Facebook

Linkedin

header

Συνάντηση στελεχών Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας με στελέχη της ΟΛΘ Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη - 19/11 τ.ε.
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Ημερομηνία: 21/11/2021
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σόφιας
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας
Κείμενο:

Συνάντηση στελεχών Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας με στελέχη της ΟΛΘ Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη -  19/11 τ.ε.

Σας γνωρίζουμε ότι στις 19 τρέχοντος, Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Σόφιας πραγματοποίησε συνάντηση με Εκτελεστικό Πρόεδρο της ΟΛΘ Α.Ε.,και λοιπά στελέχη του Οργανισμού στο Κτίριο Διοίκησης του Λιμένα Θεσσαλονίκης, Προβλήτας Νο. 1. Αντικείμενο της εν λόγω συνάντησης, ήταν η ενημέρωση της Αρχής μας για τις τρέχουσες δραστηριότητες της ΟΛΘ Α.Ε. και κυρίως για τον σχεδιασμό δημιουργίας δικτύου τερματικών σταθμών αποθήκευσης και διαχείρισης φορτίων (Dry Ports) του λιμανιού της Θεσσαλονίκης στις αγορές της Νοτιοανατολικής, Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον παρελθόντα Ιανουάριο, το πρώτο Dry Port της ΟΛΘ Α.Ε. στο Iliyantsi, προάστιο της Σόφιας, ξεκίνησε κανονικά τη λειτουργία του με σκοπό τη διεύρυνση της ενδοχώρας (hinterland) και τη βελτίωση της συνδεσιμότητας του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με τις αγορές των Βαλκανίων. Σημειώνεται ότι το Dry Port της ΟΛΘ Α.Ε. στη Βουλγαρία επωφελείται από την απευθείας σιδηροδρομική σύνδεση της Σόφιας με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μέσω του υφιστάμενου δικτύου (βλέπε και κατωτέρω).

            Στο πλαίσιο της συνάντησης, στελέχη του Οργανισμού πραγματοποίησαν ειδική αναλυτική παρουσίαση του σχεδίου επιχειρηματικής ανάπτυξης του Οργανισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.   Στο πλαίσιο της παρουσίασης, έγινε σύντομη αναφορά στην ιστορική εξέλιξη του λιμένα της Θεσσαλονίκης και των υποδομών του και κυρίως στο επενδυτικό πλάνο της Διοίκησής του, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Με την υλοποίηση του πλάνου αυτού, οποίο έχει ως επίκεντρο το mega-project της επέκτασης του 6ου Προβλήτα, η ΟΛΘ Α.Ε. φιλοδοξεί να καταστήσει μελλοντικά τον λιμένα της Θεσσαλονίκης κεντρικό κόμβο συνδυασμένων μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας παράλληλα έναν πόλο οικονομικής ανάπτυξης με πολλαπλά οφέλη, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα η ολοκλήρωση του έργου του 6ου Προβλήτα, το οποίο βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης, θα συμβάλλει στην ουσιαστική αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας του λιμένα, καθ’ όσον θα επιτρέψει: α) την αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της εγγύτητας με τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και με τα μεγάλα διευρωπαϊκά δίκτυα αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμων που τη διατρέχουν, β) την αξιοποίηση της θέσης του λιμένα στην παγκόσμια λιμενική βιομηχανία και στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, γ) τη θεαματική αύξηση της χωρητικότητας ελλιμενισμού (στόχος τα 2.200.000 TEUs κατ’ έτος) και δ) την αξιοποίηση της δυνατότητας απευθείας εξυπηρέτησης πλοίων κύριων γραμμών (Ultra Large Container Vessels) χωρητικότητας έως και 24.000 TEUs. Σημαντική εξέλιξη για την ΟΛΘ Α.Ε. υπήρξε, επίσης, η χορήγηση εντός του τρέχοντος έτους ειδικής άδειας “cruising license”, η οποία θα επιτρέπει εφεξής στο λιμένα της Θεσσαλονίκης να λειτουργεί ως λιμάνι έναρξης και τερματισμού κρουαζιέρας (home port) και να υποδέχεται κρουαζιερόπλοια αλλά και mother vessels. Τέλος, πρίν από ένα χρόνο περίπου, η ΟΛΘ Α.Ε. απέκτησε Άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ) για την Ασφάλεια και Προστασία (AEOS) από την ΑΑΔΕ, ενισχύοντας περαιτέρω τον στρατηγικό ρόλο του λιμένα στην ανάπτυξη της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας με ασφαλείς και αξιόπιστες διαδικασίες τελωνειακού ελέγχου που πληρούν τα υψηλότερα κριτήρια.

Αναφορικά με το σχεδιασμό περαιτέρω ανάπτυξης συνδυασμένων-πολυτροπικών μεταφορών στην ενδοχώρα των Βαλκανίων (Δυτικών και Ανατολικών), στελέχη της ΟΛΘ Α.Ε. μας ενημέρωσαν ότι μετά τη δημιουργία του πρώτου Dry Port στη Βουλγαρία, στόχος είναι η επέκταση του δικτύου των dry ports, σε πρώτη φάση προς τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία και σε δεύτερη φάση προς τη Ρουμανία και την Ουγγαρία. Ο σχεδιασμός της επέκτασης του δικτύου, επωφελείται από τα δίκτυα των Διαδρόμων Μεταφορών “Orient East / Med Corridor” (TEN-T axis no. IV) που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Δρέσδη της Ο.Δ. Γερμανίας και “Corridor X” (Pan-European Corridor) που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με το Σάλτσμπουργκ και διατρέχει τις χώρες Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Κροατία, Σλοβενία και Αυστρία. Οι διάδρομοι αυτοί, οι οποίοι συνιστούν δύο εναλλακτικές οδεύσεις για τη διεύρυνση της ενδοχώρας του Λιμένα Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ΟΛΘ Α.Ε. εξασφαλίζουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς χρόνους διέλευσης (transit times) για μεταφορά φορτίων από και προς μεγάλο αριθμό προορισμών.

 

Για το λόγο αυτό, η διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. θεωρεί ότι η χώρα μας (και κατ’ επέκταση ο λιμένας της Θεσσαλονίκης), μέσω της βελτίωσης των σιδηροδρομικών υποδομών και της διασύνδεσής του με τους μεγάλους λιμένες της, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη ώστε να αξιοποιήσει εγκαίρως τις ευκαιρίες που δημιουργεί το νέο υπό ανάπτυξη πανευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η ΟΛΘ Α.Ε. έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης για μεγάλα φορτία (π.χ. μάρμαρα, βιομηχανικό εμπόρευμα) εντός του Dry Port της Σόφιας και πραγματοποιεί 3 δρομολόγια (διάρκειας 10-12 ωρών έκαστο) εβδομαδιαίως από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης προς το Dry Port και αντιστρόφως σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες, προσφέροντας σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στην αγορά. Επιπλέον, το Dry Port προσφέρει υπηρεσίες αποθήκευσης και πραγματοποιεί παραδόσεις (διασύνδεση τρένου με φορτηγά, intermodality) σε διάφορες περιοχές εντός της βιομηχανικής ζώνης που βρίσκεται πλησίον του, ενώ πρόσφατα έχει ξεκινήσει και μια προσπάθεια παροχής ειδικών υπηρεσιών σε ναυτιλιακές γραμμές (υποδοχή εμπορευματοκιβωτίων για πελάτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τη διασύνδεση του τερματικού σταθμού με το τρένο), ενώ έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης του αποθέματος των κουτιών εντός των αποθηκευτικών χώρων του Dry Port. Επιπλέον, σε τεχνολογικό επίπεδο, το Dry Port της Σόφιας έχει εγκαταστήσει ψηφιακό σύστημα «αυτόματης καταχώρησης καταστατικών» (Electronic Data Interchange-EDI connection) και αναπτύσσει περαιτέρω τεχνολογικά εργαλεία. Θετική εξέλιξη για τη δυναμική της δραστηριότητας που επιθυμεί να αναπτύξει η ΟΛΘ Α.Ε. στην αγορά της Βουλγαρίας είναι το γεγονός ότι εντός του 2021, πρώτου έτους λειτουργίας του Dry Port Σόφιας και παρά τις δυσμενείς εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας και της «εφοδιαστικής κρίσης» με επίκεντρο την Λ.Δ. Κίνας, η year-to-date διαμετακόμιση από Θεσσαλονίκη προς Βουλγαρία αυξήθηκε κατά 21,4% σε σχέση με το έτος 2020 (συνολική χωρητικότητα 32.326 TEUs). Ο δείκτης αυτός είναι ενδεικτικός της κρισιμότητας της λειτουργίας των υπηρεσιών πολυτροπικών μεταφορών που προσφέρει το Dry Port Σόφιας ως προς την βελτίωση της αποδοτικότητας διαμετακόμισης στην αγορά της Βουλγαρίας.

Στελέχη της διοίκησης της ΟΛΘ Α.Ε. σχεδιάζουν όπως επισκεφθούν τη Βουλγαρία το επόμενο χρονικό διάστημα, εφόσον το επιτρέψουν και οι επιδημιολογικές συνθήκες στη χώρα, προκειμένου πραγματοποιήσουν συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς, εξαγωγικές εταιρείες της Βουλγαρίας (κυρίως αυτές που κινούνται «ναυτιλιακώς») και, ει δυνατόν, κυβερνητικούς παράγοντες από τους τομείς του εμπορίου και των μεταφορών. Το αντικείμενο των συναντήσεων αυτών, οι οποίες θα πρέπει να είναι στοχευμένες, είναι η αναλυτική ενημέρωση των βούλγαρων παραγόντων σχετικά με το εύρος των πολυτροπικών υπηρεσιών που προσφέρει το Dry Port Σόφιας και σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρονται εκ της λειτουργίας αυτού σε εξωστρεφείς επιχειρήσεις της Βουλγαρίας

 

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov