Facebook

Linkedin

header

Συμμετοχή Γραφείου ΟΕΥ Σόφιας σε διμερή ελληνό-βουλγαρική επιχειρηματική συνάντηση στον τομέα της ενέργειας – Σόφια, 14/10 τ.ε.
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Ημερομηνία: 13/10/2021
Συναπτόμενο αρχείο: Presentation IENE_Sofia_B_141021 bg.pdf
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σόφιας
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας
Κείμενο:

Πραγματοποιήθηκε στις 14/10 τ.ε. στη Σόφια εν θέματι συνάντηση, την οποίαν συνδιοργάνωσαν ο β/φορέας “Energy Management Institute” (EMI) [https://www.emi-bg.com/en/]  και το ημέτερο “Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης” (ΙΕΝΕ) [https://www.iene.gr/].

Της εξειδικευμένης αυτής συνάντησης προήδρευσε ο πρόεδρος του EMI, ενώ από πλευράς ΙΕΝΕ συμμετείχαν ο Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του Ινστιτούτου.  Στη συνάντηση συμμετείχε η Αναπληρώτρια Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας.Επίσης, από βουλγαρικής πλευράς συμμετείχε εκπρόσωπος του Διπλωματικού Ινστιτούτου καθώς και λοιπά στελέχη του Β/ΥΠΕΞ. Ιδιαίτερα αναβαθμισμένη ήταν η συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών Βουλγαρικών και Ελληνικών ενεργειακών ομίλων με έδρα την Σόφια, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνοντο στελέχη από τις εταιρείες AES Bulgaria, Contourglobal Maritsa East 3, Bulgartransgaz EAD (κρατική), Overgas Inc. Ltd, EKO Bulgaria και Τerna Energy.

Η εκδήλωση έλαβε τη μορφή Στρογγυλής Τράπεζας, με βασικό «πυρήνα» της τη διεξαγωγή ανοιχτής συζήτησης μεταξύ των συμμετεχόντων. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΙΕΝΕ, πραγματοποίησε επικαιροποιημένη παρουσίαση σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στις ελληνοβουλγαρικές ενεργειακές σχέσεις, παρουσιάζοντας παράλληλα ορισμένα πολύ πρόσφατα ευρήματα σχετικά με τις ενεργειακές εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο (ΝΑ Ευρώπη). Ιδιαίτερη έμφαση κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αλλά και της συζήτησης που ακολούθησε δόθηκε, μεταξύ άλλων, στις τρέχουσες εξελίξεις στην περιφερειακή αγορά και τις τοπικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδος και Βουλγαρίας, στις προκλήσεις που σχετίζονται με τον άνθρακα και την ανάγκη σταδιακής εξάλειψης της χρήσης του για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στην ανάγκη ανάπτυξης καθαρών / πράσινων μορφών ενέργειας (ΑΠΕ) και τεχνολογιών αξιοποίησής τους ως συνεισφορά στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ και, τέλος, στη δυνατότητα επέκτασης της χρήσης αερίου, παρά το αυστηρό ενωσιακό πλαίσιο, ως «μεταβατικού καυσίμου» στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Στόχος της εκδήλωσης και της συζήτησης που διεξήχθη στο πλαίσιο αυτής, υπήρξε η συμβολή στην ενίσχυση των προοπτικών ανάπτυξης της επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας στον ενεργειακό τομέα και η διερεύνηση συγκεκριμένων ευκαιριών για μελλοντικές κοινές επιχειρηματικές δραστηριότητες και συνεργασίες.

Η Ελλάδα έχει θέσει ως στόχο την πλήρη “απανθρακοποίηση” (παύση λειτουργίας θερμοηλεκτρικών και λιγνιτικών σταθμών) έως το 2028, ενώ και η Βουλγαρία, κατόπιν άσκησης πιέσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνει ως ενδεικτική ημερομηνία για την πλήρη απανθρακοποίηση το έτος 2038.

Το ΙΕΝΕ εξετάζει ως μια εκ των λύσεων έναντι των διαρκώς εντεινόμενων προκλήσεων της “απανθρακοποίησης” στην περιφέρεια της ΝΑ Ευρώπης, την αξιοποίηση τεχνολογιών διακράτησης και αποθήκευσης CO2 (carbon capture and storage technologies) σε θερμοηλεκτρικούς / λιγνιτικούς σταθμούς των δυο χωρών, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στο παρελθόν από πετρελαϊκές εταιρείες και είναι εγνωσμένης αποτελεσματικότητος. Τέλος, αναφορά έγινε και στη σπουδαιότητα της πρόσφατης (Μάϊος 2021) σύζευξης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας  της Ελλάδος και της Βουλγαρίας, της σύζευξης με άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής (π.χ. Ιταλία, Ρουμανία) και της ένταξης όλων στο δίκτυο του ευρωπαϊκού διαχειριστή “ENTSO-E”, βήματα τα οποία θα έχουν ως αποτέλεσμα σταδιακά την πλήρη απελευθέρωση των συναλλαγών μεταξύ των (συζευγμένων) χωρών της περιοχής, με εκτιμώμενη ευνοϊκή επίπτωση στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας (σύγκλιση τιμών).

Μετά το πέρας της συνάντησης, συζητήθηκε με τους συμμετέχοντες πρόταση όπως εξετασθεί η δυνατότητα σύγκλισης στη Σόφια από το ΕΜΙ και το ΙΕΝΕ, εντός του 2022 και επ’ ευκαιρία ενδεχομένως της τελετής εγκαινίων ολοκλήρωσης του αγωγού IGB, του πρώτου “Ελληνό-βουλγαρικού Ενεργειακού Forum”.                                                             

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov