Facebook

Linkedin

header

Έρευνα από κ/ Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) για την εξαγορά από τη Eurobank του πλειοψηφικού πακέτου της Ελληνικής Τράπεζας.
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΚΥΠΡΟΣ
Ημερομηνία: 24/11/2023
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Λευκωσίας
Κείμενο:

           Η κ/ Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού αποφάσισε να κινήσει διαδικασία διερεύνησης της εξαγοράς μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας από την Eurobank, εκφράζοντας αμφιβολίες σχετικά με τη συμβατότητα της αγοροπωλησίας με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. Η έρευνα πρέπει να ολοκληρωθεί, εντός τεσσάρων μηνών, από την ημερομηνία, κατά την οποία υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία όλες οι αναγκαίες πληροφορίες.

            Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετικό Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η κ/ Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 30/10/2023, «αφού έλαβε υπόψιν τη γραπτή έκθεση της Υπηρεσίας της διαπίστωσε ότι, η εν λόγω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση εμπίπτει στις πρόνοιες του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (Νόμος αρ. 83(Ι)/2014) και προκαλεί αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά».

            Συγκεκριμένα, η κ/ Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία, που τέθηκαν ενώπιον της κατέληξε ότι η εν λόγω συγκέντρωση δημιουργεί αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά παροχής υπηρεσιών καταθέσεων και στην αγορά παροχής υπηρεσιών χορηγήσεων. Στην εκτίμηση αυτή οδηγούν τα υψηλά μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, ο βαθμός συγκέντρωσης στις εν λόγω αγορές, το γεγονός ότι τα εμπλεκόμενα μέρη ενδέχεται να συνιστούν στενούς ανταγωνιστές, το αμφίβολον περί εξακολούθησης ύπαρξης δυνατότητας αλλαγής προμηθευτή κατά τα επόμενα έτη καθώς και η ενδεχόμενη αδυναμία αύξησης της προσφοράς υπηρεσιών από πλευράς των λοιπών τραπεζικών ιδρυμάτων.

            Επίσης, η κ/ ΕΠΑ ανησυχεί ότι η εν λόγω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση ενδεχομένως να οδηγήσει σε εναρμονισμένες πρακτικές ως προς την οριζόντια επικάλυψη των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στις επηρεαζόμενες αγορές παροχής υπηρεσιών χορηγήσεων και παροχής υπηρεσιών καταθέσεων. Τέλος, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο διεξαγωγής πλήρους διερεύνησης της συγκέντρωσης και σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου 83(Ι)/2014, παρέχεται η δυνατότητα σε πρόσωπα, που δύνανται να επηρεαστούν άμεσα από την απόφαση της Επιτροπής, αλλά δεν συμμετέχουν στη συγκέντρωση, να υποβάλουν τις απόψεις τους, κατά τρόπο και χρόνο, ώστε να μην παραβιάζεται η προβλεπόμενη προθεσμία.

            Σημειώνουμε ότι από τα τέλη Αυγούστου τ.έ. ο επενδυτικός οίκος FITCH επεσήμανε ότι «ο πλήρης αντίκτυπος της προγραμματισμένης εξαγοράς και για τις δύο τράπεζες δεν θα είναι ξεκάθαρος μέχρι την ολοκλήρωση των συναλλαγών και την συνακόλουθη ολοκλήρωση της υποχρεωτικής (δημόσιας) προσφοράς και τόνισε ότι η περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής της Eurobank στην Ελληνική, σχετίζεται με την πρόθεση της για απόκτηση και έλεγχο της κ/ τράπεζας, βάσει της στρατηγικής για εδραίωση της σε βασικές αγορές του εξωτερικού» και πρόσθεσε ότι «είναι μεγάλη η πιθανότητα να αποκτήσει η Eurobank πλειοψηφικό έλεγχο στην Ελληνική Τράπεζα μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής προσφοράς, ενώ το τελικό μερίδιο της Eurobank, καθώς και ο κεφαλαιακός αντίκτυπος της εξαγοράς, είναι ακόμη άγνωστα (θα είναι αποτέλεσμα του αριθμού των μετοχών, που θα αποκτηθούν τελικά, την τιμή που θα καταβληθεί και την αρνητική υπεραξία που είναι πιθανόν να προκύψει από την εξαγορά).

            Σύμφωνα με τον οίκο, στο τέλος Μαρτίου τ.έ. τα περιουσιακά στοιχεία της Ελληνικής Τράπεζας ύψους 20,2 δισ. Ευρώ αντιστοιχούσαν στο 20% των συνδυασμένων συνολικών περιουσιακών στοιχείων της Eurobank. «Εάν ολοκληρωθεί, η εξαγορά θα βελτιώσει το επιχειρηματικό μοντέλο της Eurobank, αυξάνοντας την γεωγραφική διαφοροποίηση και θα έχει ως αποτέλεσμα ένα καλύτερο ισοζύγιο μεταξύ λιανικών και εταιρικών τραπεζικών δραστηριοτήτων». Επίσης, η Εurobank διαθέτει δείκτη κόκκινων δανείων 5,9% (εξαιρουμένων των δανείων που βρίσκονται σε τιτλοποίηση), ενώ ο αντίστοιχος δείκτης της Ελληνικής είναι στο 3,4% (εξαιρουμένων των δανείων που καλύπτονται από το Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων). Eπιπρόσθετα, κρίνοντας από το τίμημα της εξαγοράς, που η Eurobank κατέβαλε στην Pimco και την Senvest (2,35 Ευρώ, ανά μετοχή), o Fitch εκτιμά ότι η εξαγορά όλου του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής θα στοιχίσει στην Eurobank περίπου 700 εκ. Ευρώ.

            Tέλος, υπενθυμίζεται ότι η Eurobank Α.Ε. προέβη τελευταία, σε κινήσεις απόκτησης του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Ελληνικής, εξαγοράζοντας το σύνολο των μετοχών της Wargaming και της Poppy S.à.r.l, καθώς και ενός 1,6% από τη Senvest Management LLC. Με την λήψη των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων - συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης από την κ/ ΕΠΑ - η συμμετοχή της Eurobank Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής θα ανέλθει στο 55,3%, αποκτώντας έτσι και επίσημα το πλειοψηφικό πακέτο. Ακολούθως η Eurobank Α.Ε θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλει δημόσια πρόταση για εξαγορά του συνόλου των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας.

           

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov