header

Μελέτη Κέντρου Επιχειρήσεων Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πεκίνο, σχετικά με τις Πωλήσεις μέσω Διασυνοριακού Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κίνα
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΚΙΝΑ
Ημερομηνία: 08/05/2023
Σχετικός σύνδεσμος: file://///192.168.1.2/e/Group%20GR/ARCHEIO%202023/2299%20%CE%86%CE%BB%CE%BB%CE%B1%20%CE%98%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8E%CE%BD/2299_958%20Selling-to-Chin
Συναπτόμενο αρχείο: 2299_958 Selling-to-China-via-Cross-Border-E-Commerce-March-2023-Report cn.pdf
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πεκίνου (Αρμοδιότητα και για Μογγολία)
Πηγή: Κέντρο Επιχειρήσεων Μικρού & Μεσαίου Μεγλέθους
Κείμενο:

Η δημοφιλία των ψηφιακών τεχνολογιών και των διαύλων ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κίνα δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, οι δίαυλοι διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελούν ενδιαφέροντα εργαλεία, τόσο για την επίτευξη αρχικής εισόδου στην κινεζική αγορά, όσο και για την άντληση πληροφοριών ανατροφοδότησης (feedback) από τους Κινέζους καταναλωτές. Η ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου οφείλεται στην εφαρμογή μιας σειράς πολιτικών που επιτρέπουν και στηρίζουν τις διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές αγαθών, χωρίς την ανάγκη ολοκλήρωσης των υψηλού κόστους και χρονοβόρων διαδικασιών καταχώρισης των προϊόντων ή/και ενδεχόμενων εργαστηριακών δοκιμών, αλλά και χωρίς την ανάγκη τροποποίησης της συσκευασίας των προϊόντων. Σημαντικοί παράγοντες που συνέβαλλαν, επίσης, στην ανάπτυξη του τομέα ήταν η αποτελεσματικότητα των κινεζικών υπηρεσιών διαχείρισης εμπορευματικών μεταφορών και κατ’ οίκον διανομής αγαθών, αλλά και η δυνατότητα εστίασης σε διαφορετικές ομάδες-στόχους, εντός της ίδιας πλατφόρμας διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο επιτρέπει την πώληση ενός προϊόντος στην Κίνα με μικρότερο ύψος αρχικής επένδυσης και με χαμηλότερο επίπεδο δέσμευσης. Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται ο αριθμός των περίπλοκων απαιτήσεων που καλούνται να ικανοποιήσουν οι επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τις προσπάθειες εισόδου τους στην κινεζική αγορά. Οι αναγνωρισμένες κινεζικές πλατφόρμες διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και διάφορες εταιρείες παροχής υπηρεσιών επιχειρηματικού συμβούλου, προσφέρουν διάφορες λύσεις και μοντέλα για τις αλλοδαπές εταιρείες, όπως:

  • Ίδρυση ηλεκτρονικών «Επώνυμων Καταστημάτων» («Flagship Stores») από τις ίδιες τις εταιρείες ή από τους εγκεκριμένους αντιπροσώπους τους.
  • Διάθεση των προϊόντων τους μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων τρίτων, οι οποίοι προσφέρουν συναφή προϊόντα διάφορων επιχειρήσεων στους Κινέζους καταναλωτές.
  • Πραγματοποίηση απευθείας πωλήσεων αγαθών σε μια πλατφόρμα διασυνοριακού εμπορίου, η οποία, εν συνεχεία, προβαίνει ανεξάρτητα σε τιμολόγηση των προϊόντων και στην χάραξη συναφών στρατηγικών προώθησης.

Η συνημμένη Μελέτη περιγράφει όλα τα ανωτέρω μοντέλα, καθώς επίσης και τις αντίστοιχες δυνατότητες που παρέχονται σε επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο για να δημιουργήσουν, αλλά και για να αναπτύξουν τα δικά τους καταστήματα διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια γενική περιγραφή της κινεζικής αγοράς διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου, όπου παρουσιάζονται οι βασικότερες διαφορές του με το γενικό εμπόριο και με το παραδοσιακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Επίσης, παρουσιάζονται αριθμητικά δεδομένα που αφορούν στις πωλήσεις και στα μερίδια αγοράς μεγάλων πλατφορμών διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου ενώ, παράλληλα, εξετάζεται το συναφές νομικό περιβάλλον, όσον αφορά στην φορολογία και στην νομική εκπροσώπηση των επιχειρήσεων.

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται τα ειδικά χαρακτηριστικά, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου της Κίνας, ήτοι τις: «Tmall Global», «JD worldwide», «Kaola», «Xiaohongshu» και «WeChat». Επίσης παρουσιάζονται ορισμένες απόψεις σχετικά με τις δυνατότητες πραγματοποίησης πωλήσεων μέσω ιδιόκτητων δικτυακών τόπων, έναντι μέσω των ανωτέρω πλατφορμών.

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη περιγραφή των πιο κοινών τρόπων και εργαλείων λειτουργίας και ανάπτυξης καταστημάτων διασυνοριακού εμπορίου στην Κίνα, με ιδιαίτερη έμφαση στα εργαλεία marketing, στην εξυπηρέτηση των πελατών, στην διαχείριση των εμπορευματικών μεταφορών και στην προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας.

Την μελέτη συμπληρώνουν τέσσερις (4) περιπτωσιολογικές μελέτες (case study), οι οποίες αφορούν στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών επιχειρηματικού συμβούλου «Digiant Global», «Adiacent International», «Horsten International», «RedFern Digital». Οι ως άνω μελέτες προέκυψαν μέσω προσωπικών συνεντεύξεων και παρέχουν εσωτερική πληροφόρηση αλλά και συμβουλές για τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και τα λάθη που ενδεχομένως απασχολήσουν τις επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τις προσπάθειες εισόδου τους τους στην κινεζική αγορά. Επίσης, παρουσιάζονται τα τυπικά βήματα και τα δεδομένα που θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν, κατά την είσοδο των επιχειρήσεων στην κινεζική αγορά μέσω διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και κατά την διαμόρφωση της αναπτυξιακής τους στρατηγικής.

Τέλος, η Μελέτη περιλαμβάνει ανεπίσημη μετάφραση του «Θετικού Καταλόγου Διασυνοριακού Ηλεκτρονικού Εμπορίου», ο οποίος παρουσιάζει αναλυτικά τα 1.476 αγαθά που επιτρέπεται να εισαχθούν στην Κίνα μέσω διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου (ο Πίνακας ενημερώθηκε στο τέλος 2022).

 

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov