Facebook

Linkedin

header

Συνεργασία Χρηματιστηρίου Αξιών Πεκίνου και Τραπεζών για την προσέλκυση "Μικρών Γιγάντων"
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΚΙΝΑ
Ημερομηνία: 07/02/2022
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πεκίνου (Αρμοδιότητα και για Μογγολία)
Πηγή: The Asian Banker
Κείμενο:

Στις 11.12.2021, ο Εθνικός Μηχανισμός Ανταλλαγής και Καθορισμού Τιμής Μετοχών (National Equities Exchange and Quotations – NEEQ) και το Χρηματιστήριο Αξιών Πεκίνου (Beijing Stock Exchange – BSE), υπέγραψαν Συμφωνίες Στρατηγικής Συνεργασίας για την παροχή ολοκληρωμένων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με δώδεκα (12) κινεζικές εμπορικές Τράπεζες. Στις ως άνω υπηρεσίες εντάσσεται και η κατάρτιση σε θέματα χρηματοδοτικών πιστώσεων, επενδύσεων και διαδικασιών εισαγωγής τεχνολογικών νεοφυών επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο.

Υπενθυμίζεται ότι το BSE ιδρύθηκε στις 15.11.2021, ως μια αναβαθμισμένη εκδοχή του NEEQ, και απευθύνεται στις υψηλής ποιότητος καινοτόμες επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους (ΜΜΕ) της χώρας, οι οποίες δεν διαθέτουν τις κατάλληλες προδιαγραφές εισαγωγής τους σε άλλα Χρηματιστήρια.

Η έννοια των «μικρών γιγάντων» (ΜΜΕ που θα μπορούσαν να συμπληρώσουν κενά στους τομείς του βιομηχανικού εξοπλισμού, των νέων υλικών, των βιοϊατρικών επιστημών και των τεχνολογιών πληροφορικής), εισήχθη από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογιών Πληροφορικής (Ministry of Industry and Information Technology – MIIT) της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το 2011, προκειμένου να δοθεί μία στρατηγική κατεύθυνση στην ανάπτυξη των ως άνω επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν την «σπονδυλική στήλη» της κινεζικής οικονομίας. Το 2018, στο πλαίσιο των τότε κινεζικών τεχνολογικών φιλοδοξιών, το ΜΙΙΤ προώθησε την ανάπτυξη 600 καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων, οι οποίες εθεωρούντο οι «κρυφοί πρωταθλητές» των τομέων στους οποίους δραστηριοποιούντο. Τέλος, το 2021, η κεντρική κυβέρνηση εστιάστηκε στους «μικρούς γίγαντες», καλώντας τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας να τους παράσχουν «αποτελεσματικές» χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Παράλληλα, με την ίδρυση του BSE, οι τοπικές και επαρχιακές Τράπεζες ανέλαβαν τον ρόλο του «βοηθού συνοδοιπόρου» των ΜΜΕ.

Οι κινεζικές ΜΜΕ αντιμετώπιζαν, επί μακρόν, σειρά προβλημάτων στην πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση. Μάλιστα, στην έρευνα «Growing Like China», η οποία δημοσιεύθηκε στο «American Economic Review», το 2011 (https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.101.1.196), εξετάζεται το ζήτημα κινεζικών νεοφυών επιχειρήσεων υψηλής παραγωγικότητας που, συχνά, αντιμετωπίζουν χρηματοδοτικούς περιορισμούς και αναγκάζονται να βασίζονται σε μη διανεμηθέντα κέρδη, προκειμένου να χρηματοδοτούν τις επενδύσεις τους.[1] Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στην περίπτωση των τεχνολογικών ΜΜΕ, οι οποίες δεν διαθέτουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά (π.χ. ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας, συνεχή κερδοφορία, διαφάνεια δεδομένων και δίκαιη αξιολόγηση τεχνολογικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας), που θα επέτρεπαν στις Τράπεζες και στις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου να διεξάγουν δράσεις δέουσας επιμέλειας. Παράλληλα, οι ως άνω επιχειρήσεις δεν διαθέτουν οικονομίες κλίμακος και μόλις μετά βίας μπορούν να ανταποκριθούν στα υψηλά τέλη που απαιτείται να καταβάλουν για την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο.

Όμως, το γεγονός ότι το MIIT έχει θέσει αυστηρές προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό μια ΜΜΕ ως «μικρό γίγα» (τομείς δραστηριότητας, τεχνολογικά επιτεύγματα, οικονομικά αποτελέσματα) ενδέχεται να λειτουργήσει ως αντικίνητρο καθώς, ορισμένες επιχειρήσεις δύνανται να επιλέξουν να κινηθούν εκτός των ως άνω προϋποθέσεων, προκειμένου να τύχουν ευνοϊκότερης αντιμετώπισης, στο πλαίσιο άλλων πολιτικών. Πλην τούτο, το ΜΙΙΤ οφείλει να μεριμνήσει ώστε οι προϋποθέσεις αυτές να λαμβάνουν υπ’ όψιν τοπικούς παράγοντες, καθώς οι περιοχές της Κίνας διαφέρουν πολύ μεταξύ τους.

Όσον αφορά στην διασύνδεση των τοπικών ΜΜΕ από τις τοπικές και περιφερειακές εμπορικές Τράπεζες, η αγορά παραμένει ανεκμετάλλευτη. Σύμφωνα με την Ρυθμιστική Επιτροπή Τραπεζικών Εργασιών και Ασφαλίσεων της Κίνας, τον Σεπτέμβριο 2021, οι τοπικές εμπορικές Τράπεζες αντιπροσώπευαν μόλις το 14% του συνόλου των πιστώσεων προς επιχειρήσεις μικρού και πολύ μικρού μεγέθους, ενώ οι Τράπεζες κρατικής ιδιοκτησίας και οι εμπορικές Τράπεζες αγροτικών περιοχών αντιπροσώπευαν ποσοστά 34% και 32%, αντίστοιχα. Προφανώς, οι κρατικής ιδιοκτησίας Τράπεζες διαθέτουν μεγαλύτερο μερίδιο, λόγω των διασυνδέσεών τους. Αντίθετα, οι εμπορικές Τράπεζες των αγροτικών περιοχών διαθέτουν περιορισμένες δυνατότητες προσέλκυσης επιχειρήσεων μεγάλου μεγέθους, με συνέπεια να επικεντρώνονται σε τοπικές ΜΜΕ.

Μέχρι πρόσφατα, οι εμπορικές Τράπεζες πόλεων μικρού και μεσαίου μεγέθους, οι οποίες διαθέτουν, συνήθως, σημαντικό ενεργητικό, παρουσίαζαν την φυσική τάση προς την εξυπηρέτηση «μεγάλων» πελατών. Όμως, μετά την ίδρυση του BSE, οι ως άνω Τράπεζες έχουν στραφεί προς τις τεχνολογικές ΜΜΕ, λόγω των ισχυρών κινήτρων επιχειρηματικής τους ανάπτυξης.

Το 2020, ο αριθμός των τεχνολογικών ΜΜΕ αυξήθηκε κατά 47%, σε σχέση με το 2019, και υπερέβη τις 220.000. Δεδομένης της σημασίας που αποδίδεται, πλέον, στους «μικρούς γίγαντες», ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, το 2021. Συνεπώς, προκειμένου ανταποκριθούν στην αναμενόμενη εκρηκτική ανάπτυξης της αγοράς, οι τοπικές και περιφερειακές εμπορικές Τράπεζες μπορούν να συνεργαστούν με επιχειρήσεις επενδυτικού κεφαλαίου, αλλά και με τις τοπικές κυβερνήσεις, ώστε να προσελκύσουν πολλά υποσχόμενους πελάτες («μικρούς γίγαντες» με αρκετές πιθανότητες εισαγωγής τους στο BSE), παρέχοντάς τους διαφοροποιημένες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όπως π.χ. υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, χρηματοδότησης και επενδυτικής τραπεζικής.

 

[1] «Οι (κινεζικές) ιδιωτικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πιο παραγωγικές τεχνολογίες (από εκείνες που χρησιμοποιούν οι κρατικής ιδιοκτησίας επιχειρήσεις) όμως, λόγω χρηματοπιστωτικών ατελειών, οφείλουν να χρηματοδοτούν τις επενδύσεις τους, μέσω εσωτερικής αποταμίευσης»

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov