header

Προϋπολογισμός Αυστραλιανής Οικονομίας (Έτος 2016/17)
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Ημερομηνία: 16/01/2017
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σύδνεϋ
Κείμενο:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17

                  Η στρατηγική του κοινοπολιτειακού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016/17, ο οποίος διακατείχετο από έντονο άρωμα εκλογών λόγω της επικείμενης αναμέτρησης στις 2 ιουλίου τ.ε., αποκαλούμενος από το Θηασυροφύλακα ως δεκαετές αναπτυξιακό πρόγραμμα, εστιάστηκε στην εξασφάλιση τριών κοινωνικο-οικονομικών παραμέτρων: α) ανάπτυξης και εργασίας, β) βιωσιμότητας του φορολογικού συστήματος και γ) σταδιακής εξισορρόπησης των προϋπολογιστικών κονδυλίων.

                  Τα καίρια σημεία στα οποία βασίστηκαν οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης και που απετέλσαν σημεία αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν οι δεσμεύσεις για:

 • τη σταδιακή μείωση του φορολογιικού συντελεστή των επιχειρήσεων και για
 • την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των δαπανών για την παιδεία και την περίθαλψη.    

Σύμφωνα με τη ρήση του κοινοπολιτειακού Π/Θ στο πλαίσιο κατάθεσης του Προϋπολογισμού στις 3 Μαΐου τ.ε., το βασικό ερώτημα που θα έπρεπε να απασχολεί τους αυστραλούς πολίτες, είναι η επιλογή της πολιτικής που θα είχε ως πρωταρχικό σκοπό να οδηγήσει την αυστραλιανή οικονομία σε αποτελεσματική μετάβαση από την εποχή της εντατικοποίησης των επενδύσεων στον ορυκτό της πλούτο σε εκείνην των αποεπενδύσεων και της ανάπτυξης μια καινοτομικής οικονομίας. Το ερώτημα που διατύπωσε ο Π/Θ είχε ως εξής: “Who do you entrust to ensure that Australia continues successfully to transition from an economy fired up by a mining construction boom to one that is more diverse, innovative productive and open to the world”?

Με την εθνική οικονομία να διατηρεί την επί 26 συνεχή έτη, θετικού προσήμου ανάπτυξης, δυναμική της (το επόμενο οικ. έτος αναμένεται να σταθεροποιηθεί στο +2.5%), η κυβέρνηση σχεδιάζει μια αποκλιμάκωση του ελλείμματος από τα Α$37.1δισ. (-2.2%ΑΕΠ) το 2016-17 στα Α$6.0δισ. (-0.3%ΑΕΠ) το 2019-20, με στρατηγική η οποία θα περιλαμβάνει στοχευμένα μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα με τους εξής «νικητές» και «χαμένους» να διαμορφώνουν το δημοσιονομικό τοπίο:

«Νικητές»:

 • Φορολόγηση Φυσικών Προσώπων: Αύξηση του κλιμακίου της φορολόγησης με ανώτατο συντελεστή 37%, από τα $80,000 στα $87,000 του ετήσιου εισοδήματος.
 • Φορολόγηση Επιχειρήσεων: Μείωση της φορολόγησης επιχειρήσεων από το 28% στο 27.5% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (με κύκλο εργασιών μέχρι Α$10εκ.) με συνεπακόλουθη μεσοπρόθεσμη ένταξη και των μεγάλων επιχειρήσεων.
 • Ανεργία Νέων: Ένταξη των ευαίσθητων βαθμίδων στο Πρόγραμμα PaTH/Prepare, Trial, Hire.
 • Προστασία Οικογενειακού Προϋπολογισμού:  Ενθάρρυνση συνέχισης του προγράμματος ιδιωτικών αποταμιεύσεων των γυναικών με παράλληλη παροχή πλεονεκτημάτων στους συντρόφους των.
 • Προστασία Ηλικιωμένων: Κατάργηση της διάταξης υποχρεωτικής εργασίας στην ηλικία 65-74, στην περίπτωση πρόσθετης χρηματικής συμβολής στα αποθεματικά των ταμείων.

«Χαμένοι»:

 • Έμμεση Φορολόγηση: Καπνιστές: Αυξητική τάση της μέσης τιμής του πακέτου 20 σιγαρέττων από τα Α$25 προς τα Α$40.
 • Άμεση Φορολόγηση: Ψαλίδισμα κατά Α$2.9δισ. των φοροαπαλλαγών που χαίρουν οι υψηλές εισοδηματικές κατηγορίες μέσω της αύξησης της αυτοτελούς φορολόγησης από το 15% στο 30%, όταν εντάσσουν ποσοστό του εισοδήματός των στα αποταμιευτικά ταμεία.
 • Τιμές κατοικιών: Παραμονή τou «negative gearing» (ένταξη των αρνητικών αποδόσεων των επενδύσεων ακινήτων στις δηλώσεις εισοδήματος) με αποτέλεσμα τη σχετική διατήρηση της υπερθέρμανσης της ευαίσθητης αγοράς κατοικιών. Οι Εργατικοί θεωρούν ότι δεν πρέπει να αιτιολογούνται όλες οι δαπάνες επισκευών των κατοικιών, πράγμα το οποίο θα οδηγήσει σε αύξηση των καταβαλλόμενων φόρων, με συνέπειες στη ζήτηση ακινήτων για σκοπούς επενδυτικούς. Σημειώνεται ότι τα έσοδα από τα ενοίκια δεν φορολογούνται αυτοτελώς στην αυστραλιανή οικονομία αλλά εντάσσονται στο γενικό εισοδηματικό καλάθι εκάστου νοικοκυριού.
 • Προσωπικό Δημόσιου Τομέα: Περικοπές κρατικών δαπανών, κατά Α$1.4δισ., κατά την τριετία 2017-2020 επηρεάζοντας τις θέσεις εργασίας στον κλάδο.
 • Συντάξεις Αναπηρίας: Περίπου 30,000 εξ’ αυτών, κατά την επόμενη τριετία, θα αξιολογηθούν κατά πόσον παρέχονται σύμφωνα με τις ανάγκες των αποδεκτών. 

Οι πυλώνες στους οποίους είναι βασισμένος ο αυστραλιανός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2016/17 είναι οι εξής:

Ι.   Ανάπτυξη και Εργασία σε μια Οικονομία σε Καθεστώς Μετάβασης:

 • Σημαντική μεταφορά πόρων (κυρίως από τα έσοδα ΦΠΑ/GST) στις επί μέρους Πολιτείες, για υλοποίηση δράσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα, με εγγεγραμμένο κονδύλι ύψους Α$61.3δισ.,
 • Πρόσθετη χρηματοοικονομική ενίσχυση των Πολιτειών για χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομών, κονδύλι Α$55.3δισ.,
 • Ενίσχυση των κωδικών δημόσιου λογιστικού Παιδείας και Περίθαλψης με Α$34δισ.,
 • Αύξηση εισοδηματικού κατωφλίου από τα $80,000 στα $87,000 για τη φορολόγηση φυσικών προσώπων με συντελεστή 37%,
 • Σταδιακή μείωση φορολόγησης επιχειρήσεων από το 30% στο 25%, σε βάθος 10ετίας,
 • Ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας (Digital Transformation Agenda και NISA/National Innovation & Science Agenda) κονδύλι $1.1δισ.,
 • Αναδιάρθρωση της αμυντικής βιομηχανίας,
 • Επενδύσεις σε κύριες υποδομές μεταφορών (εντάσσεται το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης εταιρειών κοινής ωφελείας των Πολιτειών και το πρόγραμμα SmartCities), με συνολικό κονδύλιο ύψους Α$50δισ.,
 • Ενίσχυση του αγροτικού τομέα (National Water Infrastructure Loan Facility),
 • Μείωση της γραφειοκρατίας (ιδίως στις συνοριακούς ελέγχους),
 • Ενίσχυση της νεανικής απασχόλησης (Youth Jobs Path).

ΙΙ.  Βιωσιμότητα Φορολογικού Συστήματος για Κάλυψη των Βασικών Λειτουργιών του Κράτους:

 • Εξορθολογισμός φορολόγησης των επενδύσεων στα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία αναλόγως εισοδηματικών κριτηρίων και συσσωρευμένου ποσού (εισαγωγή αφορολόγητου επενδυτικού κατωφλίου για συνταξιοδότηση Α$1.6εκ. αύξηση αυτοτελούς φορολόγησης από το 15% στο 30% για τις πρόσθετες συνεισφορές σε όσους έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των Α$250,000 ετησίως),
 • Πάταξη της φοροδιαφυγής από τις δραστηριοποιούμενες στην Αυστραλία, πολυεθνικές οι οποίες μετακυλίουν τους φόρους επί των κερδών τους σε χώρες χαμηλού συντελεστή,
 • Ενίσχυση του Σώματος Φοροεπιθεωρητών (Tax Avoidance Taskforce) με 1,000 ειδικούς (κονδύλι $680εκ.),
 • Εμπέδωση διευκολύνσεων στην προσέλκυση των ξένων επενδύσεων,
 • Εφαρμογή αντικαπνιστικής πολιτικής.

ΙΙΙ. Εξασφάλιση Πολιτικής Σταδιακής Επίτευξης Πλεονάσματος:

 • Στόχος σταδιακής μείωσης των ελλειμμάτων από τα $40δισ. στα $6δισ. εντός της επόμενης πενταετίας (σε αυτό συνεφώνησαν οι Premiers των Πολιτειών, οι οποίοι συνεδρίασαν υπό το Council of Australian Governments),
 • Βελτιστοποίηση αριθμού δημοσίων υπαλλήλων (περί τους 160,000),
 • Αποδοτικότερες δαπάνες περίθαλψης (εφαρμογή Child/Adult Public Dental Scheme, $1.7δισ, 
 • Εξορθολογισμός των επιδοτήσεων των κέντρων ευγηρίας και υλοποίηση ενός σημείου επαφής για τους ηλικιωμένους (My Aged Care Contact Centre).
 • Ενίσχυση του NDIS/National Disability Insurance Scheme ($2.1δισ.)

Από πλευράς προοπτικών δημιουργίας πλεονασματικού προϋπολογισμού, η κυβέρνηση υπολογίζει να μειώσει αισθητά το έλλειμμα του Κοινοπολιτειακού Προϋπολογισμού μετά το οικονομικό έτος 2019-20 με πολλές κριτικές να έχουν ασκηθεί από οικονομικά “think tanks”, όπως το Grattan Institute, ότι εφ’ όσον η κυβέρνηση δεν δύναται να τιθασεύσει το έλλειμμα την αμέσως επόμενη οικονομικό έτος, «πως είναι δυνατόν να το πράξει σε μεσοπρόθεσμο διάστημα». Τα διαχρονικά διαμορφούμενα μεγέθη (Δαπάνες/Έσοδα) του Προϋπολογισμού διαφαίνονται παραστατικά στα ακόλουθα γραφήματα και πίνακα της Υπηρεσίας Αυστραλιανού Θησαυροφυλακίου.

ΕΣΟΔΑ / ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (1991-2020)

ΜΕΓΕΘΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (2014-2020)

Πραγματικά Εκτιμήσεις Προβλέψεις
2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Έσοδα $378.3 $388.0 $411.3 $437.4 $469.9 $500.7
% ΑΕΠ 23.5% 23.5% 23.9% 24.2% 24.8% 25.1%
Δαπάνες $412.1 $425.0 $445.0 $459.9 $481.5 $502.6
% ΑΕΠ 25.6% 25.8% 25.8% 25.5% 25.4% 25.2%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016/17

  ΕΣΟΔΑ ($411.3δισ.)

Το 49% (Α$201.3δισ.) των εισπράξεων θα προέλθει από τη φορολόγηση φυσικών προσώπων.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016/17

ΔΑΠΑΝΕΣ ($445.0δισ.)

Το 36% των δαπανών αφορά την κοινωνική μέριμνα.

Σημειώνεται ότι κατά την κατάθεση του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπ’ όψιν τα θεμελιώδη μεγέθη της αυστραλιανής οικονομίας. Τόσο αυτά όσο και οι διαμορφούμενες προκλήσεις αποτυπώνονται στα εξής στοιχεία:

Ανεργία

2000: 6.9%, 2005: 4.8%, 2010:  4.9%, 2015: 5.9%

Πληθωρισμός

2005:  4.0%, 2010:  3.5%, 2015:  1.3%

Καθαρό Δημόσιο Χρέος (% ΑΕΠ)

2000:  6.1%, 2005:  -1.0%, 2010:  6.0%, 2015: 17.3%

Καθαρό Ιδιωτικό Χρέος Νοικοκυριών (% ΑΕΠ)

1995: 60%, 2000: 98%, 2010:  160%, 2015: 185%

Κόκκινα Δάνεια Εμπορικών Τραπεζών (% ΑΕΠ)

2005: 2.2%, 2010: 3.8%, 2015: 4.4%

Εξαγωγές Προϊόντων/Υπηρεσιών 2014/15

Α$318.7δισ.

(30% ΑΕΠ)

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

- τάση αποεπενδύσεων στον κλάδο των εξορύξεων,

- ολοκλήρωση του αρχικού επενδυτικού κύκλου σε έργα υποδομών,

- διολίσθηση του νομίσματος σε συνάρτηση με τη ραγδαία πτώση των τιμών των πρώτων υλών,

- δραματική αύξηση των τιμών των κατοικιών.

Από πλευράς άσκησης κριτικής από την αξιωματική αντιπολίτευση, αυτή ετιάστηκε στην εξοικονόμηση Α$71δισ. για μια δεκαετία (alternative budget position), μέσω της μη υιοθέτησης της πολιτικής σταδιακής μείωσης στο 25% του εταιρικού φόρου με παράλληλη δυνατότητα παροχής φοροαπαλλαγών στα χαμηλά εισοδήματα (συνιστούν το 75% των εργαζομένων) και στον περιορισμό της μείωσης του φορολογικού συντελεστή στις επιχειρήσεις με όριο κύκλου εργασιών τα Α$2εκ. (συνιστούν το 83% της αυστραλιανής παραγωγικής βάσης). Επί θέματος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Bill Shorten, αναφέρθηκε ως εξής: “It makes no economic or budget sense to deliver the big four banks a multi-billion dollar tax break when Australia has a revenue problem”. Επιπρόσθετα, άσκησε κριτική για τις περικοπές κατά Α$80δισ., σε βάθος δεκαετίας, στα κονδύλια εκπαίδευσης και περίθαλψης, λόγω της μη ένταξής των σε αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή ή και κλίμακα ανώτερη αυτής. Έτερο σημείο κριτικής ήταν η αναφορά για τη συνέχιση της ειδικής εισφοράς 2% στους έχοντες υψηλά εισοδήματα με σκοπό τη βελτίωση των μεγεθών του Προϋπολογισμού ενώ ειδική αναφορά έγινε στη μεθοδολογία χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών κέντρων δεξιοτήτων (VET-FEE HELP/Vocational Education Training), η οποία εκτινάχθηκε από τα Α$700εκ., το 2013, στα Α$3δισ., το 2015. Τέλος, αναφέρθηκε στην υπερβάλλουσα καθυστέρηση υιοθέτησης πολιτικών αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής ώστε να μην απομονωθεί η χώρα από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών, θέτοντας στόχο την κατά 50% κάλυψη των αναγκών ηλ. ενέργειας από ανανεώσιμες, μέχρι το 2030.

Κύκλοι της αγοράς (BCA/Business Council of Australia,  ACCI/Australian Chamber of Commerce & Industry, Infrastructure Australia) υπεδέχθησαν, με θετικά σχόλια, τον Προϋπολογισμό δεδομένου ότι δίδει έμφαση στις υποδομές υποβοηθούμενος, αναπτυξιακά, από μια πολιτική χαμηλών επιτοκίων που, στο στάδιο μετάβασης της οικονομίας, έχει υιοθετήσει η αυστραλιανή Αποθεματική Τράπεζα.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov