header

Μελέτη γ/Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με συνέπειες Covid-19 στις γαλλικές επιχειρήσεις
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΓΑΛΛΙΑ
Ημερομηνία: 05/07/2021
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Παρισίων
Κείμενο:

Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών (Direction Générale du Trésor) του γαλλικού Υπουργείο Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάκαμψης, η πανδημία Covid-19 είχε πολύ σοβαρό αντίκτυπο στις οικονομικές καταστάσεις των γαλλικών εταιρειών, οι οποίες παρουσίασαν απότομη πτώση του κύκλου εργασιών και αναγκάστηκαν να προβούν σε σημαντική μείωση του κόστους τους και σε εκτεταμένο δανεισμό για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ενώ, ταυτόχρονα, έλαβαν μεγάλης κλίμακας δημόσια στήριξη.

Δεδομένου ότι ως επί το πλείστον, τα οικονομικά αποτελέσματα και οι ισολογισμοί των επιχειρήσεων για το έτος 2020 δεν είχαν ακόμη δημοσιευθεί, η μελέτη χρησιμοποιεί εργαλεία μικρο-προσομοίωσης για τον ποσοτικό προσδιορισμό της επίδρασης της πανδημίας στην οικονομική υγεία σχεδόν 2 εκ. επιχειρήσεων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 80% της προστιθέμενης αξίας των γαλλικών εταιρειών. Τα δεδομένα που αναλύονται περιλαμβάνουν τις αλλαγές στον κύκλο εργασιών και στη μισθοδοσία των επιχειρήσεων, καθώς και στη χρήση μέτρων δημόσιας στήριξης κατά το 2020, προκειμένου να εκτιμηθεί ο αριθμός των εταιρειών που θα πληγούν από έλλειψη ρευστότητας (εξάντληση ταμειακών ροών χωρίς πρόσθετο δανεισμό) ή που θα καταστούν αφερέγγυες (το χρέος τους υπερβαίνει τα περιουσιακά τους στοιχεία). Το μοντέλο προσομοιώνει την οικονομική κατάσταση των γαλλικών εταιρειών μεταξύ Μαρτίου και Δεκεμβρίου 2020, ενώ, για λόγους σύγκρισης, εξετάζει δύο ακόμη σενάρια, πρώτον, ένα σενάριο χωρίς κρίση που αντιστοιχεί σε ένα “κανονικό” έτος, και δεύτερον, ένα σενάριο χωρίς δημόσια στήριξη.

Η προσομοίωση δείχνει ότι η κρίση είχε σημαντικό αντίκτυπο στις ταμειακές ροές των επιχειρήσεων, καθιστώντας το μερίδιο αυτών που πάσχουν από έλλειψη ρευστότητας υψηλότερο κατά 8,4 ποσοστιαίες μονάδες το 2020 από ό,τι σε ένα έτος χωρίς κρίση (μερίδιο 24% το 2020 έναντι 15,6% ένα έτος χωρίς κρίση). Ωστόσο, τα μέτρα στήριξης που εισήγαγε η κυβέρνηση είχαν σημαντική ελαφρυντική επίδραση στο σοκ, καθώς υπολογίζεται ότι χωρίς αυτά, το μερίδιο των εταιρειών με προβλήματα ρευστότητας θα εκτοξευόταν στο 36%.

Η επίδραση των μέτρων στήριξης μπορεί επίσης να φανεί και στα ποσοστά φερεγγυότητας των γαλλικών επιχειρήσεων: το ποσοστό των αφερέγγυων εταιρειών θα είχε αυξηθεί κατά 8,3 εκατοστιαίες μονάδες χωρίς δημόσια στήριξη, έναντι 3,0 εκατοστιαίων μονάδων με τα μέτρα στήριξης (μερίδιο 6,6% το 2020 έναντι 3,6% ένα έτος χωρίς κρίση και 11,6% χωρίς τα μέτρα δημόσιας στήριξης).

Όσον αφορά τους τομείς δραστηριότητας των επιχειρήσεων, ο αντίκτυπος της κρίσης ποικίλλει ευρέως ανά τομέα. Χωρίς κανένα μέτρο στήριξης, η κρίση θα οδηγούσε σε απότομη αύξηση της αφερεγγυότητας μεταξύ των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στέγασης και εστίασης και, σε μικρότερο βαθμό, εκείνων που δραστηριοποιούνται στις κατασκευές, το εμπόριο και τις μεταφορές. Τα μέτρα δημόσιας στήριξης είχαν ιδιαίτερα ισχυρή επίδραση στους τομείς που επλήγησαν περισσότερο, με ορισμένα εξ αυτών να προορίζονται ειδικά γι αυτούς τους τομείς.

Ο αντίκτυπος της κρίσης ποικίλλει, επίσης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Λαμβάνοντας υπόψη τη δημόσια στήριξη, το ποσοστό των πτωχεύσεων εμφανίζεται μεγαλύτερο μεταξύ των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων, σε σύγκριση με αυτό των μεγάλων επιχειρήσεων και των μικροεπιχειρήσεων (micro-entreprise).

Τέλος, η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η επίδραση της κρίσης στους ισολογισμούς των επιχειρήσεων είναι πιθανό να επηρεάσει τις επενδύσεις τους κατά τη φάση της ανάκαμψης. Η οικονομετρική μοντελοποίηση υποδηλώνει ότι η κρίση του χρέους που σχετίζεται με την υγειονομική κρίση θα μπορούσε να περιορίσει τις επενδύσεις κατά περίπου 2% μεσοπρόθεσμα. Εξαίρεση αποτελούν οι δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D), οι οποίες παραδοσιακά είναι λιγότερο συσχετισμένες με τον επιχειρηματικό κύκλο, και οι οποίες εμφανίζονται να είναι πιο ανθεκτικές στις πιέσεις που άσκησε η πανδημία.

Το πλήρες κείμενο της μελέτης βρίσκεται αναρτημένο στο σύνδεσμο https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/bc438d6e-618a-4775-9634-2f1a66076a18/files/eb346d96-23a3-440d-8e96-74ae9e3785c7.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov