header

Η BKT και η Union Bank θα εκδώσουν ιδιωτικά ομόλογα
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΑΛΒΑΝΙΑ
Ημερομηνία: 29/08/2023
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τιράνων
Κείμενο:

Οι εμπορικές τράπεζες ετοιμάζονται για νέες εκδόσεις ομολόγων μέσω ιδιωτικών προσφορών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (FSA) αναμένεται να εγκρίνει αποφάσεις σχετικά με την καταχώριση προσφορών από την Banka Kombetare Tregtare (BKT) και την Union Bank για την έκδοση εταιρικών ομολόγων. Για την BKT, αυτό σηματοδοτεί την πρώτη έκδοση αυτών των χρηματοδοτικών μέσων. Όπως είχε ήδη ανακοινωθεί τον Ιούλιο, η BKT ετοιμάζεται να ασφαλίσει χρέος ύψους 40 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης εταιρικών ομολόγων με ιδιωτική τοποθέτηση.

Οι μεγαλύτερες τράπεζες του κλάδου θα αντιμετωπίσουν περαιτέρω κεφαλαιακές απαιτήσεις φέτος. Μέχρι το τέλος του 2023, οι τράπεζες αυτές πρέπει να επιτύχουν επιπλέον 1,5% στο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Επί του παρόντος, η υποχρέωση αυτή ισχύει για τις τέσσερις συστημικά σημαντικές τράπεζες: Banka Kombetare Tregtare, Credins Bank, Raiffeisen Bank Albania, OTP Bank Albania και Intesa Sanpaolo Bank Albania.

Υποχρεούνται να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα εποπτικά κεφαλαιακά μέσα και τις αποδεκτές υποχρεώσεις (MREL), όπως προβλέπεται από τον κανονισμό που εγκρίθηκε από την Τράπεζα της Αλβανίας τον Δεκέμβριο του 2020.

Ο εν λόγω κανονισμός σχετίζεται με το νέο πλαίσιο που εισάγει ο νόμος για την "Ανάκαμψη και εξυγίανση των τραπεζών". Μέχρι το 2027, ο απαιτούμενος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας για τις μεγαλύτερες τράπεζες μπορεί να φθάσει έως και το 27%, από την ελάχιστη απαίτηση του 12% του 2019. Εν τω μεταξύ, η Union Bank εφαρμόζει εδώ και αρκετά χρόνια την έκδοση εταιρικών ομολόγων. Η επικείμενη έκδοση θα έχει διάρκεια 7 ετών και εταιρικό ομόλογο 4,85%, συνολικού ύψους 3,5 εκατ. ευρώ. Ο "Κανονισμός Κεφαλαιακής Επάρκειας" αναγνωρίζει τα χρεωστικά μέσα μειωμένης εξασφάλισης ως μέρος των εποπτικών κεφαλαίων των τραπεζών, μέχρι το ένα τρίτο των συνολικών εποπτικών κεφαλαίων. Τα τελευταία χρόνια, οι τράπεζες αντιμετώπισαν σταδιακή αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων, με την εισαγωγή μακροπροληπτικών κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας και συμπληρωματικών κανονιστικών πλαισίων που σχετίζονται με το καθεστώς έκτακτης παρέμβασης. Εκτός από τη βασική απαίτηση του 12% που περιγράφεται στον "Κανονισμό Κεφαλαιακής Επάρκειας", από το 2019 εφαρμόζονται επίσης τα μακροπροληπτικά κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας. Το συντηρητικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας για όλες τις τράπεζες του τομέα ήταν 1,5% για το 2022, ενώ μέχρι το τέλος του 2023 πρέπει να τηρηθεί το αυξημένο επίπεδο του 2%. Επιπλέον, οι τέσσερις συστημικά σημαντικές τράπεζες υπόκεινται σε ειδικά αποθέματα ασφαλείας ύψους 0,5%, 1% και 1,5%, ανάλογα με τη βαθμολογία συστημικής σημασίας τους. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα αποθέματα ασφαλείας και τις ειδικές προσθήκες, ο απαιτούμενος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κυμαίνεται μεταξύ 16% και 19% για τις συστημικά σημαντικές τράπεζες και 14% και 17% για τις άλλες τράπεζες. Οι τράπεζες πρέπει να πληρούν διαδοχικά τις ελάχιστες εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, τις ελάχιστες απαιτήσεις MREL και, τέλος, τα μακροπροληπτικά κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Αλβανίας, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας για τον τραπεζικό τομέα ανήλθε στο 19% στα μέσα του τρέχοντος έτους, από 18,9% στο τέλος του προηγούμενου έτους. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας μετρά την αξία των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων του τραπεζικού τομέα σε σχέση με την αξία των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού και αποτελεί τη σημαντικότερη ρυθμιστική παράμετρο για τον τραπεζικό τομέα και βασικό δείκτη της ικανότητας των τραπεζών να αντέξουν πιθανές ζημίες στο μέλλον. Από την άλλη πλευρά, η σημαντική αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων τα τελευταία χρόνια μπορεί να καταστήσει δύσκολο για συγκεκριμένες τράπεζες να ανταποκριθούν πλήρως στις κανονιστικές απαιτήσεις. Για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτές, οι τράπεζες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο χρεωστικούς τίτλους μειωμένης εξασφάλισης, κυρίως μέσω της έκδοσης ομολόγων ιδιωτικής τοποθέτησης. Τα μέσα αυτά επιτρέπουν την εκπλήρωση μέρους των πρόσθετων κεφαλαιακών αναγκών χωρίς να απαιτούνται νέες εισφορές κεφαλαίου από τους μετόχους ή να αποκλείεται πλήρως η δυνατότητα διανομής μερισμάτων από τα κέρδη. Η αξία των εταιρικών ομολόγων από εμπορικές εταιρείες έφθασε σε νέο ρεκόρ στο τέλος του 2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (FSA), το χαρτοφυλάκιο των εν λόγω μέσων, υπολογιζόμενο ως η εκδοθείσα και ανεξόφλητη αξία, έφθασε τα 14,1 δισ. αλβανικά λεκ ή σχεδόν 123 εκατ. ευρώ. Μόνο κατά το προηγούμενο έτος, η αξία του χαρτοφυλακίου ομολόγων αυξήθηκε κατά 4 δισεκατομμύρια αλβανικά λεκ ή 40,6%.

Πηγή: Monitor

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov