Facebook

Linkedin

header

Οικονομικές εξελίξεις στην Κίνα – Οκτώβριος-Νοέμβριος 2022
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΚΙΝΑ
Ημερομηνία: 27/11/2022
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πεκίνου (Αρμοδιότητα και για Μογγολία)
Πηγή: China Policy
Κείμενο:
  • Τον Οκτώβριο 2022, σημειώθηκε οριακή κάμψη της αξίας των κινεζικών εξαγωγών (-0,3%), καθώς η παγκόσμια ζήτηση εξακολουθεί να εξασθενεί. Μάλιστα, εάν ληφθεί υπ’ όψιν η πολύ υψηλή τιμή βάσης, το 2021, γίνεται καλύτερα κατανοητό το πραγματικό μέγεθος της κάμψης. Παράλληλα, επιβραδύνθηκε και η αύξηση της αξία των κινεζικών εισαγωγών (μόλις 0,7%), καθώς αφενός δεν φαίνεται να ανακάμπτει η εσωτερική ζήτηση, αφετέρου η πτώση των τιμών των εισαγόμενων προϊόντων συμβάλει αρνητικά στην αύξηση της αξίας των εισαγωγών.

 

  • Πλην τούτων, η κινεζική αγορά διεθνών μεταφορών εξακολουθεί να κινείται καθοδικά, καθώς μειωθεί σημαντικά η ζήτηση εμπορευματοκιβωτίων. Μάλιστα, η «COSCO Shipping», μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του τομέα, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προβεί σε σημαντικές επενδύσεις για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων και πράσινων εφοδιαστικών αλυσίδων, προκειμένου να ηγηθεί του μετασχηματισμού του τομέα.

 

  • Σύμφωνα με το σχέδιο της αναθεώρησης του κινεζικού Νόμου περί Νομοθεσίας, ο οποίος καλείται και «ο Νόμος των Νόμων», η εφεξής νομοθεσία της χώρας δεν θα επικεντρώνεται αποκλειστικά και μόνο στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά θα συνυπολογίζει ζητήματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος και η πολιτική συμπεριφορά. Παράλληλα, το σχέδιο της αναθεώρησης του Νόμου περί Διοικητικής Επανεξέτασης δίδει την αρμοδιότητα της διοικητικής επανεξέτασης στα νομοθετικά σώματα κάθε επιπέδου και όχι στις κεντρικές κρατικές υπηρεσίας.

 

  • Ο προσφάτων αναθεωρηθείς Κτηνοτροφικός Νόμος της χώρας στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του τομέα, μέσα επιπλέον επενδύσεων στην εκτροφή ζώων, τον επιδημιολογικό έλεγχο και την ανακύκλωση της κοπριάς. Επίσης, νέες διατάξεις περί ποιμενικών καλλιεργειών και σφαγείων συμπληρώνουν τα ρυθμιστικά κενά στην εφοδιαστική αλυσίδα. Παράλληλα, η πρόσφατη έγκριση των κινεζικών εισαγωγών αραβόσιτου και σογιάλευρου προέλευσης Βραζιλίας σηματοδοτεί την διεύρυνση της βραζιλιάνικης παρουσίας στην αγορά σιτηρών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

 

  • Παράλληλα με την αρνητική πορεία των κινεζικών εισαγωγών και εξαγωγών, η πορεία των λιανικών πωλήσεων συνέβαλε, επίσης, στην διαμόρφωση αρνητικής εικόνας, τον Οκτωβρίου 2022. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ισχυρότερα μέτρα για την διευθέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας. Οι Τράπεζες πιέσθηκαν προς την κατεύθυνση της χορήγησης χρηματοδοτήσεων και της αναστολής πληρωμών των χρεών. Μάλιστα, σε ορισμένες από τις ως άνω επιχειρήσεις επετράπη η χρήση έως και του 30% των υπό μεσεγγύηση τραπεζικών τους λογαριασμών για «μη κατασκευαστικούς σκοπούς», όπως π.χ. για την αποπληρωμή χρεών. Προφανώς, είναι αμφίβολο εάν τα ανωτέρω βήματα θα μπορέσουν να διευθετήσουν την κρίση στον κινεζικό τομέα ακίνητης περιουσίας, παρά ταύτα διαφαίνεται η βούληση της κινεζικής κυβέρνησης να αμβλύνει και να εξισορροπήσει την κατάσταση.

 

  • Η κινεζική κυβέρνηση θεωρεί ότι τα προσεχή 2-5 έτη αποτελούν παράθυρο ευκαιρίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογιών Πληροφορικής της χώρας δημοσίευσε Σχέδιο Δράσης για την Εικονική Πραγματικότητα και την Ενσωμάτωση Συναφών Εφαρμογών στην Βιομηχανία, για την περίοδο 2022-2026. Το ως άνω κείμενο αποτελεί, ουσιαστικά, την πρώτη κινεζική προσπάθεια ανάπτυξης ενός «μετασύμπαντος», σε εθνικό επίπεδο, καθώς περιλαμβάνει προβλέψεις για την ανάπτυξη βασικών συναφών τεχνολογιών, όπως οι εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, καθώς και οι τεχνολογίες ενισχυμένης και μικτής πραγματικότητας.

 

  • Στο διεθνές προσκήνιο, κατά την 27η Συνάντηση των Μερών της Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (Sharm El-Sheikh, 6-18.11.2022), οι κινεζικές πιέσεις για την δημιουργία ενός Ταμείου Απωλειών και Ζημιών για τις Αναπτυσσόμενες Χώρες απεδείχθησαν επιτυχείς, παρά το γεγονός, βέβαια, ότι η Κίνα δεν υποχρεούται να συμβάλει στην χρηματοδότησή του. Παράλληλα, σύμφωνα με το συναφές νομοσχέδιο, οι νέοι δείκτες αναφοράς εντάσεως άνθρακα για την εσωτερική αγορά άνθρακα της χώρας, φαίνεται να περιορίζουν έως και 11% τα δικαιώματα εκπομπών των κινεζικών βιομηχανιών.
exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov