Facebook

Linkedin

header

«Cyprus Confidential» - Κίνδυνοι για την επενδυτική εικόνα της Κύπρου και της κ/ οικονομίας. Ινδική παράμετρος
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΚΥΠΡΟΣ
Ημερομηνία: 24/11/2023
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Λευκωσίας
Κείμενο:

           Η πρόσφατη μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα «Cyprus Confidential» και όσα αναφέρουν οι σχετικές δημοσιεύσεις αποτελούν πλήγμα στην προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων, σύμφωνα με κ/ δημοσιεύματα (Πολίτης, 20.11.23), ενώ η αποκατάσταση της φήμης της χώρας κρίνεται απαραίτητη για τη διατήρηση της ροής ξένων επενδύσεων, σύμφωνα με ειδικούς της αγοράς.

            Είναι γεγονός ότι η κυπριακή οικονομία παρά την πρόσφατη αρνητική διεθνή συγκυρία (πανδημία COVID 19, εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία) και το σκάνδαλο των «χρυσών» διαβατηρίων δεν επηρεάστηκε δραματικά, ανέκαμψε γρήγορα και προσέλκυσε έναν σημαντικό αριθμό ξένων επενδύσεων, με αιχμή τον τομέα της τεχνολογίας. Η ύπαρξη ενός φιλικού νομοθετικού πλαισίου για μετεγκάτασταση επιχειρήσεων από τρίτες χώρες (διαμορφώθηκε ως απάντηση στην ανάγκη επιχειρήσεων να μετακινηθούν από τον Λίβανο) και ενός πλαισίου κινήτρων για την ανάπτυξη του headquartering (που αντικατέστησε το πρόγραμμα των διαβατηρίων) έδωσε διέξοδο σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, που αναζητούσαν νέα βάση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.          

            Το 2022 ήρθαν στην Κύπρο περίπου 1.600 επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται ως επί το πλείστον  στον τομέα της τεχνολογίας. Εκδόθηκαν περίπου 13.000 άδειες εργασίας (αντιστοιχούν στο 3% του εργατικού δυναμικού), με την κ/ οικονομία να επωφελείται από την εγκατάσταση εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης και την Κύπρο να κατατάσσεται στις δέκα κορυφαίες χώρες παγκοσμίως στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη μετά την πανδημία εποχή. Ταυτόχρονα, η χώρα αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο κέντρο διαχείρισης πλοίων της ΕΕ και αποτελεί αφενός την ανατολική πύλη της Ε.Ε. και αφετέρου ένα σταθερό επιχειρηματικό κέντρο. Οι επιπτώσεις ήταν ήδη εμφανείς στην αγορά κατοικίας και στην κατανάλωση.

            Η νέα υπό διαμόρφωση οικονομική πραγματικότητα απειλείται από τις αποκαλύψεις της παγκόσμιας δημοσιογραφικής έρευνας «Cyprus Confidential», υπό τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) και της Paper Trail Media. Περισσότερα από 3,6 εκατ. έγγραφα, από επτά διαφορετικές πηγές (από έξι διαφορετικούς κ/ παρόχους υπηρεσιών και μια λετονική εταιρεία) έδωσαν κάποια υπόσταση σε φημολογίες. Αποτέλεσμα η Κύπρος να εκπέμπει μία εικόνα, η οποία δυσκολεύει τον στόχο του μετασχηματισμού της οικονομίας της και τη διαφύλαξη της εικόνας της ως επενδυτικού προορισμού.

            Ο επιχειρηματικός κόσμος συμφωνεί ότι πρόκειται για μια αρνητική εξέλιξη και υπογραμμίζουν την ανάγκη λήψης δραστικών μέτρων. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρείται εκ των «ων ουκ άνευ» η μεταρρύθμιση της εποπτείας των παρόχων διοικητικών υπηρεσιών καθώς και η ψηφιοποίηση των συστημάτων και των μητρώων για πιο αποτελεσματικούς ελέγχους. Η ανάγκη εποπτείας αφορά σε μια ευρεία κατηγορία εταιρειών, που παρέχουν υπηρεσίες, όπως συμβουλευτικές, νομική υποστήριξη, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και επικοινωνία σε άλλες οντότητες. Η κυβέρνηση κατέστησε σαφές ότι θα ενοποιηθεί η εποπτεία τους σε μια νέα αρχή και απέρριψε τις αντιδράσεις του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Αντίθετα ο ΣΕΛΚ (λογιστές) συμφωνεί. Ειδικοί του χρηματοοικονομικού τομέα εκτμούν ότι η σύσταση ενιαίας εποπτικής αρχής είναι απαραίτητη και ενδεχομένως στα αρχικά στάδια, υπό την επίβλεψη της Moneyval.

            Η MONEYVAL (Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης Μέτρων για την Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων) από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας) είναι μόνιμο όργανο παρακολούθησης του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο οποίο έχει ανατεθεί το έργο αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα της καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της αποτελεσματικότητας εφαρμογής τους, καθώς και η διατύπωση συστάσεων στις εθνικές αρχές, σχετικά με τις απαραίτητες βελτιώσεις στα συστήματά τους.

           Παράλληλα, η αποκατάσταση της φήμης της χώρας είναι αναγκαία για να διατηρηθεί η ροή ξένων επενδύσεων. Η Κύπρος χρειάζεται πολλές πραγματικές ξένες επενδύσεις για να αντιμετωπίσει το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Ο Πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, κ. Μ. Περσιάνης θεωρεί ότι ένα πάγωμα των ροών ξένων επενδύσεων, λόγω των αποκαλύψεων του «Cyprus Confidential», μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα οικονομική κρίση, διότι η κ/ οικονομία, παρά τη θετική επίδραση των υπηρεσιών, διατηρεί σημαντικά ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών, κυρίως λόγω του εμπορικού ελλείμματος. Δεδομένου δε, ότι η οικονομική ανάπτυξη έχει ισχυρή διασύνδεση με τις αυξημένες εισαγωγές, ιδίως καταναλωτικών αλλά και ενδιάμεσων αγαθών, τα οποία χρειάζονται για την ενίσχυση της παραγωγής σε πολλούς τομείς (από τη μεταποίηση μέχρι τις κατασκευές), η οικονομική ανάπτυξη έχει την τάση να επιδεινώνει το εμπορικό έλλειμμα. Από τη στιγμή δε, που οι εξαγωγές δεν δύνανται να καλύψουν τη χρηματοδότηση του ελλείμματος οι επιλογές είναι είτε δανεισμός από το εξωτερικό είτε παραγωγικές επενδύσεις.

            Υπαρκτός είναι και ο κίνδυνος περαιτέρω επιδείνωσης των όρων προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Γενικότερα, ιδίως σε εποπτευόμενες βιομηχανίες, δημιουργείται αντικίνητρο για τα διοικητικά συμβούλια, που προτιμούν πιο «αθώους» προορισμούς, προς αποφυγή του κόστους ανθρωποωρών και δυνητικών δυσκολιών. Έτσι, ακόμα κι αν προσελκύσει, κάποια στιγμή, η κ/ οικονομία τον όγκο ξένων επενδύσεων, που επιθυμεί, υφίσταται το ζήτημα της ποιότητας (προτιμούνται επιχειρήσεις με υψηλό λόγο απασχόλησης, διάχυση τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, μακρύ παραγωγικό ορίζοντα και υψηλή προστιθέμενη αξία για την κ/ οικονομία, πέραν από τις άμεσές εργασίες τους).

            Γι’ αυτό και η αρνητική εικόνα της Κύπρου συνεπάγεται κόστος. Η χώρα χάνει σε βάθος χρόνου πολύ περισσότερα χρήματα απ’ όσα κερδίζει από ευκαιριακές επενδυτικές επιτυχίες, με χαμηλό λόγο απασχόλησης, οι οποίες συχνά λειτουργούν εκτός της ευρύτερης οικονομίας. Χάνοντας, συνεπώς, αυτές τις πηγές εσόδων, χάνεται το μόνο αποτελεσματικό μέσο χρηματοδότησης των κ/ εισαγωγών. Η δε διόγκωση του εμπορικού ελλείμματος αποτελεί σοβαρό μακροοικονομικό πρόβλημα και τη σοβαρότερη πιθανή αιτία μιας οικονομικής κρίσης μεσοπρόθεσμα.

            Τέλος, συναφώς σημειώνεται ότι το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα προκαλεί, τις τελευταίες εβδομάδες, αισθητές παρενέργειες στην κυβέρνηση της Ινδίας. Πρώην αξιωματούχος της με αφορμή τις πρόσφατες αποκαλύψεις 66 «κυπριοποιημένων» Ινδών απέστειλε επιστολή, ζητώντας ποινικές διώξεις σε βάρος συμπατριωτών του, που απέκτησαν κ/ υπηκοότητα και ταυτόχρονα διατηρούν την ινδική. Ειδικότερα, ο πρώην Γραμματέας της κυβέρνησης της Ινδίας κ. E. Sarma, απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών, κ. A.K. Bhalla και τον καλεί να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να διερευνηθεί και να διωχθούν άμεσα, όσοι από τους πολιτογραφηθέντες Ινδούς έχουν παρανομήσει. Επικαλείται το άρθρο «9» του Συντάγματος της Ινδίας, που απαγορεύει σε Ινδούς πολίτες να διατηρούν δυο υπηκοότητες. Πέραν τούτου, ζητά από τον εν λόγω Υπουργό να μεριμνήσει, ώστε να δοθούν πληροφορίες από την Κυπριακή Δημοκρατία, για τους 66 πολίτες, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «χρυσών διαβατηρίων» της Κύπρου και φέρονται να έχουν προβεί σε οικονομικής φύσεως παραβάσεις. Αφορμή για τους κραδασμούς επί ινδικού εδάφους είναι οι πρόσφατες αποκαλύψεις της Indian Express  για επιχειρηματίες που έλαβαν κ/ υπηκοότητα. Η εν λόγω εφημερίδα, μάλιστα, συμμετείχε στην κοινοπραξία διερευνητικών δημοσιογράφων, που εργάστηκαν στην εν θέματι έρευνα.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov