Facebook

Linkedin

header

Ενδιαφέρον για εξαγορά κυπριακών τραπεζών
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΚΥΠΡΟΣ
Ημερομηνία: 03/10/2022
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Λευκωσίας
Κείμενο:

            Τους τελευταίους μήνες έχει αναθερμανθεί το ενδιαφέρον για την εξαγορά κυπριακών τραπεζών (Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα). Το ενδιαφέρον αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι κυπριακές τράπεζες ενισχύθηκαν κεφαλαιακά, καθάρισαν τον ισολογισμό τους από προβληματικά δάνεια και ενδυνάμωσαν την οργανική της κερδοφορία.

            Σχετικά με την Τράπεζα Κύπρου στο προσκήνιο βρέθηκε ο αμερικανικός όμιλος ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων Lone Star Funds, ο οποίος ενδιαφέρθηκε για εξαγορά της Τράπεζας Κύπρου συνολικά τρεις φορές από τον Μάιο τ.ε. Ωστόσο, η διοίκηση της Τράπεζας απέρριψε και τις τρεις προτάσεις της Lone Star Funds. Πρόκειται για τρεις εθελοντικές, υπό όρους, μη δεσμευτικές προσφορές της Lone Star αναφορικά με πιθανή προσφορά σε μετρητά για το σύνολο του εκδομένου, και αυτού που θα εκδοθεί, μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

            Συγκεκριμένα η Τράπεζα Κύπρου μέσω χρηματιστηριακών ανακοινώσεων αναφερόμενη στους λόγους απόρριψης των προτάσεων της Lone Star Funds, υπογράμμισε ότι «το ΔΣ της Τράπεζας μετά από προσεκτική εξέταση, μαζί με τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους του, κατέληξε ότι αυτή αποτιμά, ουσιαστικά, πιο χαμηλά την αξία της τράπεζας και τις μελλοντικές της προοπτικές και ότι δεν ήταν προς το συμφέρον, τόσο της ίδιας και των μετόχων της, όσο και των άλλων ενδιαφερομένων μερών». Το Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει πεπεισμένο για την ικανότητά του Συγκροτήματος να υλοποιήσει τους στρατηγικούς του στόχους, παρέχοντας ισχυρές αποδόσεις στους μετόχους, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Τραπεζικοί κύκλοι της Τράπεζας Κύπρου εξηγούν ότι, πέραν του ότι η πρόταση του αμερικανικού επενδυτικού ομίλου αποτιμά ουσιαστικά πιο χαμηλά την αξία και τις προοπτικές της εταιρίας, δεν λαμβάνει υπόψιν την πολυπλοκότητα της υλοποίησης εξαγοράς της Τράπεζας Κύπρου, δεδομένης της στρατηγικής σημασίας της Τράπεζας Κύπρου για την Κύπρο. Οι μελλοντικές προοπτικές της τράπεζας είναι ιδιαίτερα ευοίωνες και ο Όμιλος της Τράπεζας Κύπρου παραμένει δεσμευμένος στην επίτευξη της στρατηγικής του, ώστε να καταστεί το ισχυρότερο, ασφαλέστερο και αποδοτικότερο πιστωτικό ίδρυμα της χώρας, ικανό να στηρίξει την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Η Τράπεζα Κύπρου αναθεώρησε τους μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς της στόχους τον Φεβρουάριο τ.ε. και αναβάθμισε τις προσδοκίες της τον Μάιο τ.ε., που περιλαμβάνουν επίτευξη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) πάνω από 10% το 2024, θέτοντας έτσι τις βάσεις για διανομή μερίσματος από το 2023, αναλόγως επίδοσης και κατόπιν, βεβαίως, των απαραίτητων εγκρίσεων.

            Υπενθυμίζουμε ότι η Τράπεζα Κύπρου αποτελεί τον μεγαλύτερο πιστωτή στο νησί, με αποτέλεσμα η οποιαδήποτε προσπάθεια εξαγοράς της θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την κυπριακή οικονομία, ενώ δυσπιστία φαίνεται ότι προκάλεσε και το γεγονός ότι δεν πρόκειται για τράπεζα αλλά για επενδυτικό όμιλο. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και νομοσχέδιο που προετοιμάζει η κυβέρνηση και το οποίο στηρίζεται σε ευρωπαϊκό κανονισμό του 2019 για το πλαίσιο των άμεσων ξένων επενδύσεων, που θα επιτρέπει στον Υπουργό Οικονομικών ως αρμόδια αρχή να ασκεί βέτο σε κινήσεις εξαγοράς σε τομείς, οι οποίοι είναι κρίσιμοι για την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο συγκεκριμένος κανονισμός παρέχει τη νομική βάση και το πλαίσιο για τα κράτη μέλη να ελέγχουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις για λόγους ασφαλείας και δημόσιας τάξης. Με βάση το νομοσχέδιο, ο υπουργός Οικονομικών ως αρμόδια αρχή δύναται να ελέγξει κατά πόσο μία άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανό να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνεκτιμώντας μία σειρά παραγόντων όπως π.χ. κατά πόσο η επιχείρηση, στην οποία προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση, δραστηριοποιείται σε ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα, ο οποίος αφορά σε υποδομές ζωτικής σημασίας (critical infrastructure) ή τις πιθανές συνέπειες της άμεσης ξένης επένδυσης, όσον αφορά στην πρόσβαση σε πληροφορίες ευαίσθητου χαρακτήρα.

            Η Lone Star Funds, πάντως, δεν υπέβαλε νέα προσφορά εξαγοράς. Συγκεκριμένα, με ανάρτηση ανακοίνωσης της στο χρηματιστήριο του Λονδίνου (27.9.22) ανέφερε ότι δεν υπάρχει πρόθεση δήλωσης νέας προσφοράς για εξαγορά της Bank of Cyprus Holdings ("Τράπεζα Κύπρου"). Διατηρεί όμως το δικαίωμα να επανέλθει με πρόταση της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει των θεσμοθετημένων όρων εξαγοράς του ισχύοντος τραπεζικού δικαίου.

            Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι τον Ιούνιο τ.ε., κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του α΄ τριμήνου 2022 της Τράπεζας Κύπρου, φημολογείτο και η εξαγορά της από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία όμως διέψευσε επίσημα το σενάριο εξαγοράς της πρώτης συστημικής κυπριακής τράπεζας.

            Σχετικά με την Ελληνική Τράπεζα το ενδιαφέρον, προκύπτει από την Eurobank. Πέραν των συζητήσεων, που συντηρούν το θέμα, βρίσκεται το γεγονός ότι ο ελληνικός όμιλος είναι μέτοχος στην Ελληνική Τράπεζα. Η περίπτωση Ελληνικής και Eurobank είναι πιο εύκολη περίπτωση, καθώς ο ενδιαφερόμενος αγοραστής είναι τράπεζα, προέρχεται από κράτος μέλος της Ε.Ε. και εποπτεύεται από την ΕΚΤ.

            Η Eurobank τον Ιούλιο του 2021 σύνηψε σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών με τη Third Point Hellenic Recovery Fund, για την εξαγορά επιπλέον ποσοστού 2,7%, με τη συμμετοχή της να ανέρχεται πλέον στο 12,6%. Στην ανακοίνωση, ο ελληνικός όμιλος είχε αναφέρει, ένα χρόνο πριν, ότι «η Ελληνική Τράπεζα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, που δραστηριοποιείται στην τραπεζική ιδιωτών και επιχειρήσεων και στη διεθνή τραπεζική. Η επένδυση αυτή είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του ομίλου Eurobank να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του σε όλες τις βασικές αγορές στις οποίες διατηρεί στρατηγικό ενδιαφέρον. Έχοντας πολύ καλή γνώση της εγχώριας αγοράς, μέσω της κατά 100% θυγατρικής Eurobank Κύπρου και λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές προοπτικές της κυπριακής οικονομίας, η Eurobank πιστεύει ότι η Ελληνική Τράπεζα, με τη διοίκηση, την κεφαλαιακή δομή και την πελατειακή της βάση, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, ώστε να επωφεληθεί από τις προοπτικές που υπάρχουν. Σε αυτό το πλαίσιο, η Eurobank προσβλέπει σε στενή συνεργασία με τους υπόλοιπους μετόχους και το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας και δεσμεύεται να συνεισφέρει θετικά και εποικοδομητικά προς αυτή την κατεύθυνση».

            Πριν από δυο μήνες περίπου, στον τραπεζικό χώρο φημολογείτο ότι η διοίκηση της Eurobank ήταν σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Wargaming Group Limited, τον δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχο της Ελληνικής Τράπεζας, με ποσοστό 20,2%, ο οποίος φέρεται να θέλει να αποχωρήσει από την τραπεζική επένδυση. Η φήμη δεν έχει διαψευσθεί ή επιβεβαιωθεί προς το παρόν από καμία πλευρά. Εάν πάντως η Eurobank αποκτήσει το 20,2% της Wargaming, θα έχει τον έλεγχο του 32,8% της Ελληνικής Τράπεζας και κατ΄ ουσίαν θα είναι ο βασικός στρατηγικός επενδυτής. Ωστόσο, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, αν το ποσοστό ξεπεράσει το 30% θα πρέπει να υποβάλει δημόσια πρόταση προς όλους τους μετόχους.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov