Facebook

Linkedin

header

Επενδυτικές ευκαιρίες στον κινεζικό τομέα ενέργειας υδρογόνου.
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΚΙΝΑ
Ημερομηνία: 06/04/2022
Σχετικός σύνδεσμος: https://www.china-briefing.com/news/chinas-hydrogen-energy-industry-government-policies-foreign-investment-outlook/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=CNweekly&pnespid=9.CSjNNJ8KbBpa_zvAT_uakJuk9N_y9yxlw1RhY97lGVa6eJlQfkLIf8PJvEifMULWzDBL4
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πεκίνου (Αρμοδιότητα και για Μογγολία)
Πηγή: Asia Briefing Business Operational Update
Κείμενο:

Η κινεζική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει τον τομέα παραγωγής ενέργειας από υδρογόνο, ως έναν από τους «οικονομικούς τομείς του μέλλοντος» και, στο πλαίσιο αυτό, δημοσίευσε προσφάτως τον σχεδιασμό της για την ανάπτυξη του τομέα, αλλά και για την διεύρυνση της χρήσης της ενέργειας υδρογόνου. Σημειώνεται ότι, ήδη, η Κίνα αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό υδρογόνου, παράγοντας περί τους 25 εκ. τόνους, ετησίως (25% της παγκόσμιας παραγωγής).

Η υπό κυβερνητική στήριξη ομάδα βιομηχανιών «Συμμαχία Υδρογόνου της Κίνας» προβλέπει ότι η ζήτηση υδρογόνου θα αγγίξει τους 35 εκ. τόνους, έως το 2030, οπότε και η ενέργεια υδρογόνου αναμένεται να καλύπτει τουλάχιστον το 5% του ενεργειακού μίγματος της χώρας. Τα ως άνω μεγέθη εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 60 εκ. τόνους και 10%, έως το 2050, και σε 100 εκ. τόνους και 20%, έως το 2060, ενώ η αξία της συνολικής παραγωγής του τομέα εκτιμάται ότι θα αγγίξει το 1 τρισ. RMB (~€ 145 δισ.), έως το 2025.

Παρά, όμως, τις εκτεταμένες επενδύσεις που υλοποιεί η Κίνα στην ενέργεια υδρογόνου, φαίνεται να μην έχει ακόμα διασφαλισθεί ότι τούτη θα αποτελέσει μία πράσινη μορφή ενέργειας, κατάλληλη για μαζική χρήση.

Η κινεζική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει σχέδια για την αύξηση της εθνικής παραγωγής υδρογόνου, ενώ παράλληλα επιθυμεί να αντιμετωπίσει την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης, εφαρμόζοντας πιο «πράσινες» τεχνολογίες παραγωγής. Η σημασία δε που αποδίδει η κινεζική ηγεσία στην ενέργεια υδρογόνου διαφαίνεται από το γεγονός ότι αναφέρεται πολλάκις στο 14ο Πενταετές Πρόγραμμα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το οποίο θέτει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, για την περίοδο 2021-2025.

Παράλληλα, η ανάπτυξη της βιομηχανίας υδρογόνου εντάσσεται στην ευρύτερη ενεργειακή στρατηγική της χώρας. Στις 22.2.2022, η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων και η Εθνική Διοίκηση Ενέργειας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας δημοσίευσαν, από κοινού, το «14ο Πενταετές Πρόγραμμα για την δημιουργία ενός Σύγχρονου Συστήματος Ενέργειας». Βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι η διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, η επιτάχυνση των προσπαθειών απεξάρτησης από τον άνθρακα και η υιοθέτηση πρακτικών αποδοτικότερης χρήσης της ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, το υδρογόνο εκτιμάται ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.

Πλην του σχεδιασμού περί αύξησης της παραγωγής ενέργειας υδρογόνου και διεύρυνσης της χρήσης αυτής, η κινεζική κυβέρνηση έχει, επίσης, δημοσιεύσει τον σχεδιασμό της για την ενθάρρυνση των βιομηχανικών εφαρμογών της ενέργειας που παράγεται από το υδρογόνο.

Ειδικότερα, στις 23.2.20222, τη Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας δημοσίευσε το «Μεσο- και Μακρο-Πρόθεσμο Πρόγραμμα για την Ανάπτυξη της Βιομηχανίας Ενέργειας από Υδρογόνο (2021-2035)», χαράσσοντας την εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη του τομέα, η οποία συμπληρώνει τον αντίστοιχο σχεδιασμό τοπικών κυβερνήσεων Επαρχιών ή διοικήσεων πόλεων. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα, η Κίνα θα πρέπει να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον για την ανάπτυξη της παραγωγής ενέργειας υδρογόνου, διαμορφώνοντας τα κατάλληλα συστήματα και πολιτικές, έως το 2025. Στην συνέχεια, η χώρα θα πρέπει να δημιουργήσει ένα βιομηχανικό σύστημα παραγωγής ενέργειας υδρογόνου, καθώς και ένα σύστημα χρήσης αυτής, συμπεριλαμβανομένων δικτύων μεταφοράς και εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

Πλην τούτων, η ενέργεια υδρογόνου συνδέεται και με τα σχέδια της Κίνας για μια σειρά άλλων βιομηχανικών τομέων, όπως π.χ. τα οχήματα νέων μορφών ενέργειας. Επί παραδείγματι, στο «Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Βιομηχανίας Οχημάτων Νέων Μορφών Ενέργειας» εκτιμάται ότι ο αριθμός των σταθμών ανεφοδιασμού υδρογόνου θα αυξηθεί από 72, στα μέσα του 2020, σε 2.000, το 2035, γεγονός που υποδεικνύει την στενή σχέση μεταξύ της ανάπτυξης της ενέργειας υδρογόνου και των οχημάτων νέων μορφών ενέργειας.

Εκ των ανωτέρω, προκύπτει ότι, ο κινεζικός τομέας πράσινης ενέργειας προσφέρει σημαντικές, αλλά συχνά δύσκολα εκμεταλλεύσιμες επενδυτικές ευκαιρίες. Όντως, η Κίνα έχει φιλόδοξα σχέδια για την απεξάρτησή της από τον άνθρακα και την ανάδειξή της σε ηγετική θέση, παγκοσμίως, όσον αφορά στις πράσινες τεχνολογίες, γεγονός που απαιτεί την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων και, συνεπώς, την παροχή αντίστοιχων κινήτρων για την ανάπτυξη των συναφών βιομηχανιών. Όμως, είναι γνωστό ότι, ο κινεζικός τομέας ενέργειας κυριαρχείται, παραδοσιακά, από κρατικής ιδιοκτησίας επιχειρήσεις. Παράλληλα, μεγάλος αριθμός κινεζικών επιχειρήσεων λαμβάνουν επιδοτήσεις που αποδυναμώνουν τον ανταγωνισμό ξένων εταιρειών, ενώ οι στόχοι της κυβέρνησης για την επίτευξη ενεργειακής ασφάλειας ενδεχομένως να αυξάνουν τον σκεπτικισμό περί εξάρτησης από ξένους προμηθευτές.

Πλην της παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας υδρογόνου, αρκετές επενδυτικές ευκαιρίες παρουσιάζονται και στους τομείς των εφαρμογών αυτής, όπως π.χ. τα στοιχεία υδρογόνου. Συναφώς σημειώνεται ότι, το 2020, η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία «Toyota» σχημάτισε κοινοπραξία με την κινεζική επιχείρηση παραγωγής στοιχείων υδρογόνου «Beijing SinoHytec», με στόχο την παραγωγή στοιχείων υδρογόνου για την κινεζική αγορά.

Δεδομένων των προκλήσεων του κινεζικού τομέα ενέργειας υδρογόνου, οι ξένοι επενδυτές θα πρέπει να ακολουθήσουν στρατηγική προσέγγιση, κατά την είσοδό της στην κινεζική αγορά, όπως π.χ. η συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις, προκειμένου να κερδίσουν το επιθυμητό μερίδιο αγοράς. Όπως και σε άλλους τομείς όπου η Κίνα επιθυμεί να υιοθετεί προηγμένες τεχνολογίες, οι ξένες επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρήσουν μια ευαίσθητη ισορροπία, ικανοποιώντας την υψηλή ζήτηση για προηγμένες τεχνολογίες και τεχνογνωσία, προστατεύοντας, όμως, παράλληλα, την διανοητική τους ιδιοκτησία και την θέση τους στην αγορά. Συνεπώς, η ενδελεχής διερεύνηση των πιθανών συνεργατών και η χάραξη μιας προ-επενδυτικής στρατηγικής έχουν ιδιαίτερη σημασία.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov