header

Εκδήλωση ολοκλήρωσης του έργου «Strengthening the public procurement system in Bosnia and Herzegovina», Σεράγεβο 25.01.2016
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Ημερομηνία: 02/02/2016
Σχετικός σύνδεσμος: http://www.planet.gr/project/assisting-in-the-development-and-implementation-of-a-sound-and-efficient-legal-institutional-and-operational-foundation-for-the-effective-functioning-of-the-public-procurement-system-in-bosnia-and-he/
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σεράγεβο
Πηγή: Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Σεράγεβο
Κείμενο:

Στις 25.01.2016 πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Σεράγεβο η εκδήλωση ολοκλήρωσης του έργου «Strengthening the public procurement system in Bosnia and Herzegovina» (Project 2013 / 336-009). Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (IPA 2012), με ύψος χρηματοδότησης 1,371,760 ευρώ και δικαιούχους (beneficiaries) την Υπηρεσία Δημοσίων Συμβάσεων (Public Procurement Agency-PPA) και το Όργανο Ελέγχου Δημοσίων Συμβάσεων (Procurement Review Body-PRB) της ΒκΕ.

Το εν λόγω έργο είχε ως στόχο να συνεισφέρει στην βελτίωση του νέου νομικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις στην ΒκΕ, το οποίο τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2014, και στην επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας και διαφάνειας του συστήματος δημοσίων συμβάσεων της χώρας. Την υλοποίηση του έργου έφερε εις πέρας κοινοπραξία της ελληνικής μελετητικής εταιρείας PLANET SA (επικεφαλής-leading partner της κοινοπραξίας), της βρετανικής εταιρείας συμβούλων BiP Solutions Ltd. (θυγατρική εταιρεία της BiP Holdings) και της ουγγρικής Imorgon Tanacsado Kft.

Κατά την διάρκεια της υλοποίησης του έργου, προετοιμάσθηκαν και υιοθετήθηκαν 18 σχετικές νομοθετικές πράξεις και έλαβαν χώρα 50 συνολικά εκδηλώσεις κατάρτισης στις οποίες συμμετείχαν 1300 άτομα που καταρτίσθηκαν σε διάφορες θεματικές που αφορούν το σύστημα προμηθειών / δημοσίων συμβάσεων. Επιπλέον, 52 πιστοποιημένοι εκπαιδευτές (certified trainers) οι οποίοι θα αποτελέσουν τον μελλοντικό πυρήνα του προγράμματος κατάρτισης για θέματα δημοσίων συμβάσεων / προμηθειών στην ΒκΕ, συμμετείχαν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών (training of trainers programme). Επίσης, προετοιμάσθηκε ειδικό εγχειρίδιο προμηθειών (handbook), κατευθυντήριες γραμμές (guidelines) και άλλα πρακτικά εργαλεία για την αρωγή του κοινού στην αποτελεσματική χρήση του νέου νομικού πλαισίου.

Επικεφαλής ομάδας υλοποίησης του έργου (Team Leader), László Velikovszky, ανέφερε ότι τα σημαντικότερα επιτεύγματα της υλοποίησης του έργου ήταν τα ακόλουθα: i. δημιουργήθηκε ένας βιώσιμος πυρήνας πιστοποιημένων εκπαιδευτών για θέματα δημοσίων συμβάσεων, ii. μέσα από το πρόγραμμα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών προέκυψαν ακόμη 37 πιστοποιημένοι εκπαιδευτές οι οποίοι θα τεθούν στην διάθεση της δημόσιας διοίκησης της ΒκΕ και iii. δημιουργήθηκε ένα στενότερο και περισσότερο αποτελεσματικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Υπηρεσίας Δημοσίων Συμβάσεων της ΒκΕ και του Οργάνου Ελέγχου Δημοσίων Συμβάσεων της ΒκΕ. Συμπλήρωσε ότι ο στόχος του έργου ήταν η αναδόμηση (re-structuring) του συστήματος δημοσίων συμβάσεων της χώρας και ότι η επίτευξη αυτού του στόχου κατηύθυνε τις 3 συνιστώσες (components) του: i. παροχή νομικής εμπειρογνωμοσύνης (legal expertise) σχετικώς με τις υποχρεώσεις που απορρέουν για την διοίκηση της ΒκΕ από την ενσωμάτωση, μέσω του νέου νόμου, στην εθνική νομοθεσία των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών» και 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», οι οποίες στοχεύουν κυρίως να εξασφαλίσουν ότι οι οικονομικοί φορείς απολαμβάνουν πλήρως τις θεμελιώδεις ελευθερίες στο πλαίσιο του ανταγωνισμού για τις δημόσιες συμβάσεις ii. παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης: 50 συνολικά εκδηλώσεις κατάρτισης, μέσα από τις οποίες εκπαιδεύθηκαν νέα στελέχη και εκπαιδευτές και προέκυψε έντυπο και ψηφιακό υλικό προς αξιοποίηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις δημόσιες συμβάσεις, iii. προώθηση της «ακεραιότητας» (integrity) του συστήματος δημοσίων συμβάσεων: συνεργασία με ΜΚΟ όπως η Transparency International και τοπικά ΜΜΕ, με στόχο τον σχεδιασμό κατευθυντήριων γραμμών και εγχειριδίου «αντί-διαφθοράς» (anti-corruption guidelines and manual).

Στην εκδήλωση παρέστη εκπρόσωπος της μελετητικής εταιρείας PLANET SA από την Ελλάδα.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov