header

Ανακοίνωση δημοσίου διαγωνισμού για την υλοποίηση τμήματος του πολύ σημαντικού για τη Βουλγαρία έργου επέκτασης του μετρό της Σόφιας (αστικές υποδομές) – 13/01 τ.ε.
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Ημερομηνία: 19/01/2021
Συναπτόμενο αρχείο: Construction - 13051-2021 - TED Tenders Electronic Daily bg.pdf
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σόφιας
Κείμενο:

Στις 13/1 τ.ε., η Δημοτική Επιχείρηση “Метрополитен ЕАД София” (Metropoliten EAD Sofia) που διαχειρίζεται τη λειτουργία του δικτύου του μετρό της πρωτεύουσας, Σόφιας, ανακοίνωσε την προκήρυξη δημοσίου διαγωνισμού για την υλοποίηση σύμβασης ύψους 530 εκατ. BGN / Lev προ ΦΠΑ (271 εκατ. ευρώ) που αφορά σε έργο προετοιμασίας λεπτομερούς σχεδιασμού, κατασκευής, παράδοσης του απαραίτητου εξοπλισμού και θέσης σε λειτουργία (β΄) τμήματος της τρίτης γραμμής του μετρό της Σόφιας.

Το συνολικό μήκος του προκηρυχθέντος τμήματος της τρίτης γραμμής του μετρό της Σόφιας, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών του μετρό, προβλέπεται να είναι 5.666 μέτρα. Θα κατασκευάσθούν 6 υπόγειοι σταθμοί μετρό (διαδρομή Military Academy ParkSlatina – Tsarigradsko Shosse Blvd, από MC1 έως MC6) και 3 συστήματα εξαερισμού μεταξύ των σταθμών κατά μήκος της διαδρομής. Ο κύκλος εργασιών του τροχαίου υλικού θα πραγματοποιηθεί μέσω «ιμάντα» μετά το MC6 στο ύψος της κεντρικής λεωφόρου της Σόφιας, Tsarigradsko Shosse Blvd. Σε αυτό το σημείο, σχεδιάζεται η κατασκευή υπόγειου διώροφου χώρου στάθμευσης. Οι προτεινόμενες τεχνολογίες κατασκευής είναι: για τα τμήματα της σήραγγας - χρήση μιας μηχανής διάτρησης σήραγγας (TPM) και της νέας μεθόδου αυστριακής σήραγγας (NATM ή SEM), και για τους σταθμούς του μετρό και τα συστήματα εξαερισμού - διάνοιξη λάκκου (pit) με κάθετη ενίσχυση. Οι σταθμοί του μετρό αναμένεται να έχουν πλαϊνές πλατφόρμες, οι οποίες στις διαδρομές θα είναι διαχωρισμένες με τοίχους με τζάμια, ανοίγοντας συγχρόνως με τις πόρτες του τροχαίου υλικού. Οι δημόσιες συμβάσεις χωρίζονται σε 5 ξεχωριστές θέσεις.

Υπογραμμίζεται από πλευράς μας ότι το έργο επέκτασης του μετρό της Σόφιας, με την κατασκευή δύο τμημάτων της τρίτης γραμμής, αποτελεί το σημαντικότερο έργο του τομέα αστικών υποδομών που έχει ενταχθεί στον προγραμματισμό χρηματοδοτικών παρεμβάσεων για τη Βουλγαρία από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της ΕΕ (ESIF) επικείμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027. Η σημαντική νέα παράμετρος αναφορικά με το έργο αυτό - η οποία έγινε γνωστή μόλις πρόσφατα από τα εδώ ΜΜΕ- είναι ότι προβλέπεται να προσελκύσει χρηματοδότηση και από πόρους του νέου Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας (Πυλώνας 3: “Connected Bulgaria), πρόβλεψη η οποία δεν υπήρχε στο Σχέδιο (Draft) του κειμένου το οποίο είχε παρουσιάσει η β/κυβέρνηση προς τους πολίτες της χώρας στις 30/10/2020. Μία από τις πιθανές εξηγήσεις γι’ αυτήν την μεταβολή είναι ότι για τη νέα διαδρομή υπάρχει ήδη έτοιμο τεχνικό έργο και επομένως η επιλογή του κατασκευαστή δύναται να ξεκινήσει άμεσα. Αυτό το σημείο είναι κρίσιμο για την ένταξη του έργου στις προς χρηματοδότηση δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθ’ όσον η χρηματοδότηση βάσει αυτού δεν μπορεί να «μεταφερθεί» σε «μεταγενέστερες προγραμματικές περιόδους» και πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως έως το 2026.

Μέχρι σήμερα, η κύρια πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης της ανάπτυξης (των δύο πρώτων γραμμών) του μετρό της Σόφιας ήταν το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα-ΕΠ Μεταφορές και Υποδομές Μεταφορών» προγραμματικών περιόδων 2007-2013 και 2014-2020. Επισημαίνεται ότι μέσω του ιδίου ΕΠ, επενδύονται χρήματα σε σιδηροδρομικές υποδομές και αυτοκινητόδρομους. Κατά τις δύο πρώτες προγραμματικές περιόδους, η διαχειρίστρια δημοτική επιχείρηση του έργου “Metropolitan EAD Sofia” κατάφερε να «εξασφαλίσει» αρκετά υψηλό ποσοστό χρηματοδότησης για το έργο ανάπτυξης του μετρό σε βάρος άλλων, εξίσου σημαντικών, έργων που διαχειρίζεται η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων (NRIC), καθ’ ον βαθμόν βρισκόταν σε πολύ καλύτερη ετοιμότητα σε σχέση με την τελευταία και επιπλέον τηρούσε τις απαραίτητες προθεσμίες για την παράδοση των έργων. Στην επικείμενη χρηματοδοτική περίοδο (2021-2027), ωστόσο, η ΕΕ έχει θέσει πολύ μεγαλύτερους περιορισμούς στην (ανα)κατανομή των πόρων, καθώς η ανάπτυξη των σιδηροδρομικών υποδομών αποτελεί προτεραιότητα σε όλη Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα, κατά τη νέα αυτή περίοδο προγραμματισμού, στη Βουλγαρία αναλογεί υψηλότερο ποσοστό ίδιας χρηματοδότησης (ποσοστό 50%) για το έργο του μετρό Σόφιας, γεγονός που συνεπάγεται μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση για τον «δικαιούχο», Δήμο Σόφιας.

Αναφορικά με το έργο καθ’ εαυτό, επισημαίνεται ότι ένα από τα κύρια κριτήρια για την επιλογή του εργολάβου που θα υλοποιήσει το έργο είναι οι συμμετέχοντες να έχουν ολοκληρώσει την κατασκευή έργου με αντικείμενο και όγκο όμοιο ή παρόμοιο με εκείνο της προκηρυχθείσας σύμβασης κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. Παράλληλα, υπάρχει όρος στην προκήρυξη ότι “προσφορές μπορούν να υποβληθούν για μία μόνο παρτίδα” (“Tenders may be submitted for one lot only”).

Οι εκτιμήσεις για τις συγκοινωνιακές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις του έργου κάνουν λόγο για “μείωση έως και 25% της κυκλοφορίας στις περιοχές απ’ όπου θα περάσει το μετρό, μείωση των επιβλαβών αερίων κατά 18 χιλιάδες τόνους ετησίως και μείωσης του χρόνου ταξιδιού κατά περίπου 90 χιλιάδες ανθρωποώρες”. Αυτή είναι πιθανώς η λογική πίσω από την απόφαση συμπερίληψης του έργου στις προς χρηματοδότηση δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο σε όλα τα κ-μ της ΕΕ θα επικεντρωθεί στην «πράσινη ενέργεια» και στην «απανθρακοποίηση της οικονομίας» (προτεραιότητες του EU Green Deal). Το έργο θα βελτιώσει αναμφίβολα την ποιότητα του αέρα στη Σόφια, η οποία συγκαταλέγεται στις πλέον επιβαρυμένες με ατμοσφαιρική ρύπανση πρωτεύουσες στην Ευρώπη.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 14η Απριλίου τ.ε. Επισυνάπτεται η προκήρυξη του διαγωνισμού, σε άτυπη μετάφραση στην αγγλική γλώσσα. Η πρωτότυπη προκήρυξη με ημερομηνία 8/1 τ.ε. είναι διαθέσιμη, μόνο στη βουλγαρική γλώσσα, στον ακόλουθο σύνδεσμο του «Συμπληρώματος στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ» (TED): [https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:13051-2021:TEXT:BG:HTML&tabId=0].Τυχόν ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο διαγωνισμό θα πρέπει να απευθύνονται στο ακόλουθο σημείο επαφής που ορίζεται στην προκήρυξη:

 

Κα Krassimira Georgieva

„Metropoliten“ EAD Sofia

Address: 121 Knyaz Boris I Str., 1000 Sofia, Bulgaria

Phone: +359 29212034

Fax: -

E-mail: kgeorgieva@metropolitan.bg  

Web: https://www.metropolitan.bg/

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov