Εκτύπωση

Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, η οποία έχει συσταθεί με το άρθρο 3 του π.δ.84/2019 (ΦΕΚ 123 Α`).