πρέπει να στοχεύει στην κατάργηση των παραδασμολογικών εμποδίων και ότι η Τυνησία θα πρέπει να αποκτήσει πρόσβαση στα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά Ταμεία όπως οι χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Πρόσθεσε ότι η Συμφωνία θα πιέσει προς την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και θα απελευθερώσει τον τομέα των υπηρεσιών οι οποίες χαίρουν προστασίας και επιδοτούνται από το κράτος.

Η εταιρία συμβούλων Sigma Conseil παρουσίασε αποτελέσματα ανάλυσης SWOT που διεξήχθη σε δείγμα 535 εταιριών, με αντικείμενο την συνεργασία Ε.Ε.-Τυνησίας:
Strengths: γεωγραφική εγγύτητα, καλές σχέσεις με την Ευρώπη, κατηρτισμένο εργατικό δυναμικό, ποιότητα τυνησιακών προϊόντων, τεχνογνωσία.
Weaknesses: αδυναμία ανταγωνισμού, εξάρτηση από την Ευρώπη, διοικητικά προβλήματα, επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης, υποτίμηση τυνησιακού δηναρίου, θέματα ασφαλείας στην Τυνησία.
Opportunities: Άνοιγμα σε νέες αγορές, επενδύσεις, δημιουργία θέσεων εργασίας, μεταφορά τεχνογνωσίας, μεταφορά κεφαλαίων, αύξηση των τουριστικών ρευμάτων, βελτίωση της ποιότητας των τυνησιακών προϊόντων.
Threats: μεγάλος ανταγωνισμός, εξάρτηση από την Ευρώπη, κοινωνική και οικονομική «αποικιοκρατία», εκμετάλλευση, χρέος, περαιτέρω υποτίμηση του τυνησιακού δηναρίου.
Ειδικότερα, τα συμπεράσματα της έρευνας συνοψίζονται ως ακολούθως:
- Κύρια προϊόντα εξαγωγών: προϊόντα υφαντουργίας, ηλεκτρονικής και ηλεκτρομηχανικής. Οι εξαγωγές κατευθύνονται κυρίως σε Γαλλία (προϊόντα υφαντουργίας), Ιταλία και Αλγερία (μέταλλα, προϊόντα μηχανικής, δομικά υλικά) Λιβύη και Ισπανία. Ακόμα και οι μη εξαγωγικές εταιρίες ενδιαφέρονται μεσοπρόθεσμα να εξάγουν. Οι τυνησιακές εταιρίες θεωρούν ότι οι κυριότεροι ανταγωνιστές τους σε προϊόντα υφαντουργίας είναι το Μαρόκο, η Κίνα και η Τουρκία. Το 62% των εταιριών θεωρεί ότι επωφελείται από το ειδικό δασμολογικό καθεστώς μεταξύ Ε.Ε.-Τυνησίας, και το 46% αξιοποιεί προγράμματα για τις επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.
- Το συντριπτικό ποσοστό των ερωτηθέντων (84%) έχει θετική γνώμη για την Ε.Ε., ακολουθούν οι ανατολικές και οι ασιατικές χώρες, (83,6%), οι χώρες της Β.Αφρικής (70,2%), οι ΗΠΑ (54,5%) και τελευταίες οι χώρες του Κόλπου (39,6%). Το 54% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η Συμφωνία θα είναι επωφελής και για τις δυο πλευρές (26,5% υπέρ μόνο της Ε.Ε. και 19,4% υπέρ της Τυνησίας).
- Το 57% των εταιριών που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρεί ότι οι Συμφωνίες είναι επωφελείς τόσο για την Ε.Ε. όσο και για την Τυνησία, το 31% μόνο για την Ε.Ε. και το 11% μόνο για την Τυνησία. Ο απολογισμός της έως τώρα συνεργασίας εκτιμάται ως θετικός από το 76,4% των εξαγωγικών εταιριών. Το 58% των εταιριών θεωρεί ότι οι περισσότερες ευκαιρίες απορρέουν από τις Συμφωνίες με την Ε.Ε., το 21% από αυτές με την Αφρικανική Ένωση και μόλις το 12% από τις Συμφωνίες με τις χώρες του Μαγρέμπ.
- Οι στενές σχέσεις Ε.Ε.-Τυνησίας οφείλονται στην εγγύτητα (44,4%) και στο εργατικό δυναμικό (29,6%). Το 33,3% των εξαγωγικών εταιριών θεωρεί ότι η σύναψη της συμφωνίας ALECA δεν θα τις επηρεάσει ενώ το ίδιο ακριβώς ποσοστό θεωρεί ότι θα επηρεαστεί θετικά. Ως την σημαντικότερη μεταρρύθμιση (σε ποσοστό 67%) οι επιχειρήσεις θεωρούν την απελευθέρωση των υπηρεσιών. Αναμένουν το άνοιγμα σε νέες αγορές (42%), επενδύσεις (29,8%), δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (29,3%). Οι αδυναμίες αποδίδονται στην αδυναμία ανταγωνισμού ευρωπαϊκών προϊόντων (33,5%), στην εξάρτηση από την Ευρώπη (24,4%), στα προβλήματα διοίκησης (24,4%). Απειλές θεωρούνται ο έντονος ανταγωνισμός (32,2%), η εξάρτηση από την Ευρώπη (29,9%), η οικονομική και κοινωνική «αποικιοκρατία» (27,4%). Η νέα συμφωνία, θεωρούν οι Τυνήσιοι επιχειρηματίες, θα επηρεάσει κυρίως τις επενδύσεις (87,5%), την εργασία (82,4%), την οικονομία το εμπόριο και τις επιμέρους πολιτικές (77,8%) και λιγότερο την δικαιοσύνη και τη δημοκρατία (66,4%).
- Οι αρνητικές επιπτώσεις από την Συμφωνία επικεντρώνονται στο ότι «πάντα οι ίδιοι επωφελούνται των πόρων (36%)», στην κοινωνική και κοινωνική «αποικιοκρατία» (34,2%), στην εκμετάλλευση του ανθρώπινου δυναμικού (32,4%), στην εξάρτηση από την Ευρώπη (25,2%) ενώ στην τελευταία θέση κατατάσσεται η ανεπάρκεια των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων (1,8%).
exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov