header

Ανάπτυξη του τομέα της χερσαίας αιολικής ενέργειας στη Γαλλία
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΓΑΛΛΙΑ
Ημερομηνία: 31/05/2021
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Παρισίων
Κείμενο:

Σε συνέχεια της συνέντευξης τύπου από 10.05.2021, σχετικά με την ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στη Γαλλία, η Γ/Υπουργός Οικολογικής Μετάβασης κα Barbara Pompili παρουσίασε σήμερα, Παρασκευή 28 Μαΐου τ.έ., με νέα συνέντευξη τύπου, τις τελευταίες εξελίξεις στην προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα της χερσαίας αιολικής ενέργειας στη Γαλλία για την επίτευξη των στόχων του Πολυετούς Ενεργειακού Προγραμματισμού.

Σύμφωνα με την κα Pompili, οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα από ενεργειακής άποψης είναι:

  1. η απεξάρτηση από τον άνθρακα, η οποία θα επιτευχθεί με τον τερματισμό λειτουργίας των τελευταίων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα, τη μείωση της χρήσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με αέριο και την αποφυγή εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τον άνθρακα από γειτονικές χώρες,
  2. η εξισορρόπηση, η οποία θα επέλθει μέσω της μείωσης του μεριδίου της πυρηνικής ενέργειας και της αύξησης του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών, ώστε να μην υπάρχει εξάρτηση από μία μόνο πηγή παραγωγής, και
  3. η εξοικονόμηση, μέσω του εξορθολογισμού της κατανάλωσης ενέργειας για την επίτευξη περισσότερης σύνεσης και υπευθυνότητας στο γαλλικό ηλεκτρικό σύστημα.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, απαιτείται η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας, δεδομένου ότι η χώρα διαθέτει τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή στην Ευρώπη όσον αφορά το αιολικό δυναμικό. Ωστόσο, όπως επεσήμανε η Γ/Υπουργός, είναι απαραίτητο να καταρριφθούν ορισμένοι μύθοι ή ψευδείς πληροφορίες, οι οποίες συχνά δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις σχετικά με την αιολική ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό, η κα Pompili αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στο γεγονός ότι οι εκπομπές CO2 από την αιολική ενέργεια είναι εξαιρετικά χαμηλές, λιγότερο από 20g CO2 ανά kilowatt/ώρα, σε σύγκριση με τις εκπομπές από το γαλλικό μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας που κυμαίνονται από 40 έως 90g ανά kilowatt/ώρα. Επιπλέον, υπογράμμισε το γεγονός ότι η ανακύκλωση των ανεμογεννητριών αποτελεί πλέον κανονιστική υποχρέωση, η οποία προβλέπει ότι το 90% της μάζας των ανεμογεννητριών πρέπει να αποσυναρμολογείται, συμπεριλαμβανομένων των θεμελίων, και στη συνέχεια να ανακυκλώνεται ή να επαναχρησιμοποιείται, ποσοστό που θα ανέλθει στο 95% έως το 2024. Ομοίως, η Γ/Υπουργός αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η αιολική ενέργεια συχνά κατηγορείται ότι είναι υπερβολικά ακριβή και ότι δεν είναι επικερδής, επισημαίνοντας ότι το κόστος παραγωγής ενός MW αιολικής ενέργειας μειώνεται σταθερά, και σήμερα ανέρχεται σε περίπου 60 €, κόστος παραπλήσιο με εκείνο της ηλεκτρικής ενέργειας τον Μάιο του 2021. Τέλος, η κα Pompili υπογράμμισε το γεγονός ότι όλα τα έργα εγκατάστασης ανεμογεννητριών υπόκεινται σε μελέτη επιπτώσεων προς έγκριση, με στόχο τη διατήρηση του τοπίου και της κληρονομιάς, τη μείωση των επιπτώσεων και την πληρέστερη ενημέρωση του κοινού.

Όπως ανέφερε η Γ/Υπουργός, η Γαλλία διαθέτει 5 φορές λιγότερες ανεμογεννήτριες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο από τη Γερμανία και 3 φορές λιγότερες από τη Δανία. Ωστόσο, η χερσαία αιολική ανάπτυξη αποτελεί δομικό άξονα της γαλλικής ενεργειακής πολιτικής, με τον Πολυετή Ενεργειακό Προγραμματισμό να θέτει στόχο για ικανότητα παραγωγής 35 GW έως το 2028, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του στόχου το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030. Το χερσαίο αιολικό δυναμικό που έχει εγκατασταθεί, έχει ήδη σημαντικές επιπτώσεις στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, καθώς αποφεύγει την εκπομπή 15 εκ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, ή το ισοδύναμο της κυκλοφορίας σχεδόν 8 εκ. οχημάτων ετησίως. Ταυτόχρονα, η Γ/Υπουργός υπενθύμισε ότι η χερσαία αιολική ενέργεια αποτελεί μία ανταγωνιστική πηγή δημιουργίας θέσεων εργασίας, η οποία αντιπροσωπεύει ήδη περισσότερες από 20.000 άμεσες ή έμμεσες θέσεις εργασίας στη Γαλλία.

Για να συνεχιστεί η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί και με έναν ευρύτερα αποδεκτό τρόπο από τις τοπικές κοινωνίες, το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης συγκρότησε μία Ομάδα Εργασίας για την Αιολική Ενέργεια το 2020, η οποία υπέβαλε προτάσεις, πολλές εκ των οποίων εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Οικολογικής Άμυνας της 8ης Δεκεμβρίου 2020 και η έναρξη υλοποίησής τους ανακοινώθηκε από τη Γ/Υπουργό κατά τη συνέντευξη τύπου. Συγκεκριμένα:

  • Για να προωθήσει τη συμμετοχή των κοινοτήτων και των πολιτών, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να συγχρηματοδοτήσει για τουλάχιστον 3 έτη, την ανάπτυξη ενός δικτύου τεχνικών συμβούλων για να βοηθήσει τις κοινότητες να αναπτύξουν τα έργα τους ή να συμμετάσχουν σε ένα αιολικό ή φωτοβολταϊκό έργο. Η χρηματοδότηση αυτή θα ανέλθει σε 5 εκ. ευρώ για 3 έτη. Οι πρώτοι τεχνικοί σύμβουλοι θα είναι στη διάθεση των τοπικών αρχών από τον Σεπτέμβριο τ.έ.
  • Χαρτογράφηση περιοχών κατάλληλων για την ανάπτυξη της χερσαίας αιολικής ενέργειας. Η Υπουργός ανακοίνωσε ότι κατά την τρέχουσα εβδομάδα έδωσε εντολή στους περιφερειακούς νομάρχες να ξεκινήσουν την υλοποίηση της χαρτογράφησης, μετά από διαβούλευση με τις Περιφέρειες, τους δήμους, τις διαδημοτικές αρχές, περιβαλλοντικές ενώσεις, ενώσεις υπεράσπισης της κληρονομιάς και εκπροσώπους των γορέων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης. Το έργο θα πρέπει βασίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα, καλύπτοντας τα κύρια θέματα που ενδέχεται να επηρεάσουν την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας (αποστάσεις από σπίτια, ραντάρ, βιοποικιλότητα, επιπτώσεις στο τοπίο, κατεύθυνση του ανέμου κ.ά.). Ένα πρώτο σχέδιο αυτής της χαρτογράφησης θα πρέπει να είναι έτοιμο εντός 6 μηνών μετά τις περιφερειακές εκλογές, το οποίο αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός ενός έτους μετά τις εκλογές. Οι νομάρχες υποχρεούνται επίσης να αποστέλλουν στο Υπουργείο λεπτομερή έκθεση για τον όγκο των αδειών κάθε έτος.

Κλείνοντας, η κα Pompili επεσήμανε ότι σήμερα μόλις το 20% του εδάφους είναι προσβάσιμο στην αιολική ενέργεια στη Γαλλία, λόγω τοπογραφικών περιορισμών, περιορισμών της πολιτικής αεροπορίας και των στρατιωτικών ραντάρ, καθώς και άλλων δυσκολιών. Για την υπέρβαση αυτών των εμποδίων, η Γ/Υπουργός επέμεινε ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να καθοριστούν ανά περιοχή, μέσα από μία διαδικασία ευρείας διαβούλευσης, εντός και μεταξύ κάθε περιοχής, για να ληφθεί υπόψη η πρόοδος που έχει επιτευχθεί, αλλά και οι τοπικές ιδιαιτερότητες. Είναι σημαντικό η κάθε περιοχή, η κάθε περιφέρεια να αναλάβει την ενεργειακή της μετάβαση για να διασφαλισθεί αντικειμενικά ότι οι περιφερειακοί στόχοι θα συμβάλλουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων.

Με την ευκαιρία της συνέντευξης τύπου, το Γ/Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης δημοσίευσε επίσης ένα έγγραφο υπό τον τίτλο “Αλήθεια/Ψέματα για τη χερσαία αιολική ενέργεια” (Le vrai/faux sur l'éolien terrestre”) με στόχο να καταρρίψει τους μύθους και τις λανθασμένες εντυπώσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη της χερσαίας αιολικής ενέργειας (https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/21088_VraiFaux_E%CC%81olien_terrestre%20%281%29.pdf).

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov