header

Σημαντική πτώση της απασχόλησης το β΄ τρίμηνο 2020 στη Γαλλία - Συμβολή του σχεδίου 'France Relance' στην ενίσχυση της εργασίας
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΓΑΛΛΙΑ
Ημερομηνία: 24/09/2020
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Παρισίων
Κείμενο:

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών της Γαλλίας (INSEE), που δημοσιεύθηκαν στις 8 Σεπτεμβρίου τ.ε., κατά το β' τρίμηνο 2020, η μισθωτή απασχόληση μειώθηκε απότομα, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα. Ταυτοχρόνως, διαπιστώνεται, απότομη πτώση της ανεργίας, κατά την έννοια της ΔΟΕ, η οποία ωστόσο, μπορεί να χαρακτηρισθεί παραπλανητική.

Συγκεκριμένα, μεταξύ τέλους Μαρτίου και τέλους Ιουνίου 2020, απωλέσθηκαν 215.200 θέσεις εργασίας (μείωση απασχόλησης κατά 0,9%), μετά από απώλεια 499.700 θέσεις εργασίας (ή μείωση κατά 2,0%) το α' τρίμηνο τ.ε.. Έτσι, στα τέλη Ιουνίου 2020, η απασχόληση επέστρεψε στα επίπεδα του Μαρτίου 2017. Η μείωση αφορούσε τόσο τον ιδιωτικό (απώλεια 158.200 θέσεων, ή -0,8%), όσο και τον δημόσιο τομέα, ο οποίος απώλεσε 57.100 θέσεις εργασίας (-1,0%). Η προσωρινή απασχόληση αυξήθηκε κατά 23,0%, ήτοι +108.100 θέσεις εργασίας, μετά την πρωτοφανούς επιπέδου μείωσή της το α' τρίμηνο κατά 40,4% (ήτοι -318.600 θέσεις εργασίας) . Με την εξαίρεση της προσωρινής απασχόλησης, η απασχόληση εν γένει μειώθηκε σε όλους τους τομείς εκτός του κατασκευαστικού τομέα, όπου σταθεροποιήθηκε στο τέλος του β' τριμήνου. Στη βιομηχανία, κατά το β' τρίμηνο 2020, η απασχόληση μειώθηκε κατά 0,9% (−28.400 θέσεις εργασίας), μετά από πτώση 0,3% το α' τρίμηνο (ή −10.400 θέσεις εργασίας). Στις υπηρεσίες, μειώθηκε κατά 1,9 % , ή −218 700 θέσεις εργασίας, κατόπιν μείωσης 1,3 % (−147 900 θέσεις εργασίας) το α΄ τρίμηνο, επιστρέφοντας στα επίπεδα 2017.

Κατά το β' τρίμηνο 2020, ο αριθμός των ανέργων, σύμφωνα με τον ορισμό της ΔΟΕ, μειώθηκε κατά 271.000, σε 2,0 εκατομμύρια άτομα. Κατά συνέπεια, το ποσοστό ανεργίας, μειώθηκε το β' τρίμηνο κατά -0,7 μονάδες, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, και διαμορφώθηκε στο 7,1% του εργατικού δυναμικού στη Γαλλία (εξαιρουμένης της Μαγιότ), κατόπιν μείωσης κατά 0,3 μονάδες το α' τρίμηνο τ.ε. και κατά -1,3 μονάδες σε σχέση με το β' τρίμηνο 2019. Το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε στα άτομα ηλικίας 25-49 ετών (–0,8 μονάδες) και 50 ετών και άνω (–1,0 μονάδες), αλλά αυξήθηκε απότομα στους νέους κάτω των 25 ετών (+1,8 μονάδες). Ακόμη, μειώθηκε περισσότερο στις γυναίκες (–1,1 μονάδες), από ό,τι στους άνδρες (–0,3 μονάδες).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση της INSEE της 14ης Μαΐου 2020, κατά το α' τρίμηνο 2020, το ποσοστό ανεργίας στη Γαλλία (εκτός της Μαγιότ), είχε διαμορφωθεί στο 7,8% (7,6% στη μητροπολιτική Γαλλία), μειωμένο κατά 0,3 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 0,9 μονάδες σε σχέση με το α' τρίμηνο 2019.

Επισημαίνεται ότι, η πτώση της ανεργίας είναι αποτέλεσμα της μείωσης του αριθμού των ανέργων που αναζητούσαν εργασία κατά το διάστημα του περιορισμού (confinement) λόγω Covid-19 (π.χ. άνεργοι, ο τομέας δραστηριότητας των οποίων ήταν σε παύση) και δεν αντικατοπτρίζει βελτίωση της αγοράς εργασίας. Ταυτοχρόνως, σύμφωνα με την INSEE, αυξάνονται τα άτομα που θέλουν απασχόληση, αλλά δεν θεωρούνται άνεργοι καθώς δεν έχουν αναζητήσει εργασία, λόγω των περιορισμών κυκλοφορίας ή της παύσης οικονομικής δραστηριότητας. Ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 767.000 σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2020, όταν είχε ήδη αυξηθεί απότομα (+44.000). Η ισχυρή αυτή αύξηση αντισταθμίζει την μείωση του ποσοστού της ανεργίας. Έτσι, η πτώση της ανεργίας συνδυάζεται με ταυτόχρονη μείωση της απασχόλησης.

Το ποσοστό των υποαπασχολούμενων αυξήθηκε σημαντικά, κυρίως λόγω της 'Μερικής ανεργίας' (αυξήθηκε ο αριθμός των ατόμων πλήρους ή μερικής απασχόλησης που δηλώνουν τις ημέρες που δεν εργάζονται, λόγω του μέτρου 'Μερικής ανεργίας'). Έτσι, το δεύτερο τρίμηνο του 2020, η υποαπασχόληση σημείωσε άνοδο 12,0 μονάδων και έφτασε στο 20,0% των εργαζομένων, στο υψηλότερο επίπεδο από τότε που η INSEE άρχισε να μετρά τον εν λόγω δείκτη (1990).

Τα ποσοστά πλήρους και μερικής απασχόλησης μειώνονται σταθερά. Το β' τρίμηνο 2020, το ποσοστό πλήρους απασχόλησης ανήλθε στο 53,5%, μειωμένο κατά 1,2 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά -0,7 μονάδες σε ένα έτος. Το ποσοστό μερικής απασχόλησης μειώθηκε κατά 0,4 μονάδες, σε 10,9%, για να διαμορφωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της INSEE, η ανεργία θα ανέλθει στο 9,5% του ενεργού πληθυσμού ως το τέλος 2020 και ενδεχομένως ξεπεράσει το όριο του 10%, λόγω των πτωχεύσεων που σταδιακά σημειώνονται στην αγορά. Ακόμη, παρά την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του θέρους, οι τομείς που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία (όπως, τουρισμός, εστίαση, ξενοδοχειακός τομέας, εκδηλώσεις κ.α.), δεν έχουν ανακάμψει πλήρως και πιθανόν θα εξακολουθήσουν να χάνουν θέσεις εργασίας έως το τέλος του έτους. Συνολικά, σύμφωνα με την γ/ κυβέρνηση, το 2020 θα απολεσθούν 800.000 θέσεις μισθωτής εργασίας, εκ των οποίων οι 715.000 έχουν ήδη χαθεί.

Σύμφωνα με τον Γάλλο Π/Θ κ. Castex, το γ/σχέδιο ανάκαμψης 'France Relance' που ανακοινώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2020, πρόκειται να δημιουργήσει 160.000 νέες θέσεις εργασίας το 2021. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας, των μέτρων στήριξης της εργασίας και κατάρτισης των νέων, καθώς και της διατήρησης του μέτρου 'Μερικής ανεργίας' (ή 'μερικής δραστηριότητας' όπως επισήμως ονομάζεται) σε τομείς που πλήττονται ιδιαίτερα.

Υπενθυμίζεται ότι η γ/κυβέρνηση από την αρχή της κρίσης δέσμευσε ποσά συνολικού ύψους 30 δισ. Ευρώ για το μέτρο της 'μερικής ανεργίας'. Το εν λόγω μέτρο κάλυψε την καταβολή, από τους εργοδότες, μισθών ύψους έως και 4,5 φορές τον ελάχιστο μισθό. Σύμφωνα με το γ/υπουργείο Εργασίας, ο αριθμός των μισθωτών που υπήχθησαν σε καθεστώς 'Μερικής ανεργίας' ανήλθε σε 7,2 εκατ. εργαζομένους τον Μάρτιο τ.ε, για να αυξηθεί σε 8,8 εκατ. τον Ιούνιο και να περιοριστεί τελικώς, σε 2,4 εκατ. εργαζόμενους τον Ιούλιο 2020.

Από τα 100 δισ. Eυρώ του σχεδίου 'France Relance', περίπου 15 δισ. Ευρώ θα διατεθούν για την απασχόληση, κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων (άξονας Ανταγωνιστικότητας). Εκτός του 'σχεδίου για την εργασία των νέων', ύψους 6,7 δισ. Ευρώ, που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο και έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή (αφορά επιδότηση συμβολαίων μαθητείας/κατάρτισης και προσλήψεων νέων έως 25 ετών), έμφαση δίδεται στην ένταξη των εργαζομένων σε επαγγέλματα του μέλλοντος. Ακόμη, το γ/υπουργείο Εργασίας εντάσσει στην εργαλειοθήκη του τη 'νέα Μερική ανεργία' μακροπρόθεσμης διάρκειας, που στηρίζεται σε μια συλλογική σύμβαση και μέγιστη μείωση κατά 40% του χρόνου εργασίας, που μπορεί να διαρκέσει πάνω από δύο χρόνια. Το κόστος του 'προγράμματος μακροπρόθεσμης μερικής δραστηριότητας' (APLD) ανέρχεται σε 6,6 δισ. Ευρώ. Σε αυτό θα προστεθεί η αύξηση προϋπολογισμού του Εθνικού Ταμείου Απασχόλησης (FNE) για την κατάρτιση εργαζομένων σε τομείς και κλάδους που υποστηρίζονται από το γ/σχέδιο ανάκαμψης, κατά 1 δισ. Ευρώ.

Στο παρόν πλαίσιο, η τηλεργασία είναι ένα από τα μέτρα που θα συνεχιστούν. Εν δυνάμει αφορά το 1/3 των Γάλλων μισθωτών. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Τράπεζα της Γαλλίας, θα πρέπει να επιβλέπεται με μεγάλη προσοχή. Σε περιπτώσεις εξ' ολοκλήρου λειτουργίας ορισμένων εταιριών μέσω της εξ αποστάσεως εργασίας πλήρους απασχόλησης, τα κόστη των εταιριών αυτών περιορίζονται μεσοπρόθεσμα (μείωση δαπάνης ενοικίων, εταιρικών αυτοκινήτων ή κουπονιών σίτισης) και ενδεχομένως κάποια από τα οφέλη που προκύπτουν θα πρέπει να μετακυλυθούν στους εργαζόμενους. Άλλες επιπτώσεις που ενδεχομένως προκύψουν και αφορούν θέματα όπως η δυνατότητα δανεισμού, η παραγωγικότητα, η διακίνηση ιδεών κ.α. δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν προς το παρόν.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov