header

Τακτική συνάντηση μεταξύ εμπορικών συμβούλων κ-μ ΕΕ στη Σόφια- Sofia Tech Park (22.02) τ.ε.
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Ημερομηνία: 29/02/2024
Συναπτόμενο αρχείο: photos 2 bg.docx
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σόφιας
Πηγή: Γραφειο ΟΕΥ Σόφιας
Κείμενο:
 

Τακτική συνάντηση μεταξύ εμπορικών συμβούλων κ-μ ΕΕ στη Σόφια- Sofia Tech Park (22.02) τ.ε.

 Στο πλαίσιο της τακτικής συνάντησης μεταξύ των εμπορικών συμβούλων των κ-μ ΕΕ στη Σόφια, η Πρεσβεία του Βελγίου, σε συνεργασία με το Γραφείο Επενδύσεων και Εμπορίου της Φλάνδρας στη Σόφια, διοργάνωσε συνάντηση στις 22.02 στο Sofia Tech Park. Το θέμα της συνάντησης ήταν το EU Chips Act και η ανάπτυξη του τομέα των μικροηλεκτρονικών στη Βουλγαρία. Ομιλητές στην εν λόγω συνάντηση ήταν ο κ. George Angelov, Υφυπουργός Καινοτομίας και Ανάπτυξης, και ο κ. Dimitar Nikolov, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Σόφιας και Πρόεδρος του Cluster of Microelectronics.

Πέραν της τακτικής ατζέντας μεταξύ των εμπορικών συμβούλων, οποία αφορούσε κατά κύριο λόγο τις σημαντικές καθυστερήσεις φορτηγών στα βουλγαρικά σύνορα με την αιτιολογία του ελέγχου των εμπορευμάτων με προορισμό ή αφετηρία την Αυστρία, υπήρξε ενημέρωση για το το EU Chips Act από τον κ. George Angelov, Υφυπουργό Καινοτομίας και Ανάπτυξης.

Τα ηλεκτρονικά μικροκυκλώματα — επίσης γνωστά ως ημιαγωγοί — είναι το δομικό στοιχείο όλων των ηλεκτρονικών προϊόντων. Διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στις σύγχρονες οικονομίες μας και στην καθημερινή μας ζωή. Τα ηλεκτρονικά μικροκυκλώματα στηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και είναι απαραίτητα για όλες τις βιομηχανίες, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι επικοινωνίες, η επεξεργασία δεδομένων , η άμυνα και οι έξυπνες συσκευές.

Η πρόσφατη παγκόσμια έλλειψη μικροκυκλωμάτων έχει εν γένει διαταράξει τις αλυσίδες εφοδιασμού, έχει προκαλέσει ελλείψεις προϊόντων που κυμαίνονται από αυτοκίνητα έως ιατρικές συσκευές και σε ορισμένες περιπτώσεις αναγκάζει ακόμη και εργοστασιακές μονάδες να τερματίσουν τη λειτουργία τους.

Ο κανονισμός για την ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα προτάθηκε ως μέρος μιας ευρύτερης δέσμης μέτρων για την ενίσχυση του οικοσυστήματος ημιαγωγών της ΕΕ. Τέθηκε σε ισχύ στις 21 Σεπτεμβρίου 2023.

Η δέσμη αυτή περιλαμβάνει:

  • Πρόταση κανονισμού για την ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα.
  • Σύσταση προς τα κράτη μέλη για την προώθηση δράσεων για την άμεση παρακολούθηση και τον μετριασμό των διαταραχών στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών.

Η ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα θα ενισχύσει το οικοσύστημα ημιαγωγών στην ΕΕ, θα διασφαλίσει την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού και θα μειώσει τις εξωτερικές εξαρτήσεις. Επίσης, θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα επιτύχει τον στόχο της ψηφιακής δεκαετίας για διπλασιασμό του μεριδίου της παγκόσμιας αγοράς στους ημιαγωγούς στο 20 % έως το 2030.

Επικεντρώνεται σε 5 στρατηγικούς στόχους:

  • ενίσχυση της ερευνητικής και τεχνολογικής εξέλιξης·
  • οικοδόμηση και ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να καινοτομεί στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συσκευασία προηγμένων μικροκυκλωμάτων·
  • θέσπιση κατάλληλου πλαισίου για την αύξηση της παραγωγής έως το 2030·
  • αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων και προσέλκυση νέων ταλέντων στον κλάδο·
  • ανάπτυξη μιας εις βάθος κατανόησης των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού ημιαγωγών.

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσω τριών πυλώνων δράσης:

1.Η πρωτοβουλία «Μικροκυκλώματα για την Ευρώπη θα στηρίξει τη δημιουργία τεχνολογικών ικανοτήτων και την καινοτομία μεγάλης κλίμακας σε ολόκληρη την Ένωση και θα καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής, ημιαγωγών επόμενης γενιάς και κβαντικών τεχνολογιών.

 2. Επίσης θα παρέχει ένα πλαίσιο για τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού και της ανθεκτικότητας του τομέα ημιαγωγών της Ένωσης θα προσελκύσει επενδύσεις και θα ενισχύσει την παραγωγική ικανότητα ημιαγωγών, τις προηγμένες συσκευασίες, τις δοκιμές και τη συναρμολόγηση.

3.Μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής για τη χαρτογράφηση και την παρακολούθηση της αλυσίδας αξίας των ημιαγωγών της Ένωσης, καθώς και για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κρίσεων με έκτακτα μέτρα.

Επισημαίνεται τέλος ότι η διακυβέρνηση της ευρωπαϊκής πράξης για τα μικροκυκλώματα εποπτεύεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Ημιαγωγούς (ESB), το οποίο απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών υπό την ηγεσία της Επιτροπής.

Όσον αφορά στο EU Chips Act και στον τομέα μικροηλεκτρονικών στη Βουλγαρία, ο κ. Dimitar Nikolov, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Σόφιας και Πρόεδρος του Cluster of Microelectronics έκανε παρουσίαση και μας ξενάγησε και στα MinoLabs του Sofia Tech Park. Σύμφωνα με την εν λόγω παρουσίαση, η Βουλγαρία διαθέτει 51 εταιρείες στον τομέα της Μικροηλεκτρονικής, των οποίων η πλειονότητα βρίσκεται στην πόλη της Σόφιας. Σημειώνεται ότι πάνω από 3500 άτομα απασχολούνται στις βασικές εταιρείες Μικροηλεκτρονικών εφαρμογών, ενώ πάνω από  15000 εργάζονται στον τομέα των Ηλεκτρονικών  στη Βουλγαρία.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov