Εκτύπωση

Εισήγηση του  KISHAN RANA για το Management απόδοσης στα Υπουργείων Εξωτερικών.

Το management απόδοσης είναι χρήσιμο για το διπλωματικό σύστημα, αλλά η «έξυπνη» εφαρμογή του είναι θεμελιώδης. Διαφορετικά δημιουργείται ένα περίπλοκο σύστημα που παράγει μη ρεαλιστικά ή παράδοξα αποτελέσματα. Το management απόδοσης αποδίδει ικανοποιητικότατα όταν εφαρμόζεται στις Αρχές Εξωτερικού. Η χρήση του για τις οργανικές μονάδες των Υπ. Εξ. (Γ/Δσεις, Δ/σεις, Τμήματα) είναι λιγότερο ικανοποιητική. Το management απόδοσης είναι ιδιαίτερα αποδοτικό στην Διαχείριση του Ανθρωπινού Δυναμικού, καθώς συμβάλλει στην βελτίωση της αποδοτικότητας και την εκλογίκευση της διαδικασίας διορισμού και προαγωγών. Συνιστά βασικό εργαλείο της εγχώριας δημόσιας διπλωματίας. Επιβάλει την διαφάνεια και διασφαλίζει την εφαρμογή δημοκρατικών αρχών κατά την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής.