Facebook

Linkedin

header

Διοργάνωση Συνεδρίου για τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό στον τομέα του Τουρισμού» - Σόφια 25/10 τ.ε.
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Ημερομηνία: 25/10/2022
Συναπτόμενο αρχείο: Φωτογραφίες Συνέδριο για Ψηφιοποίηση στον Τουρισμό bg.docx
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σόφιας
Πηγή: Γραφειο ΟΕΥ Σόφιας
Κείμενο:

Διοργάνωση Συνεδρίου για τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό στον τομέα του Τουρισμού» - Σόφια 25/10 τ.ε.

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 25 Οκτωβρίου τ.ε. στο κεντρικό ξενοδοχείο της Σόφιας “Grand Hotel Millennium Sofia” το εν θέματι Συνέδριο. Διοργανώθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού της Βουλγαρίας, υπό την αιγίδα του Β/ΠτΔ κ. Rumen Radev. Η διοργάνωση της εκδήλωσης εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής της ΕΕ για την Περιφέρεια του Δούναβη (EUSDR), Πρόγραμμα INTERREG “Danube Transnational Programme”, Θεματική Προτεραιότητα 3 «Πολιτισμός και Τουρισμός», όπου η Βουλγαρία αποτελεί συντονίστρια χώρα μαζί με την Ρουμανία. Στην εκδήλωση συμμετείχε και η χώρα μας με εκπροσώπηση από το Υπουργείο Τουρισμού. Ειδικότερα, η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής, Δρ. Παναγιώτα Διονυσοπούλου, πραγματοποίησε ολιγόλεπτη παρουσίαση Powerpoint με αντικείμενο τις τρέχουσες και μελλοντικές προτεραιότητες της τουριστικής πολιτικής της χώρας μας. Ειδικότερη αναφορά έγινε στο «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης» και τις προτεραιότητες που αυτό θέτει αναφορικά με τον «ψηφιακό μετασχηματισμό» και την «πράσινη μετάβαση» σε ένα νέο τουριστικό μοντέλο. Επισυνάπτονται για ενημέρωσή σας, τόσο η παρουσίαση της Δρ. Διονυσοπούλου στο Συνέδριο όσο και η αναλυτική ημερήσια διάταξη της εκδήλωσης.

            Τις εργασίες του Συνεδρίου εγκαινίασε ο Β/υπηρεσιακός Υπουργός Τουρισμού, κ. Ilin Dimitrov, ο οποίος τόνισε εμφατικά ότι “Η ψηφιοποίηση στην σημερινή συγκυρία αποτελεί μια μη αναστρέψιμη διαδικασία εκσυγχρονισμού του κλάδου του τουρισμού. Επιπλέον, η ψηφιοποίηση ως διαδικασία προσφέρει νέες δυνατότητες για βελτιστοποίηση διαδικασιών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην τουριστική βιομηχανία”. Συμπλήρωσε ότι οι χώρες της περιοχής (ΝΑ Ευρώπη) διαθέτουν το όραμα, τις ιδέες, τους ειδικούς και τις καινοτομίες που θα επιτρέψουν τον μετασχηματισμό του τουριστικού προϊόντος εν όψει της νέας ψηφιακής εποχής. Οι νέες καινοτόμες ιδέες και τεχνολογίες θα υλοποιηθούν με επιτυχία από τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των καταναλωτών τουριστικών υπηρεσιών. Οι χώρες της περιοχής του Δούναβη και των Βαλκανίων οι οποίες συμμετέχουν στο υλοποιούμενο Πρόγραμμα βρίσκονται στην πρωτοπορία της διαδικασίας ψηφιακού μετασχηματισμού των τουριστικών υπηρεσιών, αξιοποιώντας στο έπακρον το απαράμιλλο φυσικό κάλλος αυτής της περιοχής, την μεγάλη της πολιτιστική και τουριστική παράδοση και το πολύ καλά καταρτισμένο και «ψηφιακά εγγράμματο» ανθρώπινο δυναμικό που δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής τουριστικών υπηρεσιών.

            Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την συνεισφορά της Βουλγαρίας στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού τομέα προς την κατεύθυνση της «ψηφιοποίησης», ο Β/Υπουργός και ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Θεωρήσεων του Β/Υπουργείου Τουρισμού, κ. Georgi Alipiev, αναφέρθηκαν σε μια καινοτομία που αναπτύσσει το Υπουργείο τους κατά την τρέχουσα περίοδο, με σκοπό την προβολή της χώρας τους ως ελκυστικού προορισμού διάρκειας ολόκληρου του έτους (All Year Round tourism destination). Η καινοτομία αυτή είναι η ανάπτυξη ενιαίου ψηφιακού οδηγού (single digital guide) και εικονικού τουριστικού χάρτη (virtual map) της Βουλγαρίας, οι οποίοι συγκεντρώνουν σε ένα ενιαίο πλαίσιο διαφορετικά στοιχεία των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων - όπως πολιτιστικές διαδρομές, δρόμους του κρασιού και πολιτιστικών εκδηλώσεων (festivals), αναπτυσσόμενων τοπικών αγροτικών κοινοτήτων, σημαντικών δρυμών και φυσικών οικοτόπων (π.χ. δίκτυο NATURA 2000), οροσήμων πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, περιοχών με ιαματικές πηγές κλπ., οι οποίες ενδιαφέρουν κάθε δυνητικό επισκέπτη της χώρας[1]. Αξίζει να επισημανθεί από πλευράς μας σε αυτό το σημείο ότι, στην παρέμβασή του ο κ. Alipiev τόνισε ότι, στην προσπάθεια για περαιτέρω ανάπτυξη σύγχρονων και αποδοτικών τουριστικών υπηρεσιών, το Β/Υπουργείο Τουρισμού προσβλέπει στην συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής που διαθέτουν μεγάλη και μακρόχρονη εμπειρία στην ανάπτυξη του τουριστικού τομέα, αναφέροντας ως χώρα-υπόδειγμα την Ελλάδα από την οποία η Βουλγαρία μπορεί να διδαχθεί πολλά. Σημειώνουμε συναφώς, πάγιο και ρητώς εκφρασθέν - κατά καιρούς - προς στελέχη Πρεσβείας μας ενδιαφέρον της Βουλγαρίας όπως ιδρύσει στο άμεσο μέλλον φορέα αντίστοιχο του δικού μας «Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» (ΕΟΤ), γεγονός το οποίο δύναται να αξιοποιηθεί από πλευράς μας στο μέλλον σε όρους παροχής τεχνογνωσίας προς την β/πλευρά.

            Στο πλαίσιο των ειδικών panels που ακολούθησαν το άνοιγμα της εκδήλωσης από τον Β/Υπουργό, συζητήθηκαν διάφορα ζητήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας στη σύγχρονη συγκυρία. Το γενικό μήνυμα που «εξέπεμψε» η εκδήλωση είναι ότι το σύγχρονο περιβάλλον εντός του οποίου καλείται να «μετασχηματισθεί» η τουριστική βιομηχανία είναι ένα «μεταβατικό περιβάλλον κρίσης», το οποίο παρουσιάζει σοβαρές προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης. Η τουριστική βιομηχανία, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική για την οικονομία της Ευρώπης και του πλανήτη, υφίσταται δυναμικό μετασχηματισμό και αλλαγές που επιταχύνθηκαν από αρκετές κρίσεις μεγάλης κλίμακας της προηγούμενης περιόδου (πανδημία, ουκρανικό, μεταναστευτικό, εφοδιαστική αλυσίδα, ενεργειακή κρίση) με αντίκτυπο στην περιοχή μας, με κυριότερη αυτονόητα αυτήν της πανδημίας του “COVID-19”. Η πανδημία άλλαξε ριζικά τις προτεραιότητες της τουριστικής βιομηχανίας, τον τρόπο λειτουργίας των τουριστικών μονάδων, το μοντέλο επιχειρηματικής δραστηριότητας, τις προτεραιότητες της τουριστικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών κλπ. Πιο σημαντικό όλων, η κρίση της πανδημίας κατέστησε την ανάγκη της «ψηφιοποίησης» εκ των ων ουκ άνευ όρο για την από τούδε και στο εξής προσαρμογή της τουριστικής βιομηχανίας στις νέες συνθήκες, με αποτέλεσμα οι χώρες οι οποίες θα υστερήσουν (laggards) στη διαδικασία «ψηφιοποίησης», να αντιμετωπίσουν άμεσα σημαντικό «ανταγωνιστικό μειονέκτημα» σε σχέση με την γενικότερη τάση παγκοσμίως.

Καθώς η παγκόσμια τουριστική βιομηχανία εισέρχεται σταδιακά σε μια νέα φάση «κανονικότητας» με την πρόοδο στους εμβολιασμούς και την ύφεση της «θνησιμότητας» του κορωναϊού, η εμπιστοσύνη των ταξιδιωτών επανέρχεται και το ενδιαφέρον για νέες και πιο σύγχρονες τουριστικές υπηρεσίες αυξάνεται διαρκώς. Σύμφωνα με στοιχεία μιας από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διαδικτυακών κρατήσεων τουριστικών υπηρεσιών παγκοσμίως (Expedia Inc.) που συμμετείχε στο Συνέδριο, από το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους και μετά παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον, πέραν των γνωστών και καθιερωμένων πρό-πανδημίας προορισμών και για άλλους λιγότερο γνωστούς προορισμούς οι οποίοι δύνανται να προσφέρουν διαφορετική τουριστική εμπειρία στον ταξιδιώτη. Ως ένα τέτοιο παράδειγμα αναφέρθηκε από την κα Evelina Hederer (Director of Business Development EMEA, Expedia Inc.) η Βουλγαρία, με την χώρα να σημειώνει φέτος (2022) αύξηση σε «αναζητήσεις για προορισμούς»  της τάξεως του 140% σε σύγκριση με πέρυσι. Ποσοστό άνω του 50% των ταξιδιωτών από την Ευρώπη επιθυμούν πλέον να επισκεφθούν ελάχιστα γνωστά μέχρι σήμερα μέρη, γεγονός που αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για χώρες όπως η Βουλγαρία να προσελκύσουν όλο και περισσότερους τουρίστες τα επόμενα έτη.

            Στο panel με τίτλο “The Future Tourism Product of the Balkans and the Danube Region”, εκπρόσωποι από τις συμμετέχουσες χώρες και Οργανισμούς (ΟΣΕΠ - BSEC) στο Πρόγραμμα, αναφέρθηκαν στις προτεραιότητες των χωρών τους για την μελλοντική ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στις χώρες τους. Κοινή συνισταμένη όλων των παρουσιάσεων ήταν η κατεύθυνση την οποία οφείλει να ακολουθήσει εφεξής ο τουριστικός τομέας στην περιφέρειά μας, με όχημα: α) τις ανάγκες ψηφιοποίησης των διαδικασιών, β) την ανταπόκριση στη νέα ζήτηση για ολοένα και πιο εξειδικευμένες και έξυπνες τουριστικές υπηρεσίες και γ) την ανάπτυξη νέων εργαλείων marketing και προώθησης του τουριστικού τομέα που θα ανταποκρίνονται στις νέες προσδοκίες των καταναλωτών τουριστικών υπηρεσιών. Με την αξιοποίηση του τρίπτυχου “ΨηφιοποίησηMarketingΠροσφορά” σύγχρονων τουριστικών υπηρεσιών, οι χώρες της περιφέρειας που καλύπτει το Πρόγραμμα θα μπορούν στο μέλλον να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις παγκοσμίως γνωστούς και καθιερωμένους τουριστικούς προορισμούς και να αυξήσουν το μερίδιό τους σε όρους προσέλκυσης τουριστών, όχι μόνο από την Ευρώπη αλλά και από άλλες περιοχές του πλανήτη.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από την παρουσίαση εκ μέρους ομάδας από το Πανεπιστήμιο του Burgas (Prof. Dr. Asen Zlatarov) των ρομπότ που θα μπορούν να υποστηρίζουν όλο και περισσότερο την εργασία στον τουριστικό κλάδο στο μέλλον. Έκλεισε δε με την παράθεση δείπνου προς τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση εκ μέρους της Β/Υφυπουργού Τουρισμού της υπηρεσιακής β/κυβέρνησης, κας. Mariela Modeva.

Από πλευράς μας, θα θέλαμε να επισημάνουμε το γεγονός ότι στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις μας με τον Β/υπηρεσιακό Υπουργό Τουρισμού, κ. Ilin Dimitrov, και με την Β/υπηρεσιακή Υφυπουργό Τουρισμού, κα. Dr. Mariela Modeva, στο πλαίσιο του εν λόγω Συνεδρίου, διαπιστώθηκε για ακόμη μια φορά το υψηλότατο επίπεδο των διμερών μας σχέσεων, η προσδοκία για ακόμη στενότερη συνεργασία στον τουριστικό τομέα και φυσικά η περαιτέρω θεσμική διασύνδεση μεταξύ των δύο χωρών.

 

[1] Βλέπε αναλυτικότερα, ακόλουθη ιστοσελίδα την οποία διαχειρίζεται το Β/υπουργείο Τουρισμού: [https://bulgariatravel.org/]

[2] Γραφείο ΕΟΤ Βουκουρεστίου, υπεύθυνου και για την αγορά της Βουλγαρίας

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov