Facebook

Linkedin

header

Παρουσία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Σόφιας σε συνέδριο Powers Summit Forum-07.11.τ.ε.
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Ημερομηνία: 15/11/2023
Συναπτόμενο αρχείο: photos powers summit(1) bg.docx
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σόφιας
Πηγή: Γραφειο ΟΕΥ Σόφιας
Κείμενο:

Παρουσία Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Σόφιας σε συνέδριο Powers Summit Forum-07.11.τ.ε.

 

Πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου τ.ε. στο Sofia Tech Park στη Σόφια το συνέδριο Powers Summit Forum, το οποίο συγκέντρωσε εκπροσώπους των επιχειρήσεων και ηγέτες των κοινοβουλευτικών κομμάτων και της κυβέρνησης σε μια ανοιχτή συνάντηση και συζήτηση. Τις εργασίες του συνεδρίου εκ μέρους Πρεσβείας Σόφιας παρακολούθησε το Γραφείο ΟΕΥ. Οι θεματικοί άξονες του Powers Summit ήταν η υγεία, η ενέργεια, η εκπαίδευση, τα οικονομικά, η αειφόρος ανάπτυξη, η ασφάλεια, η είσοδος στο χώρο Σένγκεν και η επιχειρηματικότητα στη Βουλγαρία, οποίοι συζητήθηκαν με ένα πάνελ συζήτησης 40 λεπτών με τους ηγέτες των εργοδοτικών οργανώσεων και των κλαδικών ενώσεων του κλάδου, ακολουθούμενο από ένα πάνελ συζήτησης με ηγέτες από διαφορετικά πολιτικά κόμματα και τέλος με ένα πάνελ που περιελάμβανε εκπρόσωπους της κυβέρνησης. Το συνέδριο ξεκίνησε με χαιρετισμό του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας κ. Nikolay Denkov και του Υπουργού Οικονομικών, κ. Asen Vassilev.

.        

            Το «Βουλγαρικό Νταβός», όπως έχει καθιερωθεί να ονομάζεται, έχει ως βασικό στόχο να επενδύσει τη συλλογική νοημοσύνη της χώρας στη δημιουργία βιώσιμων λύσεων για το μέλλον της Βουλγαρίας. Το συγκεκριμένο Φόρουμ φιλοδοξεί κάθε χρόνο να παρουσιάζει τις εξελίξεις στη βουλγαρική οικονομία, με έμφαση στην τεχνολογία και την καινοτομία. Για πρώτη χρονιά, το συνέδριο Powers Summit ξεκίνησε με τις νέες «Πρωθυπουργικές Συνόδους» και «Υπουργικές Συνόδους», με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού κ. Denkov, ενώ ακολούθησε η συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών κ Vassilev και των Υπουργών Ενέργειας, Οικονομίας, Παιδείας, Υγείας, Γεωργίας και άλλων υπουργών.

Όσον αφορά στους επιμέρους θεματικούς άξονες του  Powers Summit, ειδικότερα για την υγεία, ως προτεραιότητα τίθεται η εφαρμογή ειδικών πολιτικών πρόληψης κοινωνικά σημαντικών ασθενειών μέσω της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση του Καρκίνου και την Υιοθέτηση του Εθνικού Καρδιολογικού Σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης (υγιεινή διατροφή, κατάχρηση αλκοόλ, κάπνισμα, χαμηλή φυσική δραστηριότητα κ.ο.κ) με στόχο τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεών τους και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ως δεύτερη προτεραιότητα τίθεται η θέσπιση Εθνικού Προγράμματος έγκαιρης ανίχνευσης και ακριβούς διάγνωσης των πιο κοινών κοινωνικά σημαντικών νοσημάτων, με στόχο την κάλυψη του μεγαλύτερου δυνατού ποσοστού των ομάδων-στόχων, με τη συμμετοχή ιατρών στη διαδικασία και την παροχή κατάλληλου μηχανισμού και μεθόδων προσυμπτωματικού ελέγχου και διάγνωσης. σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρότυπα. Τέλος, τέθηκε ως πολύ σημαντική η παροχή σύγχρονης θεραπείας μέσω άμεσων μέτρων εισαγωγής νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση της προνοσοκομειακής περίθαλψης σε απομακρυσμένες περιοχές.

Στον τομέα της ενέργειας, ως προτεραιότητες τίθενται:Α) η βελτίωση και εφαρμογή του μοντέλου της αγοράς με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων με προθεσμία εφαρμογής το πρώτο τρίμηνο του 2024. Β) η θέσπιση κανονιστικού πλαισίου και χάρτη πορείας με εκτίμηση επιπτώσεων για τη μετάβαση στην πλήρη απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης αποτελεσματικών μηχανισμών προστασίας των καταναλωτών έως τις 30 Ιουνίου 2024 και Γ) η εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανονισμών στην πληρότητα και υπό συνθήκες διαφάνειας και προβλεψιμότητας, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις στον κλάδο.

            Στον θεματικό άξονα της αειφόρου ανάπτυξης κρίνεται ως νευραλγική η σύσταση Γνωμοδοτικού Συμβουλίου στο Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων (και όχι μόνο των αρμόδιων υπουργείων) και θα ενώνει τις προσπάθειες όλων των οργανισμών που εργάζονται ενεργά για την επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων. Σημαντική είναι επίσης η επιτάχυνση των εργασιών για τη δημιουργία συστήματος απόρριψης στη Βουλγαρία και αλλαγή της μεθοδολογίας υπολογισμού του τέλους αστικών απορριμμάτων με βάση τα παραγόμενα απόβλητα.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Georgi Klisurski κατά τη διάρκεια του Powers Summit 2023, το βουλγαρικό σχέδιο είναι ένα από τα πιο πράσινα στην Ευρώπη και διαθέτει πολυάριθμα μέτρα και πόρους για την ενεργειακή απόδοση, καθώς και μεγάλα έργα που απευθύνονται σε δήμους, όπως ο νυχτερινός φωτισμός. Σημείωσε επίσης ότι οι  επενδύσεις σε γεωθερμικές πηγές είναι πολύ σημαντικές., καθώς και ότι η κλιματική πολιτική της χώρας στο άμεσο μέλλον θα οδηγήσει σε μεγάλη πρόοδο τις βουλγαρικές επιχειρήσεις.

Στα πλαίσια των συζητήσεων που έλαβαν χώρα στις επιμέρους θεματικές αλλά και εκτός αυτών, σημειώνεται ότι η κα Mila Nenova, Εκτελεστική Διευθύντρια του Βουλγαρικού Οργανισμού Επενδύσεων (BIA), έλαβε μέρος στο πάνελ συζήτησης «Επιχειρηματικότητα, Εκπαίδευση και Επενδύσεις - Brand Bulgaria» και ανέφερε ότι μερικά από τα προβλήματα που επηρέασαν τους συμμετέχοντες από εργοδοτικές οργανώσεις, κλαδικές και βιομηχανικές ενώσεις ήταν η έλλειψη σαφώς δομημένης ψηφιακής υποδομής στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και η έλλειψη επαρκώς καταρτισμένων δασκάλων σε υψηλή τεχνολογία (STEM). Στην Υπουργική Σύνοδο, ο κ. Galin Tsokov, Υπουργός Παιδείας και Επιστήμης, ενημέρωσε ότι τα σύγχρονα συστήματα κατάρτισης επιτρέπουν την αλλαγή και την εφαρμογή του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ανέφερε ότι η πλατφόρμα Digital Backpack, που αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, δίνει τη δυνατότητα σε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές να αλληλεπιδρούν.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν επαφές με θεσμικούς φορείς και επιχειρηματίες, όπου συζητήθηκε η σημαντική ελληνική επενδυτική παρουσία στη χώρα. Αποκομίσαμε την εντύπωση ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει έντονη κινητικότητα στους κλάδους που περιγράφονται με τους τίτλους «Κυκλική Οικονομία, Ενέργεια, Τεχνολογία, Υγεία, Τεχνητή Νοημοσύνη». Οι ελληνικές εξωστρεφείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς θα πρέπει να επεκτείνουν τη στρατηγική τους προς τη Βουλγαρία είτε με δική τους αυτόνομη παρουσία είτε μέσω συνεργειών με βουλγαρικούς φορείς και εταιρείες, προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που αρχίζουν ήδη να διαφαίνονται σε ολόκληρη τη Βαλκανική χερσόνησο.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov