Facebook

Linkedin

header

Συμμετοχή Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας σε εκπαιδευτικό σεμινάριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης στην Καβάλα με θέμα τη διαχείριση κινδύνου πλημμύρας σε παραποτάμιες περιοχές – πλαίσιο Προγράμματος INTERREG Ελλάδος-Βουλγαρίας - 22/11 τ.ε.
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Ημερομηνία: 25/11/2021
Συναπτόμενο αρχείο: ATT00010 bg.pdf
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σόφιας
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας
Κείμενο:

Συμμετοχή Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας σε εκπαιδευτικό σεμινάριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης στην Καβάλα με θέμα τη διαχείριση κινδύνου πλημμύρας σε παραποτάμιες περιοχές – πλαίσιο Προγράμματος INTERREG Ελλάδος-Βουλγαρίας -  22/11 τ.ε.

Στις 22 Νοεμβρίου τρέχοντος έτους, Γραφείο ΟΕΥ, εκπροσώπησε την Πρεσβεία Σόφιας, κατόπιν προηγούμενης πρόσκλησης, σε εναρκτήρια συνεδρίαση εκπαιδευτικού σεμιναρίου στην Καβάλα με θέμα «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Κινδύνου Πλημμύρας: άμεσες ενέργειες σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων σε παραποτάμιες περιοχές».

Το εν λόγω σεμινάριο, οποίο αποτελεί το δεύτερο κατά σειρά εκπαιδευτικό σεμινάριο εκ των έξι συνολικά που προβλέπεται να διεξαχθούν έως τα τέλη του έτους, διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης στο πλαίσιο του έργου “FLOODGUARD” που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας “INTERREG VA Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020” (Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών). Συμμετείχαν σε αυτό στελέχη των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, καθώς και λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς σε σχέση με την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων.

Το κείμενο της παρέμβασής μας αναφέρεται κυρίως στο διμερές πλαίσιο συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας για τα ύδατα και ειδικότερα στην καταγραφή της αρμοδιότητας Αρχής μας για παρακολούθηση και καταγραφή των θεμάτων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της διασυνοριακής ρύπανσης των υδάτων και τη διαχείριση της ροής και της στάθμης  των διασυνοριακών ποταμών Άρδα, Έβρου, Νέστου και Στρυμόνα, βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του σεμιναρίου, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση πλημμυρικών φαινομένων στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιοχή ευθύνης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Ακολούθησε παρουσίαση που αφορούσε το τι ορίζουμε ως «πλημμύρα» και ποια είναι τα αίτια, οι μηχανισμοί, οι κατηγορίες και οι επιδράσεις των πλημμυρικών φαινομένων για τις παραποτάμιες περιοχές. Τέλος, έλαβε χώρα παρουσίαση «Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας» για τα 11 Υδατικά Διαμερίσματα (ΥΔ) της Ανατολικής Μακεδονίας και τα 12 της Θράκης, με αναφορά στις ακόλουθες έννοιες και κατηγορίες: Θέση, Μορφολογία, Κλίμα, Αρχές Διαχείρισης, Διακρατικές συμφωνίες, Υδρογραφία, Λεκάνες Απορροής, Υδατικά Συστήματα, Αντιπλημμυρικά Έργα και Ανθρωπογενή Χαρακτηριστικά.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, υπήρχε πρόβλεψη για πραγματοποίηση τριών (3) ασκήσεων επί χάρτου στα διακρατικά ποτάμια Ελλάδος-Βουλγαρίας (Στρυμόνας, Νέστος και Έβρος) μετά κοινή αξιολόγησή τους. Η Ελλάδα και η Βουλγαρία, από το τέλος της δεκαετίας του 1990 έχουν εισέλθει σε μια εποχή στενότερης συνεργασίας, με βάση το Πρόγραμμα INTERREG Ελλάδας-Βουλγαρίας. Οι δύο χώρες επικεντρώνουν τη συνεργασία τους στις περιοχές της Βορείου Ελλάδος και της Νότιας Βουλγαρίας. Περιοχές όπως Έβρος, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη, Δράμα, Θεσσαλονίκη και Σέρρες από ελληνικής πλευράς και οι περιοχές Μπλαγκόεβγκραντ, Σμόλυαν, Κάρτζαλι και Χάσκοβο από βουλγαρικής πλευράς αποτελούν φυσικούς χώρους όπου εφαρμόζονται δράσεις και από τις δύο χώρες με σκοπό να περιορισθούν τα φαινόμενα πλημμυρών, διασυνοριακής ρύπανσης και η πρόληψη φυσικών καταστροφών σε γενικότερη κλίμακα. Με βάση τα παραπάνω, καθίσταται επιτακτική ανάγκη για την ελληνική πλευρά κυρίως, η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος-Βουλγαρίας, η κοινή αντιμετώπιση των συχνά εμφανιζόμενων προβλημάτων διαχείρισης των υδάτων (βλέπε οξυμένα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, κυρίως στην ελληνική πλευρά), καθώς και η σωστή διαχείριση και κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τον σκοπό αυτό. Υπολογίζεται ότι το συνολικό κονδύλι για το Πρόγραμμα “INTERREG VA Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020” έχει μέχρι στιγμής απορροφήσει το ποσό των 130 εκατ. ευρώ.

 

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov