Facebook

Linkedin

header

Επιχειρηματικές/επενδυτικές ευκαιρίες στο πλαίσιο της κινεζικής Στρατηγικής για την Αναζωογόνηση των Αγροτικών Περιοχών της χώρας.
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΚΙΝΑ
Ημερομηνία: 06/04/2022
Σχετικός σύνδεσμος: https://focus.cbbc.org/investment-opportunities-from-chinas-rural-revitalisation-strategy/?utm_source=11.+Non-Members%3A+Focus+Digest+-+Civi2021&utm_campaign=ff1818a15f-FOCUS-EMAIL-05-04-2022-CBBC-NON-MEMBERS&utm_medium=email&utm_term=0_4464c67fad-ff1818a
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πεκίνου (Αρμοδιότητα και για Μογγολία)
Πηγή: Σινο-Βρετανικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο
Κείμενο:

Η ιστορική, πλέον, ρήση του τότε ηγέτη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Deng Xiaoping, ότι, μετά την απόφαση της κινεζικής κυβέρνηση να προβεί σε μεταρρύθμιση της οικονομίας και των αγορών της, με στόχο την ένταξή της στην παγκόσμια οικονομία, το Κομμουνιστικό Κόμμα θα πρέπει «να αφήσει κάποιους να πλουτίσουν πρώτοι», δεν αφορούσε μόνον στις ανατολικές παράκτιες περιοχές της χώρας, οι οποίες απετέλεσαν την προμετωπίδα των μεταρρυθμίσεων, αλλά και στις αστικές περιοχές, στην ανάπτυξη των οποίων δόθηκε προτεραιότητα, εις βάρος των αγροτικών περιοχών.

Έκτοτε, πολλές αγροτικές περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα περιβαλλοντικής υποβάθμισης και διαρροής εγκεφάλων, ενώ παράλληλα απολαμβάνουν μειωμένα οφέλη από τις ως άνω μεταρρυθμίσεις. Η ανισότητα μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών αυξάνεται συνεχώς, καθώς εκτιμάται ότι, σήμερα, τα εισοδήματα των κατοίκων των αστικών περιοχών είναι κατά 2,65 φορές υψηλότερα εκείνων των κατοίκων των αγροτικών περιοχών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Στρατηγική Αναζωογόνησης των Αγροτικών Περιοχών της κινεζικής κυβέρνησης στοχεύει στην αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ο περιορισμός της φτώχιας και η προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό και καθώς η αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών καθίσταται ολοένα και σημαντικότερη για την κινεζική κυβέρνηση, αυξάνονται οι ευκαιρίες συμμετοχής ξένων επενδυτών σε οικονομικούς τομείς προτεραιότητας.

Ο Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κ. Xi Jinping, παρουσίασε την Στρατηγική Αναζωογόνησης των Αγροτικών Περιοχών, κατά το 19ο Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος, το 2017. Η Στρατηγική περιλαμβάνει δύο μακροπρόθεσμους στόχους: α) την επίτευξη «αποφασιστικής προόδου της αναζωογόνησης των αγροτικών περιοχών», έως το 2035, και β) την «πλήρη αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών, με εύπορους αγρότες και ισχυρό αγροτικό τομέα», έως το 2050. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, δίνεται έμφαση σε πολιτικές, όπως η υιοθέτηση σύγχρονων αγροτικών πρακτικών από τους «μικρούς» αγρότες, η βελτίωση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των αγροτών, εν γένει, και η αντιστροφή της περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Τον Φεβρουάριο 2022, το Συμβούλιο του Κράτους και η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, δημοσίευσαν τον ετήσιο συναφή προγραμματισμό, ο οποίος κινείται γύρω από τρία (3) βασικά ζητήματα: α) αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, όπως η μεταχείριση γυναικών και παιδιών, β) διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και γ) αποτροπή οπισθοχωρήσεων σε ζητήματα καταπολέμησης της φτώχιας.

Η Στρατηγική για την Αναζωογόνηση των Αγροτικών Περιοχών συνδέεται στενά με την πολιτική της Κοινής Ευημερίας, η οποία στοχεύει στην επίτευξη ισότιμης ανάπτυξης και παροχής κοινωνικών αγαθών, καθώς επίσης και με την πρόθεση της Κίνας να εξαλείψει την απόλυτη φτώχια, κάτι το οποίο, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Xi, επετεύχθη το 2020.

Παρ’ ό,τι η Κίνα ισχυρίζεται ότι έχει εξαλείψει την απόλυτη φτώχια, η επίτευξη της βιωσιμότητας, εν προκειμένω, παραμένει αντικείμενο των δράσεων αναζωογόνησης των αγροτικών περιοχών. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την κινεζική κυβέρνηση, το όριο απόλυτης φτώχιας αντιστοιχεί σε ημερήσιο εισόδημα $ 1,69, σε αντίθεση με τον αντίστοιχο ορισμό της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο οποίος αναφέρεται σε ημερήσιο εισόδημα ύψους του $ 1,90. Σύμφωνα δε με τον Πρωθυπουργό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κ. Li Keqiang, ο αριθμός των Κινέζων πολιτών που αμείβονται με 1.000 RMB (~€ 145), μηνιαίως, κατά μέσον όρο, ανέρχεται σε περίπου 600 εκ.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι, ακόμα και εάν η Κίνα έχει επιτύχει να εξαλείψει την απόλυτη φτώχια, εξακολουθεί να υφίσταται σημαντική ανάγκη επίτευξης μιας βιώσιμης κατάστασης και στήριξης των εκατομμυρίων Κινέζων πολιτών, χαμηλού εισοδήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, οι απαιτούμενες επενδύσεις και τα συναφή κίνητρα που προβλέπει η Στρατηγική Αναζωογόνησης των Αγροτικών Περιοχών, δημιουργούν ευκαιρίες για την συμμετοχή ξένων επιχειρήσεων, οι οποίες θα συμβάλουν, με την σειρά τους, στην επίτευξη διάφορων στόχων της κινεζικής κυβέρνησης.

Μία από τις βασικές πτυχές της Στρατηγικής είναι η αναβάθμιση των αγροτικών τεχνολογιών και μηχανημάτων. Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπ’ όψιν σειρά πρόσφατων επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων, διάφοροι αναλυτές εκτιμούν ότι η αξία της κινεζικής αγροτικής ψηφιακής οικονομίας θα αυξηθεί από 600 δισ. RMB (~€ 86,5 δισ.), το 2021, σε 1,2 τρισ. (~€ 173,0 δισ.), το 2025.

Επίσης, στις αγροτικές περιοχές απαιτείται η χρήση πράσινων αγροτικών τεχνολογιών που να μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Υπενθυμίζεται ότι, η κινεζική κυβέρνηση έχει δεσμευθεί για κορύφωση των εκπομπών άνθρακα, πριν το 2030, και επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα, πριν το 2060. Δεδομένου ότι, η γεωργία αποτελεί έναν τομέα που συμβάλει σημαντικά στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και, παράλληλα, είναι πολύ ευάλωτος στην κλιματική αλλαγή, κατά την υιοθέτηση νέων αγροτικών τεχνολογιών στις αγροτικές περιοχές, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν και οι περιβαλλοντικές πτυχές αυτών.

Επίσης, η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί ένα από τα βασικά αντικείμενα του Κεντρικού Κειμένου υπ’ αριθμ. 1 του τρέχοντος έτους. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η Κίνα διαθέτει πληθυσμό 1,4 δισ. κατοίκων, η καταναλωτική ζήτηση των οποίων αυξάνεται συνεχώς, η επισιτιστική ασφάλεια έχει τεθεί, εδώ και καιρό, στο προσκήνιο της κεντρικής πολιτικής σκηνής της χώρας. Πρόσφατα δε προβλήματα όπως η Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων, οι διεθνείς εμπορικές διαμάχες και οι πλημμύρες, ανέδειξαν την αβεβαιότητα που επικρατεί στις προμήθειες τροφίμων.

Στο πλαίσιο αυτό, στο Κεντρικό Κείμενο υπ’ αριθμ. 1 δίδονται κατευθύνσεις για την αύξηση του όγκου της εθνικής παραγωγής βασικών καλλιεργειών. Τούτο δημιουργεί επενδυτικές/επιχειρηματικές ευκαιρίες για ξένες επιχειρήσεις, ως εξής: α) χρήση προϊόντων βιοτεχνολογίας, π.χ. σπόροι (αν και περίπλοκος, ο Νόμος Βιοασφάλειας της Κίνας επιτρέπει την συμμετοχή ξένων επιχειρήσεων) και β) διάνοιξη εμπορικών ευκαιριών, δεδομένου ότι η Κίνα επιθυμεί να διαφοροποιήσει την προμήθεια βασικών αγροτικών προϊόντων, όπως π.χ. οι καρποί σόγιας, προκειμένου να περιορίσει τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από την εξάρτησή της από μικρό αριθμό χωρών για συγκεκριμένα προϊόντα.

Τέλος, σε πολλές από τις αγροτικές περιοχές της Κίνας απαιτείται η υλοποίηση δράσεων αντιστροφής/αποκατάστασης της περιβαλλοντικής υποβάθμισης που υπέστησαν κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες ταχείας οικονομικής ανάπτυξης. Τα προβλήματα που χρήζουν αντιμετώπισης είναι πολλά και διάφορα, όπως π.χ. η ρύπανση των υδάτων, η αναζωογόνηση των εδαφών, η διαχείριση των απορριμμάτων και αντιμετώπιση μιας σειράς άλλων μορφών ρύπανσης. Συναφή προϊόντα που θα μπορούσαν να στηρίξουν τις κινεζικές προσπάθειες είναι συστήματα καθαρισμού υδάτων, τεχνολογίες ανακύκλωσης και προϊόντα αντιμετώπισης ρύπανσης εδαφών.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Εμπορίου των Η.Π.Α., η αξία της κινεζικής αγοράς περιβαλλοντικών τεχνολογιών υπερβαίνει τα $ 59 δισ. Επίσης, επειδή οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες συνδέονται με τις ανάγκες της κοινωνίας και απαιτούν την χρήση τεχνολογιών και εμπειριών του εξωτερικού, ο πρόσφατος Κατάλογος Οικονομικών Τομέων για την Προώθηση των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ενθαρρύνει την υλοποίηση επενδύσεων σε μια σειρά οικονομικών τομέων που συνδέονται με το περιβάλλον.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov